Sprawy studenckie, rekrutacja, dyżury władz wydziałowych i uniwersyteckich

Październik 1st, 2017 by

Sz. Państwo,

uprzejmie przypominamy, że sprawami studenckimi zajmuje się Dziekanat. Szczegółowe informacje i dane kontaktowe znajdują się w zakładce DZIEKANAT oraz zakładce STUDIA (tu miedzy innymi aktualne plany zajęć).

W sprawach związanych z rekrutacją należy się kontaktować z Uczelnianą lub Wydziałową Komisją Rekrutacyjną. Szczegółowe informacje i dane kontaktowe znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

Informacje na temat władz WMiI UŁ (dziekanów, pełnomocników i członków komisji) znajdują się w zakładce WYDZIAŁ/WŁADZE WYDZIAŁU. Aktualne terminy dyżurów wyżej wymienionych można znaleźć w zakładce WYDZIAŁ/DYŻURY DZIEKANÓW.

Informacje na temat władz UŁ, w tym terminy dyżurów, znajduj się na stronie Uniwersytetu Łódzkiego w zakładce O UCZELNI/ WŁADZE.

 

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ w roku akademickim 2017/2018

Październik 1st, 2017 by

Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ nr. 71 z dn. 05.07.2017 r. w sprawie harmonogramu posiedzeń RW MiI w roku akademickim 2017-2018

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych WMiI UŁ – sem. zimowy 2017/2018

Październik 1st, 2017 by

Sz. Państwo,

w załączeniu terminy zjazdów dla studiów niestacjonarnych w sem. zimowym 2017/2018 na WMiI UŁ – po korekcie.

Terminy zjazdów semestr zimowy 2017 – korekta

Organizacja zajęć dydaktycznych na WMiI UŁ

Październik 1st, 2017 by

Z dniem 01.01.2017 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza się następujące godziny odbywania zajęć dydaktycznych:

08.15-10.00

10.15-12.00

12.15-14.00

14.15-16.00

16.15-17.45

18.00-19.30

 

Zmiana polega na likwidacji przerw w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w dwóch ostatnich blokach.

Pełny tekst Zarządzenia Dziekana WMiI UŁ nr 11 z dn. 14.11.2016 r. w załączeniu:

Zarządzenie Dziekana nr 11 – organizacja zajęć dydaktycznych

Podział roku akademickiego 2017-2018

Październik 1st, 2017 by

Podział roku akademickiego 2017/2018- Zarządzenie Rektora UŁ nr 103 z dn. 04.05.2017 r.

Regulamin studiów na UŁ obowiązujący od 1 października 2017 r. (tekst jednolity)

Październik 1st, 2017 by

Regulaminu studiów na UŁ – obowiązujący od  1.10.2017 r. (tekst jednolity)

Terminy posiedzeń Senatu UŁ w roku akademickim 2017/2018

Październik 1st, 2017 by

Terminy posiedzeń Senatu UŁ w roku akademickim 2017/2018

Uchwała RW nr 22 w sprawie harmonogramu posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ w roku akad. 2016-2017.

Wrzesień 29th, 2016 by

Uchwała RW nr 22 w sprawie harmonogramu posiedzeń RWMiIUŁ w roku akad. 2016-2017.

Zarządzenie Rektora z dnia 27.04.2016 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2016/2017

Wrzesień 29th, 2016 by

Podział roku akademickiego 2016-2017

opublikowano: 27.04.2016 r.

TERMINY POSIEDZEŃ SENATU UŁ W ROKU AKADEMICKIM 2015-2016.

Maj 5th, 2016 by

Terminy_posiedzeń_Senatu_UŁ_w_roku_akad._2015-2016.

STUDIA NIESTACJONARNE – TERMINY ZJAZDÓW Z-15/16

Wrzesień 28th, 2015 by

TERMINY ZJAZDÓW Zima 2015_2016

ZARZĄDZENIE REKTORA UŁ NR 63 W SPRAWIE PODZIAŁU ROKU AKADEMICKIEGO 2015-2016.

Wrzesień 24th, 2015 by

Zarządzenie Rektora UŁ nr 63 w sprawie podziału roku akad. 2015-16.

TERMINY POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

Wrzesień 24th, 2015 by

• 21 października 2015 r.
• 18 listopada 2015 r.
• 09 grudnia 2015 r.
• 13 stycznia 2016 r.
• 10 lutego 2016 r.
• 16 marca 2016 r.
• 20 kwietnia 2016 r.
• 18 maja 2016 r.
• 15 czerwca 2016 r.
• 06 lipca 2016 r.

środa o godz. 10.15, sala D103

Termin wrześniowej Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego zostanie ustalony podczas posiedzenia czerwcowego lub lipcowego.

(Uchwała RW nr 82 w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2015-2016).

Terminy posiedzeń Rad Wydziału MiI UŁ 2015-2016.


Uwaga!

02.12.2016 r. – cześć II posiedzenia z dn. 18.11.2016 r.

Dodatkowe spotkanie.


 

Uwaga!

27.04.2016 r. – posiedzenie przeniesione z dn. 20.04.2016 r.

Zmiana terminu kwietniowego posiedzenia z 20 na 27.04.2016 r. ze względu na Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki na WMiI UŁ.


 

 

 

Zmiany sal na egzaminy – aktualny plik na stronie Terminy Egzaminów

Wrzesień 12th, 2018 by

(więcej…)

Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2018/2019

Wrzesień 12th, 2018 by

W ramach kształcenia interdyscyplinarnego

w semestrze zimowym 2018/2019 zapraszamy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego do uczestnictwa w :

  • wykładach w języku angielskim i polskim (organizatorem jest Uniwersytet Łódzki)
  • Akademii Polskiego Filmu (organizatorem jest Polski Instytut Sztuki Filmowej)

Studenci mogą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych bezpłatnie tylko wówczas, gdy zajęcia te zostały uwzględnione w ich programach studiów.

Przedmiot realizowany poza programem studiów (§ 43 Regulaminu studiów w UŁ) będzie podlegał opłacie w wysokości ustalonej w zarządzeniu Rektora UŁ.

Wysokości tych opłat (mogą być różne, w zależności od wydziału, na którym dany przedmiot jest realizowany) zawarte są w zarządzeniu Rektora UŁ w sprawie zasad odpłatności za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim.

Szczegółowe informacje:

http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/zajecia-ogolnouczelniane

Rejestracja elektroniczna poprzez UsosWeb na semestr zimowy 2018/2019

trwa od 25 września do 7 października 2018 r.

Kod rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-Z18/19

UWAGA !!!

Zarejestrowanie się  na przedmiot ogólnouczelniany w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru/roku.

Wszelkich zmian na listach można dokonywać najpóźniej do 15 października br.

Doktoranci nie biorą udziału w rejestracji elektronicznej

Chęć uczestnictwa zgłaszają prowadzącemu zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest ten przedmiot.

Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką jak studenci.

Inauguracja i terminy zjazdów w sem. Z-18/19 – studia niestacjonarne

Wrzesień 7th, 2018 by

(więcej…)

Oferta pracy – nauczyciel matematyki w szkole podstawowej

Wrzesień 6th, 2018 by

Dyrekcja Prywatnej Szkoły Podstawowej Spółki Oświatowej „Scholasticus” Łódź, ul. Gdyńska 3 poszukuje od zaraz nauczyciela matematyki.

Kontakt:

Sławomira Augustyniak

Dyrektor Szkoły

mail: szkola.podstawowa@scholasticus.pl

tel. 42  255 16 15

Wrześniowe terminy dyżurów władz Wydziału

Wrzesień 5th, 2018 by

Uwaga! Przypominamy, że zmiany w terminach wrześniowych dyżurów władz Wydziału są na bieżąco zamieszczane na stronie wydziałowej w zakładce Wydział/ Dyżury Dziekanów.

Zmiany sal sesji poprawkowej od 10.09.2018 r.

Wrzesień 5th, 2018 by

Sz. Państwo,

Ze względu na remonty planowane od 10.09.2018 r. sale  D202 i D203 będą niedostępne. Aktualny przydział sal znajduje się na stronie wydziałowej w zakładce studia/ terminy egzaminów oraz na stronie rezerwacji sal (http://www.sale.math.uni.lodz.pl/).

W załączeniu harmonogram zmian sal:

D 202

D 203

28.09.2018 r. – Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 na WMiI UŁ – studia stacjonarne

Wrzesień 4th, 2018 by

Sz. Państwo, Pracownicy Wydziału,

w imieniu Pana Dziekana Prof. dr. hab. M. Studniarskiego serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników Wydziału do udziału w uroczystości Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 w naszej jednostce w dn. 28 września 2018 r. Szczegóły w załączonym zaproszeniu.

Diagnostyka edukacyjna dla przyrodników, matematyków i inżynierów – nowe Studia Podyplomowe na Wydziale Chemii UŁ

Sierpień 23rd, 2018 by

Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego zostały otworzone studia podyplomowe “Diagnostyka edukacyjna dla przyrodników, matematyków i inżynierów”.

Zasadnicze cele kształcenia w/w studiów to:

  1. Poszerzenie i pogłębienie wiedzy o współczesnej edukacji przyrodniczej, matematycznej i o kształceniu zawodowym.
  2. Rozwinięcie u uczestników złożonej kompetencji diagnozowania przebiegu i efektów kształcenia.
  3. Przygotowanie uczestników do prowadzenia diagnoz samodzielnie i w zespole.
  4. Rozwinięcie u uczestników złożonych umiejętności  przetwarzania rezultatów diagnoz edukacyjnych i egzaminów zewnętrznych.
  5. Rozwinięcie u uczestników umiejętności formułowania rekomendacji zmian w kształceniu na podstawie wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych.

 

Więcej informacji na stronie studiów podyplomowych:

www.chemia.uni.lodz.pl/diagnostyka

 

W załączeniu ulotka informacyjna .

Oferta praktyk dla Software engineer we Francji

Sierpień 10th, 2018 by

Software engineer internship

do 18.09.2018 r. – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019

Lipiec 12th, 2018 by

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że wnioski o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 w jednym egzemplarzu należy składać do Dziekanatu pok. A211 (p. Agnieszka Górecka – Janowska) do dnia 18.09.2018 roku.
(więcej…)

do 31.10.2018 – nabór prac do konkursu mBanku “Krok w przyszłość” na najlepszą pracę studencką z matematyki

Lipiec 9th, 2018 by

Trwa nabór do konkursu „Krok w przyszłość” na najlepszą pracę studencką z matematyki. 

Do konkursu można zgłosić pracę naukową, licencjacką lub magisterską o tematyce matematycznej, przyjętą do druku lub wypromowaną w 2018 roku.  Praca konkursowa powinna proponować nowatorskie, oryginalne rozwiązania, wskazujące nowe kierunki badań, nowe metody badawcze.

Nabór prac trwa od 30 czerwca do 31 października 2018 r. 

Konkurs na najlepszą pracę studencką z matematyki został ustanowiony przez mFundację w 2016 r.

Pula nagród ufundowanych przez Fundację mBanku wynosi 40 tys. zł:  nagroda główna w wysokości 20 tys. zł oraz dwa wyróżnienia w wysokości po 10 tys. zł. Laureat nagrody głównej otrzyma oprócz nagrody finansowej, statuetkę STEFCIO. Trofeum symbolizuje wybitnego polskiego matematyka, Stefana Banacha i nawiązuje do jego wielkich osiągnięć.

Wyróżnienia przyznaje Jury pod przewodnictwem prof. Pawła Strzeleckiego, dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Firma mBank należy do Rady Biznesu WMiI UŁ.

 

Więcej informacji o konkursie, regulamin oraz wniosek znaleźć można na stronie: www.mFundacja.pl  (link do zakładki: https://www.mbank.pl/mfundacja/krok-w-przyszlosc/).

 

W załączeniu:

Ulotka informacyjna Konkurs Krok w przyszłość

Regulamin Konkursu Krok w przyszłość

Wniosek_zgłoszeniowy Konkurs Krok w przyszłość

 

Biuro Konkursu:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk

mail: krok.przyszlosc@impan.pl ,

tel.:  (22) 522 82 32 (dostępny od pn. do pt. w godzinach 9-10 i 14-15)

 

 

 

/źródło: materiały organizatora/

do 17.07.2018 r. godz. 10.00 – Ponowna rejestracja na przedmioty do wyboru zima 2018/19- 2,3 rok ZLI

Lipiec 4th, 2018 by

Szanowni Państwo,

Konieczna jest ponowna rejestracja na przedmiot do wyboru w semestrze zimowym 2018/19. Każdy student 2 i 3 roku (obecnie 1 i 2) niestacjonarnej Informatyki, licencjat wybiera jeden z przedmiotów za 3 ECTS.

Lista przedmiotów:

  1. Podstawy języka Java
  2. Wprowadzenie do LaTeXa

rozpoczęcie rejestracji – poniedziałek 09.07.2018 godz. 10:00 zakończenie rejestracji – wtorek 17.07.2018 godz. 10.00

ewentualne zapytania/uwagi zgłaszać należy na adres adamczyk@math.uni.lodz.pl

10-20.09.2018 r. – Dodatkowa rekrutacja Erasmus+ dla studentów

Lipiec 2nd, 2018 by
We wrześniu 2018 r. odbędzie się dodatkowa rekrutacja na wyjazdy na
częściowe studia za granicą w ramach programu Erasmus+ w roku 2018/19 na
sem. letni. Informacje:
http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201819
 In September 2018 will be the additional recruitment for
ERASMUS+ student mobility for studies in the academic year 2018/19 for
summer semester. Information:
http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/in-english

do 10.07.2018 r. godz. 10.00 – Rejestracja na seminarium magisterskie 2018/19 – informatyka, II stopień, studia niestacjonarne

Czerwiec 29th, 2018 by

Rozpoczęcie rejestracji – wtorek 03.07.2018 godz. 10:00

zakończenie rejestracji – wtorek 10.07.2018 godz. 10.00

do 07.10.2018 r. – zgłoszenia na III Konferencję Ars Docendi – rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich i doktorantów na UJ w Krakowie

Czerwiec 27th, 2018 by

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w III konferencji Ars Docendi – rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich i doktorantów, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek), w godz. 10.00-18.00 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Zachęcamy do podzielenia się doświadczeniem w zakresie kształcenia dydaktycznego doktorantów, jak również doskonalenia kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich. Chętnie poznamy wyniki badań w zakresie dydaktyki akademickiej, zarządzania szkolnictwem wyższym, w tym szczególnie zasobami ludzkimi na uczelniach, wyniki badań na temat diagnostyki potrzeb, strategii, metod, organizacji i ewaluacji procesu rozwoju kompetencji dydaktycznych doktorantów i wykładowców.

W załączniku przesyłamy zaproszenie na konferencję, będziemy bardzo wdzięczni za przekazanie tej informacji wśród osób zainteresowanych rozwojem kompetencji dydaktycznych doktorantów i wykładowców Państwa uczelni. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej http://www.arsdocendi.uj.edu.pl (w zakładce: konferencja).

W zał.  zaproszenie

W razie pytań prosimy o kontakt,

z poważaniem

Laura Rabiej
Biuro Doskonalenia Kompetencji

Centrum Wsparcia Dydaktyki

Uniwersytet Jagielloński

Gołębia 24, pok. 013

31-007 Kraków

tel.: 12 663 39 31

 

(źródło informacji: sekretariat Prorektora ds. kształcenia UŁ)