Oferty pracy dla nauczycieli w szkołach

Październik 9th, 2018 by

Sz. Państwo,

uprzejmie informuję, że napływające ostatnio licznie na Wydział oferty pracy dla nauczycieli są zamieszczane na bieżąco na tablicy przy sekretariacie oraz w komunikatach na stronie wydziałowej.

Poniżej w zał. kila z nich.

Zainteresowanym pracą nauczyciela (do której podjęcia w niektórych przypadkach wystarczy ukończenie studiów na poziomie licencjatu) polecamy też stronę Kuratorium Oświaty w Łodzi:

https://www.kuratorium.lodz.pl/praca-dla-nauczycieli/

Prywatna SP Scholasticus w Łodzi

SP nr 34 w Łodzi

SP nr 12 w Zgierzu

Publiczne Gimnazjum nr 38 w Łodzi

Harmonogram posiedzeń Rad Wydziału MiI UŁ 2018/2019

Wrzesień 28th, 2018 by

Szanowni Państwo,

tytułem przypomnienia zamieszczam w załączeniu najważniejsze dokumenty w związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego:

  • harmonogram posiedzeń Rad Wydziału MiI UŁ 2018/2019

odpowiednia uchwała RW MiI UŁ znajduje się na stronie wydziałowej w zakładce studia/dokumenty i informacje/Uchwały Rady Wydziału

http://www.math.uni.lodz.pl/uchwaly-rady-wydzialu-i-zarzadzenia-dziekana/

Załącznik:

Harmonogram posiedzeń Rad Wydziału MiI UŁ 2018-2019

 

Terminarz posiedzeń Senatu UŁ 2018/2019

Wrzesień 28th, 2018 by

Szanowni Państwo,

tytułem przypomnienia zamieszczam w załączeniu najważniejsze dokumenty w związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego:

  • terminarz posiedzeń Senatu UŁ 2018/2019

znajduje się w Bazie Aktów Wewnętrznych UŁ LEX

https://baw.uni.lodz.pl/d/2289/5/?tybp_filterId=12&tybp_filterYear=2018&tybp_filterMonth=5&tybp_filterDay=0&tybp_moduleId=1635

Załącznik: terminy posiedzeń Senatu UŁ 2018-2019

Wykazy i dyżury Władz Wydziału i innych osób funkcyjnych na WMiI UŁ

Wrzesień 28th, 2018 by

Uprzejmie informuję, że aktualne:

  • dyżury Władz Wydziału (Dziekani i wybrani Pełnomocnicy)

znajdują się na stronie wydziałowej w zakładce Wydział/ Dyżury Dziekanów

http://www.math.uni.lodz.pl/dyzury-dziekanow-prodziekanow-i-pelnomocnikow-dziekana/

 

  • wykazy osób funkcyjnych na Wydziale (w tym m.in. Pełnomocnicy, Koordynatorzy, Członkowie Komisji itp.)

znajdują się na stronie wydziałowej w zakładce Wydział / Władze Wydziału:

http://www.math.uni.lodz.pl/wladze-wydzialu/

 

Wykazy i dyżury Władz UŁ

Wrzesień 28th, 2018 by

Informacje o władzach UŁ oraz dane kontaktowe i aktualne terminy dyżurów znajdują się na stronie UŁ w zakładce O uczelni/Władze

http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/wladze

Załącznik:

WŁADZE UŁ w kadencji 2016-2020

 

Podział roku akademickiego 2018/2019 na UŁ

Wrzesień 28th, 2018 by

Szanowni Państwo,

tytułem przypomnienia zamieszczam w załączeniu najważniejsze dokumenty w związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego:

  • podział roku akademickiego 2018/2019

odpowiednie zarządzenie Rektora UŁ znajduje się na stronie wydziałowej w zakładce kalendarz lub zakładce studia/kalendarz akademicki

http://www.math.uni.lodz.pl/kalendarz/

Załącznik:

Podział roku akademickiego 2018-2019 na UŁ

Regulamin Studiów na UŁ obowiązujący od 01.10.2018 r.

Wrzesień 28th, 2018 by

Szanowni Państwo,

tytułem przypomnienia zamieszczam w załączeniu najważniejsze dokumenty w związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego:

  • Regulamin Studiów na UŁ obowiązujący od 01.10.2018 r.

tekst jednolity po ostatniej Uchwale Senatu UŁ z dn. 16.04.2018 r. znajduje się na stronie UŁ w zakładce Dla Studentów / Regulamin Studiów

http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/regulamin-studiow

oraz stronie wydziałowej w zakładce studia /dokumenty i informacje /Regulamin studiów

http://www.math.uni.lodz.pl/regulamin-studiow/

Załącznik: Regulamin Studiów na UŁ obowiązujący od 01.10.2018 r.

 

Statut UŁ

Wrzesień 28th, 2018 by

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego przypominam, że:

 

Sprawy studenckie, rekrutacja, dyżury władz wydziałowych i uniwersyteckich

Październik 1st, 2017 by

Sz. Państwo,

uprzejmie przypominamy, że sprawami studenckimi zajmuje się Dziekanat. Szczegółowe informacje i dane kontaktowe znajdują się w zakładce DZIEKANAT oraz zakładce STUDIA (tu miedzy innymi aktualne plany zajęć).

W sprawach związanych z rekrutacją należy się kontaktować z Uczelnianą lub Wydziałową Komisją Rekrutacyjną. Szczegółowe informacje i dane kontaktowe znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

Informacje na temat władz WMiI UŁ (dziekanów, pełnomocników i członków komisji) znajdują się w zakładce WYDZIAŁ/WŁADZE WYDZIAŁU. Aktualne terminy dyżurów wyżej wymienionych można znaleźć w zakładce WYDZIAŁ/DYŻURY DZIEKANÓW.

Informacje na temat władz UŁ, w tym terminy dyżurów, znajduj się na stronie Uniwersytetu Łódzkiego w zakładce O UCZELNI/ WŁADZE.

 

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ w roku akademickim 2017/2018

Październik 1st, 2017 by

Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ nr. 71 z dn. 05.07.2017 r. w sprawie harmonogramu posiedzeń RW MiI w roku akademickim 2017-2018

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych WMiI UŁ – sem. zimowy 2017/2018

Październik 1st, 2017 by

Sz. Państwo,

w załączeniu terminy zjazdów dla studiów niestacjonarnych w sem. zimowym 2017/2018 na WMiI UŁ – po korekcie.

Terminy zjazdów semestr zimowy 2017 – korekta

Organizacja zajęć dydaktycznych na WMiI UŁ

Październik 1st, 2017 by

Z dniem 01.01.2017 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza się następujące godziny odbywania zajęć dydaktycznych:

08.15-10.00

10.15-12.00

12.15-14.00

14.15-16.00

16.15-17.45

18.00-19.30

 

Zmiana polega na likwidacji przerw w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w dwóch ostatnich blokach.

Pełny tekst Zarządzenia Dziekana WMiI UŁ nr 11 z dn. 14.11.2016 r. w załączeniu:

Zarządzenie Dziekana nr 11 – organizacja zajęć dydaktycznych

Podział roku akademickiego 2017-2018

Październik 1st, 2017 by

Podział roku akademickiego 2017/2018- Zarządzenie Rektora UŁ nr 103 z dn. 04.05.2017 r.

Regulamin studiów na UŁ obowiązujący od 1 października 2017 r. (tekst jednolity)

Październik 1st, 2017 by

Regulaminu studiów na UŁ – obowiązujący od  1.10.2017 r. (tekst jednolity)

Terminy posiedzeń Senatu UŁ w roku akademickim 2017/2018

Październik 1st, 2017 by

Terminy posiedzeń Senatu UŁ w roku akademickim 2017/2018

Uchwała RW nr 22 w sprawie harmonogramu posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ w roku akad. 2016-2017.

Wrzesień 29th, 2016 by

Uchwała RW nr 22 w sprawie harmonogramu posiedzeń RWMiIUŁ w roku akad. 2016-2017.

Zarządzenie Rektora z dnia 27.04.2016 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2016/2017

Wrzesień 29th, 2016 by

Podział roku akademickiego 2016-2017

opublikowano: 27.04.2016 r.

TERMINY POSIEDZEŃ SENATU UŁ W ROKU AKADEMICKIM 2015-2016.

Maj 5th, 2016 by

Terminy_posiedzeń_Senatu_UŁ_w_roku_akad._2015-2016.

STUDIA NIESTACJONARNE – TERMINY ZJAZDÓW Z-15/16

Wrzesień 28th, 2015 by

TERMINY ZJAZDÓW Zima 2015_2016

ZARZĄDZENIE REKTORA UŁ NR 63 W SPRAWIE PODZIAŁU ROKU AKADEMICKIEGO 2015-2016.

Wrzesień 24th, 2015 by

Zarządzenie Rektora UŁ nr 63 w sprawie podziału roku akad. 2015-16.

TERMINY POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

Wrzesień 24th, 2015 by

• 21 października 2015 r.
• 18 listopada 2015 r.
• 09 grudnia 2015 r.
• 13 stycznia 2016 r.
• 10 lutego 2016 r.
• 16 marca 2016 r.
• 20 kwietnia 2016 r.
• 18 maja 2016 r.
• 15 czerwca 2016 r.
• 06 lipca 2016 r.

środa o godz. 10.15, sala D103

Termin wrześniowej Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego zostanie ustalony podczas posiedzenia czerwcowego lub lipcowego.

(Uchwała RW nr 82 w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2015-2016).

Terminy posiedzeń Rad Wydziału MiI UŁ 2015-2016.


Uwaga!

02.12.2016 r. – cześć II posiedzenia z dn. 18.11.2016 r.

Dodatkowe spotkanie.


 

Uwaga!

27.04.2016 r. – posiedzenie przeniesione z dn. 20.04.2016 r.

Zmiana terminu kwietniowego posiedzenia z 20 na 27.04.2016 r. ze względu na Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki na WMiI UŁ.


 

 

 

25.01.2019 r. – Zaproszenie na szkolenie firmy StatSoft Polska na WMiI UŁ

Styczeń 15th, 2019 by

Serdecznie zapraszamy na szkolenie Analizy wielowymiarowe, jakie firma StatSoft Polska we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim organizuje specjalnie dla pracowników i studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

Uczelnia nasza zakupiła w firmie StatSoft licencję oprogramowania STATISTICA dla pracowników i studentów.

Szkolenie będzie miało formę prezentacji i odbędzie się 25 stycznia 2019 r. (piątek) w godzinach 8:30-13:00 w Auli Wydziału Matematyki i  Informatyki UŁ .

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej www.statsoft.pl/SiteLicense/UL.

Szkolenie jest bezpłatne.

Więcej informacji można uzyskać w Pracowni Informatycznej WMiI (pok. C217 i C216; tel. : 42 635 5893, 42 635 5894, mail: pi@wmii.uni.lodz.pl).

Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu.

Ogłoszenie szkolenie Statistica 2019

do 03.02.2019 r. – Studencie zrelaksuj się – zajęcia w SWFiS UŁ

Styczeń 14th, 2019 by

Jak co roku w zimowej sesji egzaminacyjnej SWFiS UŁ organizuje dla studentów UŁ zajęcia pod hasłem “Studencie zrelaksuj się”. W załączeniu proponowany harmonogram zajęć: Harmonogram zajęć

Uchwała RW nr 146 w sprawie przyjęcia raportu dotyczącego efektów funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ w roku akademickim 2017/2018.

Styczeń 14th, 2019 by

Uchwała RW nr 146 w sprawie przyjęcia Raportu SJK za rok 2017-2018

Raport SJK WMiI 2017-18

Uchwała RW nr 145 w sprawie przyznawania dodatków motywacyjnych pracownikom WMiIUŁ w roku 2019

Styczeń 14th, 2019 by

Uchwała RW nr 145 w sprawie przyznawania dodatków motywacyjnych w roku 2019

Zasady przyznawania dodatków motywacyjnych nauczycielom akademickim WMiIUŁ w 2019 r.

Ankieta osiągnięć do dodatku motywacyjnego w 2019 r.

Zasady przyznawania dodatków motywacyjnych pracownikom niebędącym nauczycielami w 2019 r.

“Środowisko wielokanałowej platformy komunikacyjnej” – przedmiot we współpracy z firmą Focus Telecom Polska

Styczeń 11th, 2019 by

 


Szanowni Studenci,

Już w tym semestrze zapraszamy na zupełnie nowy przedmiot “Środowisko wielokanałowej platformy komunikacyjnej”. Przedmiot jest rozszerzeniem kursu pt. “Tworzenie WebApps w Node.js & Angular” przygotowanego we współpracy z firmą Focus Telecom Polska. Wszystkie edycje kursu spotkały się z bardzo pozytywnym odzewem uczestników.

Uczestnicząc w przedmiocie poznasz mechanizmy oraz sposób myślenia, pozwalające zbudować aplikację sieciową odnoszącą sukcesy na współczesnym rynku.

Główny nacisk położono na aspekt praktyczny programowania, stawiając na formę warsztatową i interaktywną – ilość wykładów zredukowano do minimum.

W programie przedmiotu pojawiły się również zagadnienia dotyczące dostarczania, uruchamiania i monitorowania aplikacji w środowisku, w którym działają prawdziwe aplikacje biznesowe.

Całość stanowi komplementarną wiedzę, potrzebną aby złożyć z aplikację webową zgodną z aktualnymi trendami i standardami.

Odwiedź Dziekanat (pok. A228) i zapisz się, zanim inni Cię wyprzedzą!

15.01.2019 r. – Erasmus Caffe na WMiI UŁ

Styczeń 11th, 2019 by

W dniu 15.01.2019 r. (wtorek) w godz. 12-14 w holu budynku WMiI znajdą Państwo punkt informacyjny nt. rekrutacji i wyjazdów na mobilność Erasmus+. Będzie możliwość rozmowy z przedstawicielami Erasmus Student Network,  BWZ UŁ i z Wydziałowym Pełnomocnikiem Dziekana ds. międzynarodowej wymiany studenckiej. Zapraszamy!

 

Questionnaires of evaluation of teachers and courses – winter semester 2018/2019 – for all of students

Styczeń 10th, 2019 by

They are anonymous and will be open from 12.01.2019 till 4.02.2019.

Please fill it in English only.

 

 

 

ANKIETY za semestr zimowy 2018/2019 dla studentów wszystkich rodzajów studiów

Styczeń 10th, 2019 by

Prosimy o wypełnienie w systemie USOSweb ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne.

Ankiety (Kod: 1100-18/19_N_Z) będą aktywne od 12.01.2019 r. do 4.02.2019 r., są anonimowe i zostały przygotowane w wersji dwujęzycznej, do wyboru: po polsku lub po angielsku.

 

 

 

do 18.02.2019 r. – Erasmus+ – Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020.

Styczeń 8th, 2019 by

Elektroniczna rekrutacja w USOSweb na wyjazdy studentów na studia  zagraniczne w ramach Programu ERASMUS+ na rok akademicki 2019/2020  rozpocznie się dnia 11.01.2019 r. o godz. 12:00 i potrwa do dnia 18.02.2019 r. do godz. 12:00 .
Więcej informacji na stronach:

http://erasmus.math.uni.lodz.pl/

http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201920

 

Erasmus+ – Enrollment for the academic year 2019/2020 (for full time students)
The electronic enrollment on the USOSweb platform for student mobility  for studies within the ERASMUS+ Programme  in the academic year  2019/2020 will start on 10.01.2019 at 12:00 p.m. and will run until  18.02.2019, 12:00 p.m.

More information:

http://erasmus.math.uni.lodz.pl/

http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/in-english

Przedmioty do wyboru w semestrze letnim 2018/19

Styczeń 7th, 2019 by

Studenci 1 roku Matematyki Ogólnej i Teoretycznej I i II stopnia proszeni są o składanie podań w sprawie zapisów na przedmioty do wyboru (wzór na stronie www.math.uni.lodz.pl/wzory-podan) do pok. A228, do dn. 17.01.2019 r.

Studenci wyższych lat, którzy nie dopełnili jeszcze tego obowiązku, proszeni są o dostarczenie podań już z podpisem Pani Prodziekan ds. dydaktycznych.

Lista przedmiotów do wyboru jest dostępna na stronie Wydziału (Studia/Dokumenty i informacje/Przedmioty do wyboru: www.math.uni.lodz.pl/przedmioty-do-wyboru/

20.02.2019 r. – Studencka Konferencja Naukowa MŁodzi Zdolni

Styczeń 7th, 2019 by

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby nieposiadające jeszcze tytułu zawodowego magistra do udziału w konferencji naukowej „MŁodzi Zdolni”. Jej głównym celem jest stworzenie okazji dla młodych i ambitnych studentów np. beneficjentów Studenckich Grantów Badawczych do zaprezentowania wyników własnych badań lub przeglądu literatury przed szerszą publicznością. Będzie to niewątpliwie doskonała okazja do poznania nowych, interesujących osób z różnych dziedzin nauki.

Konferencja odbędzie się w dniu 20 lutego 2019 r. w budynkach Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Tamka 12.

Szczegóły i dodatkowe informacje są dostępne na Facebooku: Młodzi Zdolni.

Plakat

ZAPROSZENIE

Formularz_zgłoszeniowy

ABSTRAKT

do 08.02.2019 r. – Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego 2019.

Styczeń 7th, 2019 by

Ogłoszono kolejną edycję przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Regulamin przyznawania ww. stypendium i wniosek dostępne są na stronie www.lodzkie.pl  w zakładce->Edukacja.

09 i 10.01.2019 r. – Spotkania w sprawie wyboru specjalności dla studiów stacjonarnych Kierunek Matematyka i Informatyka (deklaracje do 17.01.2019 r.)

Grudzień 19th, 2018 by

Spotkania w sprawie wyboru specjalności:

W środę 9.01.2019 r. o godz. 9:00 w sali D103 odbędzie spotkanie informacyjne w sprawie wyboru specjalności dla studentów 1 roku Matematyki

(zajęcia dla  gr. 2 „Algebra liniowa z geometrią” zostają przełożone na 8:15 w poniedziałek 7.01.2019, sala A329).

W czwartek 10.01.2019 r. o godz. 9:00 w Auli odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie wyboru specjalności dla studentów 1 roku Informatyki.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Deklaracje należy składać w dziekanacie maksymalnie do dnia 17.01.2019 r.

Deklaracje do pobrania na stronie WMiI – Studia – Dokumenty i informacje – Wzory podań:

20. Deklaracja wyboru specjalności – Matematyka

21. Deklaracja wyboru specjalności – Informatyka

Terminy egzaminów- sesja zimowa 2018/2019

Grudzień 19th, 2018 by

Na stronie WMiI – Terminy egzaminów zostały dodane terminy egzaminów dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

do 31.01.2019 r. – zgłoszenia do konkursu EkSoc StartUP!

Grudzień 13th, 2018 by

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ wraz z działającą przy nim Radą Biznesu ogłosił pierwszą edycję konkursu EkSoc StartUP!

Jest on adresowany do wszystkich studentów uczelni wyższych z województwa łódzkiego. Studenci wspierani merytorycznie i organizacyjnie przez praktyków i akademików będą mogli zaprojektować, rozwinąć i wdrożyć własne unikalne pomysły biznesowe. Najlepsi zostaną nagrodzeni ( główna nagroda wynosi 15000 PLN), będą również mieli okazje zaprezentować swoje projekty przed szerokim gronem ekspertów podczas uroczystej gali finałowej, która odbędzie się w czerwcu 2019 r.

Uprzejmie prosimy o udostępnienie informacji na stronach Państwa wydziałów, wraz z linkiem do strony internetowej konkursu www.eksocstartup.uni.lodz.pl

Konkurs jest objęty honorowym patronatem pani Prezydent Hanny Zdanowskiej

Zgłoszenia zespołów: do 31 stycznia 2019 r.