05-14.02.2019 r. – zmiany w terminach dyżurów władz dziekańskich WMiI UŁ

Dyżury Dziekana Prof. dr. hab. M. Studniarskiego:

  • w dn. 05.02.2019 r. (wtorek) zostaje przeniesiony z godz. 14.00-15.30 na godz. 10.30-12.30;
  • w dn. 12.02.2019 r. (wtorek) jest odwołany;
  • w dn. 14.02.2019 r. (czwartek) jest odwołany.

 

Dyżury Prodziekana Prof. nadzw. dr hab. G. Horbaczewskiej:

  • w dn. 06.02.2019 r. (środa) zostaje przeniesiony z godz. 12.15-14.00 na godz. 13.00-14.00
  • w dn. 13.02.2019 r. (środa) jest odwołany.

 

Dyżur Prodziekana Prof. nadzw. dr. hab. M. Śmietańskiego:

  • z dn. 06.02.2019 r. (środa) zostaje przeniesiony na dzień 05.02.2019 r. (wtorek) w godz. 10.15-11.45;
  • z dn. 13.02.2019 r. (środa) zostaje przeniesiony na dzień 11.02.2019 r. (poniedziałek) godz. 9.30-10.45.

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.