Oferty pracy dla nauczycieli w szkołach

Październik 9th, 2018 by

Sz. Państwo,

uprzejmie informuję, że napływające ostatnio licznie na Wydział oferty pracy dla nauczycieli są zamieszczane na bieżąco na tablicy przy sekretariacie oraz w komunikatach na stronie wydziałowej.

Poniżej w zał. kila z nich.

Zainteresowanym pracą nauczyciela (do której podjęcia w niektórych przypadkach wystarczy ukończenie studiów na poziomie licencjatu) polecamy też stronę Kuratorium Oświaty w Łodzi:

https://www.kuratorium.lodz.pl/praca-dla-nauczycieli/

Prywatna SP Scholasticus w Łodzi

SP nr 34 w Łodzi

SP nr 12 w Zgierzu

Publiczne Gimnazjum nr 38 w Łodzi

03-07.09.2019 r. – Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w Krakowie w stulecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Rok 2019 Jubileuszowym Rokiem Matematyki.

Wrzesień 28th, 2018 by

W dniach 3-7 września 2019 r. odbędzie się Krakowie Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich z okazji 100-lecia powstania (2 kwietnia 1919 r.) Towarzystwa Matematycznego w Krakowie, które wkrótce przekształciło się w Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Zjazd będzie okazją do spotkania z tymi koleżankami i kolegami, którzy od wielu już lat przebywają za granicą. Oprócz naukowców będą obecni także nauczyciele matematyki oraz przedstawiciele innych środowisk związanych z tą dziedziną wiedzy. Będzie to zatem okazja do integracji całej naszej społeczności.

W ramach Zjazdu planowane są wykłady wybitnych uczonych i dyskusje panelowe o stanie nauk matematycznych w naszym kraju. W jednym miejscu spotkają się ci, których dorobek zapewnił im już miejsce w historii polskiej matematyki, wraz z tymi, którzy dopiero wchodzą w świat Królowej Nauk. Dzięki temu Zjazd w Krakowie ma szansę stać się niepowtarzalnym wydarzeniem i nadać impet dalszemu rozwojowi naszej dziedziny nauki oraz przybliżyć jej obraz szerokim kręgom odbiorców.​

Zjazd odbywa się w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki.

więcej informacji: https://100latptm.matinf.uj.edu.pl/zjazd.php
kontakt: 100latPTM@im.uj.edu.pl

Protokół z Zebrania Konstytuującego (https://100latptm.matinf.uj.edu.pl/historia.php)

Budynek przy ul. św. Anny 12, w którym odbyło zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Matematycznego (fot. Anna Wojnar)

***

Zarząd Główny PTM na wniosek Oddziału Krakowskiego uchwałą z dnia 18 września 2017 r. podjął decyzję o nazwaniu roku 2019 Jubileuszowym Rokiem Matematyki.

Uchwała ta nawiązuje do stuletniej rocznicy powstania organizacji skupiającej matematyków, założonej dnia 2 kwietnia 1919 roku i nazwanej Towarzystwem Matematycznym w Krakowie, a następnie przekształconej w Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Stuleciu PTM będą towarzyszyć liczne wydarzenia nie tylko naukowe, ale także popularyzujące matematykę, a kulminacją obchodów będzie Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich, który odbędzie się w Krakowie w dniach 3-7 września 2019.

Spektakularnym wydarzeniem Jubileuszowego Roku Matematyki będzie ułożenie na Błoniach Krakowskich trójkątnego dywanu Sierpińskiego, który tworzyć będzie 6561=812 uczniów szkół małopolskich. Podobne widowiska będą organizowane także w innych miastach.

Jako wydarzenie bezpośrednio upamiętniające powstanie PTM, planowane jest w dniu 2 kwietnia 2019 uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku przy ul. św. Anny 12, gdzie dokładnie sto lat wcześniej, w sali seminarium filozoficznego, odbyło się zabranie konstytuujące Towarzystwo Matematyczne w Krakowie.

Informacje o kolejnych działaniach w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki zostaną przekazane wkrótce, obecnie są one konsultowane z innymi ośrodkami PTM.

więcej informacji:

https://www.jrm2019.pl

https://100latptm.matinf.uj.edu.pl/jrm.php

Ławka z figurami Stefana Banacha i Ottona Nikodyma na Plantach w Krakowie.

Stefan Banach na znaczku pocztowym. Z wystawy w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki “Matematyka na znaczkach pocztowych”.

Teoria Chaosu, Artur Magdziarz (Ustowo), I Miejsce w VIII edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego ,,Matematyka w obiektywie” www.mwo.usz.edu.pl. Z wystawy w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki.

Grupa polskich studentów i stypendystów. Getynga, lato 1907 roku. Z wystawy w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki “Wystawa plakatów pt. Obrazy z historii polskiej nauki. Matematycy, fizycy i astronomowie na Uniwersytecie w Getyndze (1895–1933)”

/na podst. materiałów ze strony organizatora/

Harmonogram posiedzeń Rad Wydziału MiI UŁ 2018/2019

Wrzesień 28th, 2018 by

Szanowni Państwo,

tytułem przypomnienia zamieszczam w załączeniu najważniejsze dokumenty w związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego:

  • harmonogram posiedzeń Rad Wydziału MiI UŁ 2018/2019

odpowiednia uchwała RW MiI UŁ znajduje się na stronie wydziałowej w zakładce studia/dokumenty i informacje/Uchwały Rady Wydziału

http://www.math.uni.lodz.pl/uchwaly-rady-wydzialu-i-zarzadzenia-dziekana/

Załącznik:

Harmonogram posiedzeń Rad Wydziału MiI UŁ 2018-2019

 

Terminarz posiedzeń Senatu UŁ 2018/2019

Wrzesień 28th, 2018 by

Szanowni Państwo,

tytułem przypomnienia zamieszczam w załączeniu najważniejsze dokumenty w związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego:

  • terminarz posiedzeń Senatu UŁ 2018/2019

znajduje się w Bazie Aktów Wewnętrznych UŁ LEX

https://baw.uni.lodz.pl/d/2289/5/?tybp_filterId=12&tybp_filterYear=2018&tybp_filterMonth=5&tybp_filterDay=0&tybp_moduleId=1635

Załącznik: terminy posiedzeń Senatu UŁ 2018-2019

Wykazy i dyżury Władz Wydziału i innych osób funkcyjnych na WMiI UŁ

Wrzesień 28th, 2018 by

Uprzejmie informuję, że aktualne:

  • dyżury Władz Wydziału (Dziekani i wybrani Pełnomocnicy)

znajdują się na stronie wydziałowej w zakładce Wydział/ Dyżury Dziekanów

http://www.math.uni.lodz.pl/dyzury-dziekanow-prodziekanow-i-pelnomocnikow-dziekana/

 

  • wykazy osób funkcyjnych na Wydziale (w tym m.in. Pełnomocnicy, Koordynatorzy, Członkowie Komisji itp.)

znajdują się na stronie wydziałowej w zakładce Wydział / Władze Wydziału:

http://www.math.uni.lodz.pl/wladze-wydzialu/

 

Wykazy i dyżury Władz UŁ

Wrzesień 28th, 2018 by

Informacje o władzach UŁ oraz dane kontaktowe i aktualne terminy dyżurów znajdują się na stronie UŁ w zakładce O uczelni/Władze

http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/wladze

Załącznik:

WŁADZE UŁ w kadencji 2016-2020

 

Podział roku akademickiego 2018/2019 na UŁ

Wrzesień 28th, 2018 by

Szanowni Państwo,

tytułem przypomnienia zamieszczam w załączeniu najważniejsze dokumenty w związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego:

  • podział roku akademickiego 2018/2019

odpowiednie zarządzenie Rektora UŁ znajduje się na stronie wydziałowej w zakładce kalendarz lub zakładce studia/kalendarz akademicki

http://www.math.uni.lodz.pl/kalendarz/

Załącznik:

Podział roku akademickiego 2018-2019 na UŁ

Regulamin Studiów na UŁ obowiązujący od 01.10.2018 r.

Wrzesień 28th, 2018 by

Szanowni Państwo,

tytułem przypomnienia zamieszczam w załączeniu najważniejsze dokumenty w związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego:

  • Regulamin Studiów na UŁ obowiązujący od 01.10.2018 r.

tekst jednolity po ostatniej Uchwale Senatu UŁ z dn. 16.04.2018 r. znajduje się na stronie UŁ w zakładce Dla Studentów / Regulamin Studiów

http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/regulamin-studiow

oraz stronie wydziałowej w zakładce studia /dokumenty i informacje /Regulamin studiów

http://www.math.uni.lodz.pl/regulamin-studiow/

Załącznik: Regulamin Studiów na UŁ obowiązujący od 01.10.2018 r.

 

Statut UŁ

Wrzesień 28th, 2018 by

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego przypominam, że:

 

Sprawy studenckie, rekrutacja, dyżury władz wydziałowych i uniwersyteckich

Październik 1st, 2017 by

Sz. Państwo,

uprzejmie przypominamy, że sprawami studenckimi zajmuje się Dziekanat. Szczegółowe informacje i dane kontaktowe znajdują się w zakładce DZIEKANAT oraz zakładce STUDIA (tu miedzy innymi aktualne plany zajęć).

W sprawach związanych z rekrutacją należy się kontaktować z Uczelnianą lub Wydziałową Komisją Rekrutacyjną. Szczegółowe informacje i dane kontaktowe znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

Informacje na temat władz WMiI UŁ (dziekanów, pełnomocników i członków komisji) znajdują się w zakładce WYDZIAŁ/WŁADZE WYDZIAŁU. Aktualne terminy dyżurów wyżej wymienionych można znaleźć w zakładce WYDZIAŁ/DYŻURY DZIEKANÓW.

Informacje na temat władz UŁ, w tym terminy dyżurów, znajduj się na stronie Uniwersytetu Łódzkiego w zakładce O UCZELNI/ WŁADZE.

 

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ w roku akademickim 2017/2018

Październik 1st, 2017 by

Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ nr. 71 z dn. 05.07.2017 r. w sprawie harmonogramu posiedzeń RW MiI w roku akademickim 2017-2018

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych WMiI UŁ – sem. zimowy 2017/2018

Październik 1st, 2017 by

Sz. Państwo,

w załączeniu terminy zjazdów dla studiów niestacjonarnych w sem. zimowym 2017/2018 na WMiI UŁ – po korekcie.

Terminy zjazdów semestr zimowy 2017 – korekta

Organizacja zajęć dydaktycznych na WMiI UŁ

Październik 1st, 2017 by

Z dniem 01.01.2017 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza się następujące godziny odbywania zajęć dydaktycznych:

08.15-10.00

10.15-12.00

12.15-14.00

14.15-16.00

16.15-17.45

18.00-19.30

 

Zmiana polega na likwidacji przerw w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w dwóch ostatnich blokach.

Pełny tekst Zarządzenia Dziekana WMiI UŁ nr 11 z dn. 14.11.2016 r. w załączeniu:

Zarządzenie Dziekana nr 11 – organizacja zajęć dydaktycznych

Podział roku akademickiego 2017-2018

Październik 1st, 2017 by

Podział roku akademickiego 2017/2018- Zarządzenie Rektora UŁ nr 103 z dn. 04.05.2017 r.

Regulamin studiów na UŁ obowiązujący od 1 października 2017 r. (tekst jednolity)

Październik 1st, 2017 by

Regulaminu studiów na UŁ – obowiązujący od  1.10.2017 r. (tekst jednolity)

Terminy posiedzeń Senatu UŁ w roku akademickim 2017/2018

Październik 1st, 2017 by

Terminy posiedzeń Senatu UŁ w roku akademickim 2017/2018

Uchwała RW nr 22 w sprawie harmonogramu posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ w roku akad. 2016-2017.

Wrzesień 29th, 2016 by

Uchwała RW nr 22 w sprawie harmonogramu posiedzeń RWMiIUŁ w roku akad. 2016-2017.

Zarządzenie Rektora z dnia 27.04.2016 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2016/2017

Wrzesień 29th, 2016 by

Podział roku akademickiego 2016-2017

opublikowano: 27.04.2016 r.

TERMINY POSIEDZEŃ SENATU UŁ W ROKU AKADEMICKIM 2015-2016.

Maj 5th, 2016 by

Terminy_posiedzeń_Senatu_UŁ_w_roku_akad._2015-2016.

STUDIA NIESTACJONARNE – TERMINY ZJAZDÓW Z-15/16

Wrzesień 28th, 2015 by

TERMINY ZJAZDÓW Zima 2015_2016

ZARZĄDZENIE REKTORA UŁ NR 63 W SPRAWIE PODZIAŁU ROKU AKADEMICKIEGO 2015-2016.

Wrzesień 24th, 2015 by

Zarządzenie Rektora UŁ nr 63 w sprawie podziału roku akad. 2015-16.

TERMINY POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

Wrzesień 24th, 2015 by

• 21 października 2015 r.
• 18 listopada 2015 r.
• 09 grudnia 2015 r.
• 13 stycznia 2016 r.
• 10 lutego 2016 r.
• 16 marca 2016 r.
• 20 kwietnia 2016 r.
• 18 maja 2016 r.
• 15 czerwca 2016 r.
• 06 lipca 2016 r.

środa o godz. 10.15, sala D103

Termin wrześniowej Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego zostanie ustalony podczas posiedzenia czerwcowego lub lipcowego.

(Uchwała RW nr 82 w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2015-2016).

Terminy posiedzeń Rad Wydziału MiI UŁ 2015-2016.


Uwaga!

02.12.2016 r. – cześć II posiedzenia z dn. 18.11.2016 r.

Dodatkowe spotkanie.


 

Uwaga!

27.04.2016 r. – posiedzenie przeniesione z dn. 20.04.2016 r.

Zmiana terminu kwietniowego posiedzenia z 20 na 27.04.2016 r. ze względu na Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki na WMiI UŁ.


 

 

 

Nabór na stypendium Mizuta Josai University Educational Corporation (Japonia).

Marzec 22nd, 2019 by

Nabór na stypendium Mizuta Josai University Educational Corporation (Japonia).

Jest to roczne stypendium nauki języka japońskiego a szczegółowe informacje zawarte są na naszej stronie https://bwz.uni.lodz.pl/inne-oferty-stypendia/koordynacja-ul/mizuta-scholarship-japonia

W załączeniu – dokumenty aplikacyjne oraz informacje odnośnie warunków stypendium.

Procedura aplikacyjna dla studentów UŁ zainteresowanych wyjazdem na stypendium do Japonii od września 2019r.

Student zobowiązany jest do złożenia poniższych dokumentów wraz z wymaganymi podpisami w wersji papierowej do 11.04.2019 r. do godz. 14:00 do BWZ UŁ, pok. 7.

1) Wniosek Aplikacyjny – potwierdzony przez  Prorektora ds. współpracy z zagranicą UŁ (za pośrednictwem BWZ UŁ)

2) List rekomendujący od dwóch wykładowców z Uniwersytetu Łódzkiego

3) List motywacyjny

4) Wykaz ocen (do pobrania w jęz. angielskim z Dziekanatu macierzystego Wydziału)

5) Kopia paszportu

6) Kopia wstępnej zgody Dziekana macierzystego wydziału na wyjazd, określająca warunki zaliczenia rocznych studiów w Japonii przez UŁ

2019 Mizuta Scholarship Application 2019

Mizuta Scholarship Terms and Conditions

do 23.04.2019 r- termin nadsyłania zgłoszeń do programu stypendialnego GFPS-Polska (Niemcy, sem. zimowy 2019/20)

Marzec 22nd, 2019 by

Program Stypendialny Stowarzyszenia GFPS-Polska w semestrze zimowym 2019/2020.

GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej między Polską, a Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych przez nasze stowarzyszenie wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób. Środki na organizowane przez nas wydarzenia i stypendia pozyskujemy z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz darowizn.

Zapraszamy studentów i doktorantów wszystkich kierunków do zgłaszania się do naszego programu stypendialnego w Niemczech. Stypendium przyznawane jest na okres październik 2019 – luty 2020 (na semestr zimowy wg niemieckiego kalendarza akademickiego). GFPS oferuje pobyt na uniwersytetach m. in. w Berlinie, Lipsku, Heidelbergu, Dreźnie, Hamburgu, Monachium, Bremie. Termin nadsyłania zgłoszeń został wyznaczony na 23.04.2019.
Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej.

Oprócz finansowania pobytu nasze stowarzyszenie organizuje dla stypendystów bogaty program kulturalny, pomoc w znalezieniu mieszkania oraz przy wypełnianiu formalności.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia GFPS-Polska,  na której znajduje się pełna informacja o stypendium, w tym jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do niego oraz Facebook’u.

25.04, 08-09.05.2019 r. -Oferta szkoleń dla pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Zarządzania UŁ

Marzec 22nd, 2019 by

Szanowni Państwo,

Centrum Rozwoju Dydaktyki Wydziału Zarządzania UŁ organizuje szkolenia „Design Thinking w edukacji” oraz „Case study – efektywna i efektowna metoda dydaktyczna”, na które serdecznie zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Szkolenia są odpowiedzią na dynamiczne wyzwania współczesnej edukacji i zmieniające się potrzeby odbiorców usług edukacyjnych.

Celem warsztatów jest poznanie i praktyczne wykorzystanie narzędzi metodyki Design Thinking (Myślenia Projektowego) oraz Case study, służących tworzeniu nieszablonowych rozwiązań w edukacji, które z powodzeniem można wykorzystać w procesie dydaktycznym.

Wszystkie narzędzia wykorzystywane podczas warsztatów będą stanowiły cenną inspirację do modelowania sposobu nawiązywania relacji ze studentami oraz przekazywania im wiedzy w sposób nowoczesny i atrakcyjny. Szkolenie z metody case study zaowocuje przygotowaniem uczestników do opracowania autorskich case’ów oraz not dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć.

Szkolenia poprowadzą praktycy z bogatym doświadczeniem.

Dodatkowe informacje, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy program szkoleń znajdziecie Państwo na stronach:

Case study – efektywna i efektowna metoda dydaktyczna

Design Thinking w edukacji

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji:

Olga Drynia, promocja.wz@uni.lodz.pl, tel. 42 635 63 41

Ewelina Jaworska, ewelina.jaworska@uni.lodz.pl, tel. 42 635 63 41

Uwaga! Dyżur Prodziekana ds. ekonomicznych Prof. nadzw. dr. hab. M. Śmietańskiego dn. 20.03.2019 r. jest odwołany.

Marzec 20th, 2019 by

Możliwości wyjazdu na praktyki w ramach programu Praktyki Erasmus+

Marzec 19th, 2019 by

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy o możliwości wyjazdu na praktyki w ramach  programu  Praktyki Erasmus+ w terminie od  1 czerwca do 30 września 2019.  Dokumenty aplikujące należy składać do 26 kwietnia 2019.

(więcej…)

do 20.03.2019 r. – rejestracja na seminarium PARP “Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze IT – prezentacja najnowszych wyników badania”.

Marzec 15th, 2019 by

Zaproszenie na bezpłatne seminarium PARP skierowane do sektora IT.

Rejestracja na seminarium trwa do 20 marca.

Więcej informacji na stronie PARP.

 

 

 

14.03.2019 r. – warsztaty firmy Accenture w ramach Dniach Pi na WMiI UŁ

Marzec 12th, 2019 by

Warsztaty odbędą się w godz. 14-15.30 w sali D103. Osoby biorące udział w warsztatach będą miały usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach odbywających się w tym terminie.

Temat: Artificial Intelligence applications&challenges

Opis: Zostaną przedstawione zagrożenia i szanse związane z systemami sztucznej inteligencji, ich przykładowe zastosowania oraz wyzwania i etyczne problemy z tym związane.

Prowadzący: Jakub Kolczyński – menadżer i projektant systemów informatycznych, doktor informatyki w dziedzinie algorytmów sztucznej inteligencji. Od 14 lat realizuje projekty dla globalnych firm.

W trakcie warsztatów będzie można zasięgnąć informacji dotyczącej rekrutacji na praktyki i staże w firmie Accenture.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/2262769304000360/

 

12.03.2019 – Dzień Matematyki

Marzec 12th, 2019 by
Dziś jest Dzień Matematyki. Dzień matematyki został stworzony po to, aby dać uczniom trochę odmiany w nauce matematyki. Udział w grach i zabawach matematycznych ma na celu pokazać inną stronę tej nauki. Matematyka może być przyjemna i dawać radość.
Święto zostało zapoczątkowane przez organizację “World Education Games” w 2007 roku. Od tego czasu było organizowane co roku w każdą pierwszą środę Marca. W pierwszych obchodach tego święta wzięło udział 286 tysięcy uczniów z 98 krajów świata. Światowy Dzień Matematyki z każdym rokiem rozrastał się – w 2012 roku wzięło w nim udział prawie 6 milionów uczniów z całego świata. W roku 2019 Dzień Matematyki przypada na 12 marca (wtorek).
W Polsce pierwsze obchody Dnia Matematyki odbyły się 12 marca 2014 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Doskonalenia i Rozwoju 4improve i wzięło w nich udział ponad 100 szkół z całej Polski. Organizatorzy zapraszają uczniów (i nie tylko) do konkursów, quizów i zagadek matematycznych.
Hasło tegorocznej edycji w Polsce: “Matematyka dzika” czyli jak połączyć dziką przyrodę z matematyką.
Więcej informacji na stronach:

14.03.2019 r. – Dzień Liczby Pi na WMiI UŁ. Godziny dziekańskie od 12.00 do 14.00.

Marzec 12th, 2019 by

Uwaga! Zmiana sali, w której czekamy na ciasta konkursowe!

Na Państwa ciasta czekamy w dn. 14.03 od godz. 8.00 w pokoju C205!!!

 

***

Szanowni Studenci!

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Was na organizowany przez Wydział Matematyki i Informatyki Dzień Liczby Pi.

Specjalnie dla Was, nasze kółka artystyczne i naukowe przygotowały wiele atrakcji, m.in. przedstawienie zatytułowane „Życie Pi”, wykład przybliżający słuchaczom historię i specyfikę liczby π, warsztaty (w tym również przygotowane przez firmę Accenture), liczne konkursy z nagrodami, a także oczywiście pyszny poczęstunek dla głodnych i spragnionych.

Oficjalne rozpoczęcie Dnia Liczby Pi odbędzie się 14 marca (czwartek) o godzinie 12:00 na auli. Oczywiście na czas trwania całego wydarzenia Dziekan ogłosił godziny dziekańskie od 12.00 do 14.00.

Serdecznie zapraszamy i czekamy na Was!

 

Konkursy wraz z ich zasadami:

Gra wydziałowa, poszukiwanie tajemniczego kodu

Podobno wśród studentów ostatnimi czasy można usłyszeć plotki, jakoby na naszym wydziale poukrywano części tajemniczego kodu. Podobno dla śmiałków, którym uda się odnaleźć wszystkie jego elementy, ułożyć w całość i rozszyfrować, czeka sława i specjalne nagrody…

Już 7 marca na naszym wydziale rusza gra wydziałowa. Aby wziąć w niej udział, nie musicie się nigdzie zapisywać ani deklarować chęci uczestnictwa. Wystarczy, że w dniach 7.03–08.03 pojawicie się na naszym wydziale, zapoznacie z informacjami zamieszczonymi na tablicy z ogłoszeniami znajdującej się przy głównym wejściu, i pójdziecie za ich tropem.

W grze będzie można wziąć udział pojedynczo, jak i również w grupach maksymalnie do 3 osób. Pierwsze 3 drużyny, którym uda się rozwiązać wszystkie zagadki, złożyć kod w całość i go rozszyfrować, otrzymają atrakcyjne nagrody.

Dokładne szczegóły i zasady gry wydziałowej będą dostępne od 7.03 na wcześniej wspomnianej tablicy z ogłoszeniami.

Znajdź błąd w rozwinięciu liczby π

W dniu 14.03 na naszym wydziale rozwieszone będzie rozwinięcie dziesiętne liczby π do ok. 200 miejsc po przecinku. Niestety, przez niedokładność któregoś studenta, we wspomnianym rozwinięciu będzie znajdować się jeden błąd. Czy ktoś będzie na tyle cierpliwy, wytrwały i skrupulatny, żeby ów błąd znaleźć? Swoje odpowiedzi będzie można zgłaszać do osoby znajdującej się na oznaczonym stanowisku w trakcie trwania wydarzenia.

Najlepsze ciasto

Prawdopodobnie najpopularniejszy konkurs spośród wszystkich związanych z obchodzeniem Dnia Liczby Pi, czyli The PIe Contest. Kto okaże się być najlepszym piekarzem lub cukiernikiem? Jaki przepis bardziej przypadnie jurorom do gustu: tradycyjny, czy może jakiś nowoczesny? Swoje ciasta będzie można przynosić w dniu 14.03 od godziny 8:00 do pokoju c205 dr Agnieszki Vizváry – A316.

Przebranie za Archimedesa

Przy obchodach Dnia Liczby Pi nie może oczywiście zabraknąć greckiego filozofa przyrody i matematyka, który prawdopodobnie jako pierwszy w historii badał liczbę π: Archimedesa z Syrakuz. Wszystkich chętnych, którzy  w dniu 14.03 będą chcieli podjąć się wyzwania jak najbardziej kreatywnego przebrania za filozofa, zachęcamy do paradowania w stroju przez cały dzień (kto się przebierze tego dnia nie będziemy brany do tablicy) oraz do stawienia się o godzinie 12:00 na aulę. I nie bójcie się, raczej nikt nie będzie na Was dziwnie patrzeć…

 

18-22.03.2019 r. – Zaproszenie na cykl debat w ramach Tygodnia Gospodarczego w Sejmie

Marzec 8th, 2019 by

Szanowni Państwo,

w załączeniu znajdą Państwo zaproszenie na cykl debat w ramach Tygodnia Gospodarczego.

Sekretariat Rektora UŁ

do 26.04 i 10.06.2019 r. – nabory do programów stypendialnych Fulbrighta na rok akademicki 2020-2021

Marzec 7th, 2019 by

Fulbright Graduate Student Award to stypendia dla Polaków zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego i trzeciego stopnia w USA. Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów magisterskich, doktoranckich lub innych kończących się uzyskaniem dyplomu na poziomie graduate (np. Graduate Artist Diploma), z możliwością przedłużenia na drugi rok. Przyjmujemy zgłoszenia na wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem studiów medycznych wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, programów LLM oraz MBA. Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną amerykańską uczelnię wyższą.

Stypendium jest finansowane przez amerykański Departament Stanu oraz polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegóły: https://fulbright.edu.pl/graduate-student-award/

Nabór wniosków na rozpoczęcie studiów w roku akademickim 2020/21 będzie trwał od 1 lutego do 26 kwietnia 2019, 23:59.

***

Fulbright Junior Research Award to stypendia dla studentów studiów doktoranckich z polskich instytucji naukowych. Celem stypendium, trwającego od 6 do 9 miesięcy, jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej. Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

Stypendium jest finansowane przez amerykański Departament Stanu oraz polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2020/21 będzie trwał od 1 lutego do 10 czerwca 2019, 23:59.

Szczegóły: https://fulbright.edu.pl/junior-award/

***

Fulbright Senior Award to stypendia dla pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych polskich instytucji naukowych na realizację własnych projektów badawczych w USA. W czasie pobytu w USA, trwającego od 3 do 9 miesięcy, stypendysta realizuje własny projekt badawczy w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej. Przyjmujemy zgłoszenia ze wszystkich dziedzin z wyłączeniem projektów wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Poza realizacją projektu badawczego, stypendyści mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne.

Ważna zmiana: wymóg obligatoryjnego prowadzenia zajęć dydaktycznych dla naukowców z tytułem doktora habilitowanego przestał obowiązywać.

Stypendium jest finansowane przez amerykański Departament Stanu oraz polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nabór wniosków na wyjazd w roku akademickim 2020/21 będzie trwał od 1 lutego do 10 czerwca 2019, 23:59.

Szczegóły: https://fulbright.edu.pl/senior-award/

do 10.03.2019 r. – rekrutacja do Collegium Invisibile

Marzec 7th, 2019 by

W dniu 10 marca 2019 r. mija termin zgłaszania kandydatur do Collegium Invisibile.

Do pierwszego etapu rekrutacji wymagane jest wypełnienie formularza online oraz nadesłanie pracy pisemnej o charakterze naukowym.

W rekrutacji mogą brać udział studenci:

– 2-3 roku studiów I stopnia

– 1-2 roku studiów II stopnia

Stowarzyszenie Collegium Invisibile dedykowane jest wyróżniającym się studentom oraz towarzyszącym im wybitnym naukowcom. Proponowane przez nas programy oparte na piramidzie wiedzy mają na celu wszechstronny rozwój oraz pomoc młodym ludziom w świadomym kreowaniu kariery naukowej.

Więcej informacji:

Facebook

strona Collegium Invisibile

– ulotka informacyjna

/na podst. materiałów Stowarzyszenia/

 

 

 

11-15.03.2019 r. – Akademicki Tydzień Pytań łódzkiego duszpasterstwa akademickiego

Marzec 7th, 2019 by

Szanowni Państwo,

łódzkie duszpasterstwa akademickie zapraszają na pierwszy z cyklu Akademicki Tydzień Pytań. Przedmiotem rozważań będzie zagadnienie WOLNOŚCI, wokół którego swoje refleksje podejmą specjaliści z różnych dziedzin.

Spotkania odbywać się będą codziennie w dniach 11-15 marca br. o godz. 20 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 8/12 – aula fioletowa). 

 

Poniedziałek 11 marca – arcybiskup Grzegorz Ryś: Czy w Kościele można być wolnym?

Wtorek 12 marca – o. Adam Aszyk SJ: Co nam wolno a co przynosi korzyść?

Środa 13 marca – o. Jacek Prusak SJ – Dlaczego uciekamy od wolności?

Czwartek 14 marca – ks. Grzegorz Strzelczyk – Czy Bogu wszystko wolno?

Piątek 15 marca – o. Maciej Zięba OP – Jesteśmy wolni i co dalej?

 

Serdecznie zapraszam do udziału w tych spotkaniach.

ks. dr Przemysław Góra

Archidiecezjalny Duszpasterz Pracowników Nauki

/źródło: Prorektor ds. studenckich UŁ/

Referat prof. Vladimira Rovenskiego

Marzec 6th, 2019 by

Zapraszamy na referat prof. Vladimira Rovenskiego (Hajfa) pt. “Topics on Extrinsic Geometry of Foliations”, który zostanie wygłoszony na najbliższym seminarium Katedry Geometrii UŁ w czwartek, 7 marca, godz. 10:15, sala A 407.

abstract_seminar_Lodz2019

Warsztaty Eksperckie ICT Polska Centralna Klaster

Marzec 6th, 2019 by

ICT Polska Centralna Klaster uruchamia cykl warsztatów dla studentów zainteresowanych branżą ICT. Warsztaty będą prowadzone przez specjalistów z łódzkich firm zrzeszonych w Klastrze.

Pierwsze warsztaty pt. “Zbuduj z nami swoją pierwszą aplikację w Dokerze” startują, już 12 marca i poprowadzą go specjaliści z firmy Idemia Digital Lab Poland

więcej informacji