Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 na WMiI UŁ – studia stacjonarne

Sz. Państwo, Pracownicy Wydziału,

w imieniu Pana Dziekana Prof. dr. hab. M. Studniarskiego serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników Wydziału do udziału w uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 w naszej jednostce w dn. 28 września 2018 r. Szczegóły w załączonym zaproszeniu.

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.