Oferty pracy dla nauczycieli w szkołach

Październik 9th, 2018 by

Sz. Państwo,

uprzejmie informuję, że napływające ostatnio licznie na Wydział oferty pracy dla nauczycieli są zamieszczane na bieżąco na tablicy przy sekretariacie oraz w komunikatach na stronie wydziałowej.

Poniżej w zał. kila z nich.

Zainteresowanym pracą nauczyciela (do której podjęcia w niektórych przypadkach wystarczy ukończenie studiów na poziomie licencjatu) polecamy też stronę Kuratorium Oświaty w Łodzi:

https://www.kuratorium.lodz.pl/praca-dla-nauczycieli/

Prywatna SP Scholasticus w Łodzi

SP nr 34 w Łodzi

SP nr 12 w Zgierzu

Publiczne Gimnazjum nr 38 w Łodzi

Harmonogram posiedzeń Rad Wydziału MiI UŁ 2018/2019

Wrzesień 28th, 2018 by

Szanowni Państwo,

tytułem przypomnienia zamieszczam w załączeniu najważniejsze dokumenty w związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego:

  • harmonogram posiedzeń Rad Wydziału MiI UŁ 2018/2019

odpowiednia uchwała RW MiI UŁ znajduje się na stronie wydziałowej w zakładce studia/dokumenty i informacje/Uchwały Rady Wydziału

http://www.math.uni.lodz.pl/uchwaly-rady-wydzialu-i-zarzadzenia-dziekana/

Załącznik:

Harmonogram posiedzeń Rad Wydziału MiI UŁ 2018-2019

 

Terminarz posiedzeń Senatu UŁ 2018/2019

Wrzesień 28th, 2018 by

Szanowni Państwo,

tytułem przypomnienia zamieszczam w załączeniu najważniejsze dokumenty w związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego:

  • terminarz posiedzeń Senatu UŁ 2018/2019

znajduje się w Bazie Aktów Wewnętrznych UŁ LEX

https://baw.uni.lodz.pl/d/2289/5/?tybp_filterId=12&tybp_filterYear=2018&tybp_filterMonth=5&tybp_filterDay=0&tybp_moduleId=1635

Załącznik: terminy posiedzeń Senatu UŁ 2018-2019

Wykazy i dyżury Władz Wydziału i innych osób funkcyjnych na WMiI UŁ

Wrzesień 28th, 2018 by

Uprzejmie informuję, że aktualne:

  • dyżury Władz Wydziału (Dziekani i wybrani Pełnomocnicy)

znajdują się na stronie wydziałowej w zakładce Wydział/ Dyżury Dziekanów

http://www.math.uni.lodz.pl/dyzury-dziekanow-prodziekanow-i-pelnomocnikow-dziekana/

 

  • wykazy osób funkcyjnych na Wydziale (w tym m.in. Pełnomocnicy, Koordynatorzy, Członkowie Komisji itp.)

znajdują się na stronie wydziałowej w zakładce Wydział / Władze Wydziału:

http://www.math.uni.lodz.pl/wladze-wydzialu/

 

Wykazy i dyżury Władz UŁ

Wrzesień 28th, 2018 by

Informacje o władzach UŁ oraz dane kontaktowe i aktualne terminy dyżurów znajdują się na stronie UŁ w zakładce O uczelni/Władze

http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/wladze

Załącznik:

WŁADZE UŁ w kadencji 2016-2020

 

Podział roku akademickiego 2018/2019 na UŁ

Wrzesień 28th, 2018 by

Szanowni Państwo,

tytułem przypomnienia zamieszczam w załączeniu najważniejsze dokumenty w związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego:

  • podział roku akademickiego 2018/2019

odpowiednie zarządzenie Rektora UŁ znajduje się na stronie wydziałowej w zakładce kalendarz lub zakładce studia/kalendarz akademicki

http://www.math.uni.lodz.pl/kalendarz/

Załącznik:

Podział roku akademickiego 2018-2019 na UŁ

Regulamin Studiów na UŁ obowiązujący od 01.10.2018 r.

Wrzesień 28th, 2018 by

Szanowni Państwo,

tytułem przypomnienia zamieszczam w załączeniu najważniejsze dokumenty w związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego:

  • Regulamin Studiów na UŁ obowiązujący od 01.10.2018 r.

tekst jednolity po ostatniej Uchwale Senatu UŁ z dn. 16.04.2018 r. znajduje się na stronie UŁ w zakładce Dla Studentów / Regulamin Studiów

http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/regulamin-studiow

oraz stronie wydziałowej w zakładce studia /dokumenty i informacje /Regulamin studiów

http://www.math.uni.lodz.pl/regulamin-studiow/

Załącznik: Regulamin Studiów na UŁ obowiązujący od 01.10.2018 r.

 

Statut UŁ

Wrzesień 28th, 2018 by

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego przypominam, że:

 

Sprawy studenckie, rekrutacja, dyżury władz wydziałowych i uniwersyteckich

Październik 1st, 2017 by

Sz. Państwo,

uprzejmie przypominamy, że sprawami studenckimi zajmuje się Dziekanat. Szczegółowe informacje i dane kontaktowe znajdują się w zakładce DZIEKANAT oraz zakładce STUDIA (tu miedzy innymi aktualne plany zajęć).

W sprawach związanych z rekrutacją należy się kontaktować z Uczelnianą lub Wydziałową Komisją Rekrutacyjną. Szczegółowe informacje i dane kontaktowe znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

Informacje na temat władz WMiI UŁ (dziekanów, pełnomocników i członków komisji) znajdują się w zakładce WYDZIAŁ/WŁADZE WYDZIAŁU. Aktualne terminy dyżurów wyżej wymienionych można znaleźć w zakładce WYDZIAŁ/DYŻURY DZIEKANÓW.

Informacje na temat władz UŁ, w tym terminy dyżurów, znajduj się na stronie Uniwersytetu Łódzkiego w zakładce O UCZELNI/ WŁADZE.

 

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ w roku akademickim 2017/2018

Październik 1st, 2017 by

Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ nr. 71 z dn. 05.07.2017 r. w sprawie harmonogramu posiedzeń RW MiI w roku akademickim 2017-2018

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych WMiI UŁ – sem. zimowy 2017/2018

Październik 1st, 2017 by

Sz. Państwo,

w załączeniu terminy zjazdów dla studiów niestacjonarnych w sem. zimowym 2017/2018 na WMiI UŁ – po korekcie.

Terminy zjazdów semestr zimowy 2017 – korekta

Organizacja zajęć dydaktycznych na WMiI UŁ

Październik 1st, 2017 by

Z dniem 01.01.2017 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza się następujące godziny odbywania zajęć dydaktycznych:

08.15-10.00

10.15-12.00

12.15-14.00

14.15-16.00

16.15-17.45

18.00-19.30

 

Zmiana polega na likwidacji przerw w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w dwóch ostatnich blokach.

Pełny tekst Zarządzenia Dziekana WMiI UŁ nr 11 z dn. 14.11.2016 r. w załączeniu:

Zarządzenie Dziekana nr 11 – organizacja zajęć dydaktycznych

Podział roku akademickiego 2017-2018

Październik 1st, 2017 by

Podział roku akademickiego 2017/2018- Zarządzenie Rektora UŁ nr 103 z dn. 04.05.2017 r.

Regulamin studiów na UŁ obowiązujący od 1 października 2017 r. (tekst jednolity)

Październik 1st, 2017 by

Regulaminu studiów na UŁ – obowiązujący od  1.10.2017 r. (tekst jednolity)

Terminy posiedzeń Senatu UŁ w roku akademickim 2017/2018

Październik 1st, 2017 by

Terminy posiedzeń Senatu UŁ w roku akademickim 2017/2018

Uchwała RW nr 22 w sprawie harmonogramu posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ w roku akad. 2016-2017.

Wrzesień 29th, 2016 by

Uchwała RW nr 22 w sprawie harmonogramu posiedzeń RWMiIUŁ w roku akad. 2016-2017.

Zarządzenie Rektora z dnia 27.04.2016 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2016/2017

Wrzesień 29th, 2016 by

Podział roku akademickiego 2016-2017

opublikowano: 27.04.2016 r.

TERMINY POSIEDZEŃ SENATU UŁ W ROKU AKADEMICKIM 2015-2016.

Maj 5th, 2016 by

Terminy_posiedzeń_Senatu_UŁ_w_roku_akad._2015-2016.

STUDIA NIESTACJONARNE – TERMINY ZJAZDÓW Z-15/16

Wrzesień 28th, 2015 by

TERMINY ZJAZDÓW Zima 2015_2016

ZARZĄDZENIE REKTORA UŁ NR 63 W SPRAWIE PODZIAŁU ROKU AKADEMICKIEGO 2015-2016.

Wrzesień 24th, 2015 by

Zarządzenie Rektora UŁ nr 63 w sprawie podziału roku akad. 2015-16.

TERMINY POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

Wrzesień 24th, 2015 by

• 21 października 2015 r.
• 18 listopada 2015 r.
• 09 grudnia 2015 r.
• 13 stycznia 2016 r.
• 10 lutego 2016 r.
• 16 marca 2016 r.
• 20 kwietnia 2016 r.
• 18 maja 2016 r.
• 15 czerwca 2016 r.
• 06 lipca 2016 r.

środa o godz. 10.15, sala D103

Termin wrześniowej Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego zostanie ustalony podczas posiedzenia czerwcowego lub lipcowego.

(Uchwała RW nr 82 w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2015-2016).

Terminy posiedzeń Rad Wydziału MiI UŁ 2015-2016.


Uwaga!

02.12.2016 r. – cześć II posiedzenia z dn. 18.11.2016 r.

Dodatkowe spotkanie.


 

Uwaga!

27.04.2016 r. – posiedzenie przeniesione z dn. 20.04.2016 r.

Zmiana terminu kwietniowego posiedzenia z 20 na 27.04.2016 r. ze względu na Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki na WMiI UŁ.


 

 

 

Spotkanie dla studentów I roku studiów I-ego stopnia – studia stacjonarne z przedstawicielem Studium Języków Obcych UŁ – test diagnostyczny

Listopad 15th, 2018 by

Szanowni Państwo,

zapraszamy studentów I roku studiów I-ego stopnia – studiów stacjonarnych na spotkanie z przedstawicielem Studium Języków Obcych UŁ odnośnie testu diagnostycznego z języków obcych.

(więcej…)

Gratulacje dla Pana prof. dr. hab. Stanisława Goldsteina.

Listopad 13th, 2018 by
23 osoby i cztery organizacje działające na rzecz Łodzi oraz jej mieszkańców otrzymały w piątek 9 listopada 2018 r.  odznaki Za Zasługi dla Miasta Łodzi.
Wśród odznaczonych jest Pan prof. dr hab.  Stanisław Goldstein z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Sportowe piątki w SWFiS UŁ

Listopad 9th, 2018 by

Uwaga “Sportowe piątki”!

Darmowe zajęcia sportowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studentów zagranicznych z wymiany studenckiej odbywają się w piątki:

na salach siłowni damskiej i męskiej w godz. 19:00 – 20:30

na hali sportowej w godz. 20:30 – 22:00

Chcących uczestniczyć w tych zajęciach obowiązuje członkostwo w KU AZS. Legitymację członkowską należy okazać w szatni oraz prowadzącym zajęcia pracownikom. Aby wyrobić  legitymację, należy odwiedzić stronę  AZS Łódź – www.azs.lodz.pl i tam odszukać instrukcję co należy uczynić, aby stać się posiadaczem legitymacji. Koszt wyrobienia legitymacji – 75,00 zł (ubezpieczenie podstawowe).

Pierwsze zajęcia – 09. 11. 2018 r.

 

Gratulacje dla Pana dr. Grzegorza Oleksika w związku z wygraną w konkursie MINIATURA 2 finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Listopad 6th, 2018 by

W konkursie MINIATURA 2 na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty, nagrodzono kolejnych naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego.

Z naszego Wydziału MINIATURĘ 2 otrzymał dr Grzegorz Oleksik z Katedry Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej.

Projekt badawczy zatytułowany: „Wykładnik Łojasiewicza wielomianów rzeczywistych i zespolonych” został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu NCN – MINIATURA 2.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji projektu.

06.11.2018 r. – referat mgr. M. Widzibora w ramach Łódzkiego Forum Młodych Matematyków PTM

Październik 31st, 2018 by

Miło nam ogłosić, we wtorek 6 listopada odbędzie się pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie z cyklu Łódzkie Forum Młodych Matematyków. Referat pod tytułem: “Klasyczna topologia gęstości i pewne jej uogólnienia” wygłosi mgr Mikołaj Widzibor, doktorant w Katedrze Funkcji Rzeczywistych WMiI UŁ.

Spotkanie odbędzie się w Instytucie Matematyki PŁ (ul. Wólczańska 215, budynek B9) w sali 160, a zacznie o 16:15. Abstrakt referatu i inne informacje dostępne na stronie: http://www.math.uni.lodz.pl/forum-mlodych-matematykow/

W zał. ogłoszenie i abstrakt ze strony FMM.

Gorąco zachęcamy do przyjścia!

W imieniu zarządu łódzkiego oddziału PTM,

Grażyna Horbaczewska i Filip Strobin

 

2.11.2018 r.- Dzień Rektorski- Dziekanat nieczynny

Październik 31st, 2018 by

Dzień 2.11.2018 r. jest Dniem Rektorskim- nie ma zajęć.

Dziekanat tego dnia jest nieczynny.

 

2.11.2018 r. – Day Off, there are no lectures.

This day Student’s Office is closed.

02.11.2018 r. – Dzień rektorski na UŁ

Październik 31st, 2018 by

Przypominamy, że w dn. 02.11.2018 r. na UŁ zgodnie z Zarządzeniem nr 96 Rektora UŁ w sprawie podziału roku akademicznego 2018-2019 wyznaczony jest dzień rektorski.

24-25.11.2018 – Największy w Europie hackaton stacjonarny HackYeah!

Październik 29th, 2018 by

W dn. 24.11- 25.11.2018 r.  odbędzie się w Warszawie  HackYeah! – Największy w Europie hackaton stacjonarny gromadzący uczestników z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Poszukujemy wolontariuszy, którzy, zechcieliby pomóc podczas wydarzenia. Gwarantujemy świetną atmosferę, posiłki podczas hackatonu, dojazd z Łodzi w dniu wydarzenia pociągiem (🚃 Łódź Fabryczna – around 8:00 AM ⏰ ). Każdy wolontariusz będzie miał niepowtarzalną okazję do poszerzenia swojej wiedzy i poznania ekspertów z branży IT i nie tylko (możliwy bardzo bliski kontakt ;))!

Załoga HackYeah! potrzebuje WOLONTARIUSZY!
Szukamy studentów, którzy chcieliby nam pomóc podczas konferencji.
Nauczysz się nowych rzeczy, spotkasz wielu ludzi z branży IT i nie tylko, będziesz przez większość czasu otaczać naszych ekspertów. A przede wszystkim będziesz mógł wziąć udział w wielu rozmowach (za darmo!)
Zainteresowany? Dowiedz się więcej i wejdź w link poniżej!

Formularz rejestracyjny: https://docs.google.com/forms/d/1fQ3MGYVg6wzzkuwTlf8B2stg7kQtgoZUVO9S5PzQtr4/edit?fbclid=IwAR2_ueWyy-2sigQK-hoiphJBI_WVFzWy6ISlWOtCCrgWBuA7Fwi2KX7UE50

Facebook: https://www.facebook.com/HackYeahPL/

Strona: https://hackyeah.pl/index.html

 /źródło: materiały organizatora/

17-18.11.2018 r. – Piąta edycja konkursu Let’s Code organizowanego przez firmę Sii pod Patronatem Honorowym WMiI UŁ

Październik 29th, 2018 by

W nocy 17 do 18 listopada przez 20 godziny zespoły pasjonatów programowania będą tworzyły aplikacje. Za tę, która zostanie uznana za najlepszą, zespół otrzyma 10 000 złotych. Konkurs Let’s Code odbędzie już po raz 5. Składa się z dwóch etapów – lokalnego i globalnego. W tym roku na etapie lokalnym zespoły mają szansę na rywalizację w 9 lokalizacjach Sii w całej Polsce, będą to Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Kraków, Łódź, Lublin, Katowice i Rzeszów. Etap globalny polega na głosowaniu online wśród najlepszych drużyn z pierwszego etapu.

W zeszłorocznej edycji Let’s Code powstało 60 aplikacji. Mimo krótkiego czasu na ich stworzenie, uczestnicy wykazali się wiedzą, kreatywnością i dobrą organizacją. Zauważalnym trendem jest fakt, że jakość aplikacji z roku na rok jest coraz wyższa. W głosowaniu globalnym zmierzyło się 25 drużyn, a tytuł najlepszej zdobył zespół Gloo z Lublina za aplikację Petalert, która ułatwia odnalezienie zaginionego pupila.

Szczegółowe informacje na stronie konkursu oraz w aktualnościach na stronie organizatora.

Udział w konkursie jest bezpłatny, a liczba miejsc jest ograniczona.

Rejestracja drużyn trwa od 1 października do 10 listopada na stronie konkursu.

Konkurs startuje o godzinie 10:00 w sobotę 17 listopada. W Łodzi nocny maraton odbędzie się w siedzibie Sii, ul. Kopcińskiego 79. Będzie trwać do godziny 8:00 w niedzielę. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom kawę w dużych ilościach, napoje, ciepły posiłek i śniadanie, by wesprzeć w całonocnym trudzie programowania.

Firma Sii jest członkiem Rady Biznesu WMiI UŁ. Wydarzenie zostało objęte przez nasz Wydział Patronatem Honorowym.

 

/źródło: materiały organizatora/

do 18.11.2018 r. – bezpłatny dostęp do baz AccessEngineering i AccessScience

Październik 29th, 2018 by

Szanowni Państwo, społeczność Uniwersytetu Łódzkiego otrzymała możliwość bezpłatnego dostępu do baz AccessEngineering i  AccessScience.

Access Engineering – multimedialna, na bieżąco aktualizowana baza danych z zakresu szeroko pojętej inżynierii. Jest stosowana do nauczania i rozwiązywania współczesnych problemów szeroko pojętej inżynierii na rzeczywistych przykładach. Przeznaczona dla naukowców, inżynierów, kadry dydaktycznej oraz studentów. Baza daje dostęp do podręczników, monografii, filmów video, interaktywnych wykresów, tabel i kalkulatorów naukowych. – wszystkie materiały są na bieżąco aktualizowane. Baza dostarcza informacji na temat zagadnień z zakresu:
·        nauk ścisłych
·        nauk matematyczno-przyrodniczych
·        fizyki
·        nauk inżynieryjno-technicznych
·        informatyki i komputerów

AccessScience – multimedialna encyklopedia/baza wiedzy. Jest to jedna z najbardziej znanych baz/platform online z dziedziny nauk ścisłych. Głównym źródłem, z którego dostarczane są informacje to McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology (ed.10). Baza dostarcza materiały dla studentów, kadry dydaktycznej, inżynierów i naukowców  min. z:
·        Inżynierii i Materiałoznawstwa
·        Fizyki
·        Nauk o Ziemi
·        Chemii
·        Astronomii

Dostęp testowy potrwa do 18 listopada br.
Instrukcje użytkowania baz znajdują się na stronach internetowych:

https://www.abe.pl/html/files/MG_Access_Engineering.pdf

https://www.abe.pl/html/files/MG_Access_Science.pdf

 

Zapraszamy do korzystania.

/Źródło: Samodzielna Sekcja Bibliografii,Bibliometrii i Sieciowych Zasobów Informacji; T: 48 42 635 64 76 / 48 42 635 60 03 / 48 42 235 01 72; E: bibliografia_bibliometria@lib.uni.lodz.pl/

 

09-10.11.2018 r. – Hackathon Głównego Urzędu Statystycznego

Październik 29th, 2018 by

Jeśli bliskie są Ci inicjatywy społeczne, chcesz stworzyć narzędzie, które będzie edukować młodych. Wspierasz ideę zrównoważonego rozwoju i chcesz mieć wpływ na to, w jaki sposób młodzież zainteresować tą tematyką.  Główny Urząd Statystyczny zaprasza Cię do udziału w hackathonie z celami zrównoważonego rozwoju (SDG). Twój mikro krok będzie dużym krokiem w edukacji na rzecz propagowania celów zrównoważonego rozwoju. Organizując Hackathon chcemy rozpocząć edukację  wokół SDGs, czyli czym jest zrównoważony rozwój, jakie są jego cele, czemu służy, a przy tym pokazać temat w liczbach (czytaj – danych statystycznych).

Termin i miejsce: 9-10 listopada 2018 r, siedziba GUS.

Kto może wziąć udział w Hackathonie? Każdy, kto ma pomysł jak w ciekawy sposób zbudować narrację wokół SDGs. Warunkiem udziału jest skończone 18 lat i zebranie 2-4 osób do zespołu.

Zadanie dla uczestników. Uczestnicy mają stworzyć prototyp interaktywnej aplikacji webowej promujący ideę zrównoważonego rozwoju oraz korzystanie z danych statystycznych dotyczących wskaźników z tego obszaru.

Grupa docelowa. Młodzież.

Nagrody: 15 tys. za I miejsce; 10 tys. za II miejsce i 5 tys. za III miejsce. Dla każdego czeka certyfikat uczestnictwa.

Więcej informacji: https://kodujsdg.stat.gov.pl/.

Jesteśmy też obecni na Facebooku , Twitterze  i LinkedIn  – polubienie i udostępnienie dalej mile widziane!

 W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego:  hackathon@stat.gov.pl, tel. +48 22 449 41 45

 

Główny Urząd Statystyczny jest członkiem Rady Biznesu WMiI UŁ.

05.11.2018 r. – spotkanie informacyjne na temat stypendiów z programu DAAD na UŁ

Październik 29th, 2018 by

Spotkanie informacyjne na temat programu stypendialnego DAAD odbędzie się 05.11.2018 r. o godz. 17.00 na Wydziale Filologicznym UŁ, ul. Pomorska 171/173, pok. 0.11.

Szczegóły w załączniku.

08.11.2018 r. – Uniwersyteckie Targi Pracy

Październik 29th, 2018 by

Zbliża się 14 edycja Targów Pracy na Uniwersytecie Łódzkim, która w tym roku odbędzie się 8 listopada na Wydziale Zarządzania. Swoją obecność potwierdziło blisko 40 wystawców, którzy zaoferują uczestnikom płatne staże, praktyki i możliwość pracy. W Strefie Rekrutacji z kandydatami przeprowadzą rozmowy kwalifikacyjne nasi Partnerzy: Fujitsu, CERI oraz Pracuj.pl.

Na studentów czekać będą również doradcy zawodowi i prelekcja Wojciecha Drewniaka – popularnego historyka z kanału Historia bez cenzury. Zaplanowany wykład nosi tytuł „Praca i wybrane aspekty życia codziennego w średniowieczu”.

W przestrzeni targowej będzie można zrobić zdjęcie do CV.

Udział w wydarzeniu ułatwi aplikacja mobilna Targi Pracy Uniwersytet Łódzki.

Szczegóły w notatce prasowej: Targi Pracy UŁ 2018, w tym poniższa informacja:

Spotykamy się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Matejki 22/26). Targi rozpoczną się o 9:00 i potrwają go godz. 15:00. Informacje na temat tegorocznych Targów Pracy aktualizujemy pod linkiem: https://www.facebook.com/events/1933223283451319/ .

/źródło: Centrum Promocji UŁ/

 

08.11.2018 r. – uroczystości UŁ z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

Październik 26th, 2018 by

Szanowni Państwo,

w imieniu JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego zapraszam na uroczystości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, które odbędą się 8 listopada 2018 r.

W programie uroczystości:

  1. 13.00, Rektorat ul. Narutowicza 68 – odsłonięcie tablicy upamiętniającej uczniów Szkoły Zgromadzenia Kupców miasta Łodzi, poległych w latach 1914-1920 (szkoła miała swoją siedzibę w obecnym budynku Rektoratu). Krótkie wystąpienie Pani Adrianny Szczerby z Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ,
  2. 17.00, Wydział Filologiczny UŁ ul. Pomorska 171/173 – cześć artystyczna w wykonaniu Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Łódzkiego „Kujon”, pracowników Katedry Historii Polski Najnowszej Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ oraz Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Żelazny Orzeł 1914 – 1945” Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział Łódzki.

Z poważaniem

Katarzyna Rubciak

Kierownik

Biura Rektora

Narutowicza 68

90-136 Łódź

T: 42 635 40 14

E: katarzyna.rubciak@uni.lodz.pl

W: www.uni.lodz.pl

31.10.2018 r. – Godziny Rektorskie dla studentów i wszystkich pracowników UŁ

Październik 26th, 2018 by

Szanowni Państwo,

Informujemy o Komunikacie Rektora z dnia 26.10.2018 r. w sprawie godzin rektorskich w dniu 31 października 2018 r.

Treść Komunikatu znajduje się w załączeniu oraz w Bazie Aktów Wewnętrznych UŁ pod linkiem: https://baw.uni.lodz.pl/d/8868/5/

Uprzejmie proszę o przekazanie informacji o ww. akcie studentom i pracownikom Państwa jednostki.

Komunikat dotyczy wszystkich pracowników UŁ (naukowych, administracyjnych, technicznych, obsługi).

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Mazur

Biuro Rektora UŁ

ul. Narutowicza 68

90-136 Łódź

Tel: 42 635 40 92

E: br@uni.lodz.pl