do 28.02.2018 r. – Konkurs dla studentów, doktorantów i młodej kadry naukowej.

Ambasada RP w Tokio we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszają do udziału w konkursie na najciekawszy projekt młodego polskiego naukowca.

Konkurs polegać będzie na prezentacji podczas uroczystości otwarcia wystawy „Nauka to wolność” w gmachu ambasady ok. 5- minutowych nagrań video prezentujących projekty badawcze/wynalazki opracowane przez  młodych polskich naukowców. Zarówno sposób prezentacji projektu jak i zakres tematyczny prezentowanego osiągnięcia/wynalazku pozostaje w pełni w gestii uczestników konkursu. Warto zaznaczyć, że preferowane będą projekty z dziedziny nauk ścisłych. Nadesłane przez uczestników konkursu nagrania wideo zostaną pokazane zebranej podczas uroczystości otwarcia wystawy publiczności, która w drodze głosowania wyłoni zwycięski projekt. W konkursie mogą wziąć udział studenci studiów magisterskich, doktoranckich oraz młoda kadra naukowa.

Zwycięzca konkursu zostanie przez placówkę zaproszony na przyjazd do Tokio w czasie odbywających się co roku w listopadzie największych w Japonii targów naukowych Science Agora. Ambasada RP w Tokio pokryje zarówno koszty przelotu z Polski, zakwaterowania jak i pomoże w organizacji pobytu na miejscu

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie powinny przesłać do 28 lutego br. na adres: malgorzata.szmidt@msz.gov.pl, nagrania wideo wraz z dokumentem opisującym w jęz. angielskim prezentowany projekt (wg wzoru w załączeniu).

project description card_march 2018

Gratulacje dla Pana dr. Kamila Niedziałomskiego wygranej w konkursie MINIATURA finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki

W konkursie MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty, nagrodzono kolejnych naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego.

Z naszego Wydziału MINIATURĘ otrzymał dr Kamil Niedziałomski (Katedra Geometrii).

Projekt badawczy zatytułowany: „Minimalne G-struktury w języku spinorów” został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu NCN – MINIATURA.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji projektu!

do 15.03.2018 r. – Program LIDER dla młodych naukowców

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dziewiąty konkurs w Programie LIDER. Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Kwota alokacji w konkursie to 60 mln PLN. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln PLN.

Wyniki projektu muszą posiadać  potencjalne zastosowanie praktyczne.

Konkurs adresowany jest do osób, które:

  • w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych kończą nie więcej niż 35 lat (jeżeli osoby te przebywały na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym albo pobierały zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej, to mogą się ubiegać o środki finansowe po ukończeniu 35 roku życia przez czas odpowiadający okresowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat),
  • posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny (tj. ukończone studia II stopnia), lub posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej). O środki finansowe nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego,
  • autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
  • dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
  • pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
  • posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie NCBiR w zakładce: „Materiały do pobrania”.

 

Termin naboru wniosków: 15.01.2018r. – 15.03.2018r.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie zapraszamy do kontaktu w Centrum Nauki UŁ:

 

Barbara Łukomska, barbara.lukomska@uni.lodz.pl, tel. 635 4171

Małgorzata Mstowska, malgorzata.mstowska@uni.lodz.pl, tel. 635 4168

Renata Olender – Bartosik, renata.olenderbartosik@uni.lodz.pl, tel. 635 4168

 

Z wyrazami szacunku,

 

Centrum Nauki UŁ

do 22.02.2018 r. – rejestracja do X jubileuszowej edycji międzynarodowego maratonu programistycznego Deadline24

Szanowni Państwo,

Trwają przygotowania do jubileuszowej edycji międzynarodowego maratonu programistycznego Deadline24 organizowanego przez gliwicką firmę Future Processing.

Konkurs już od 10 lat gromadzi na Śląsku pasjonatów programowania z całego świata, pozwalając im  zmierzyć się w walce na algorytmy i własną pomysłowość.

Na finalistów jak zawsze czekają atrakcyjne nagrody.  Sam finał wydarzenia odbywa się w nieszablonowym industrialnym otoczeniu – w miejscach takich jak Kopalnia Guido, Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi czy Muzeum Śląskie w Katowicach.

Szczegóły poniżej i w załącznikach.

***

Szukasz algorytmicznego wyzwania?

Chcesz zgarnąć super nagrody?

Zbierz drużynę i zarejestruj się na 10. – jubileuszową – edycję międzynarodowego maratonu programistycznego Deadline24!

Zapisy na www.deadline24.pl.

***

Relacja video z ubiegłorocznej edycji maratonu Deadline24:

https://www.youtube.com/watch?v=GP3E6oWRM18

***

Oficjalna strona wydarzenia: https://www.deadline24.pl/

***

INFORMACJA PRASOWA o konkursie – korekta

***

/na podst. materiałów od organizatora/

 

Zaproszenie na referat dr. T. Zawadzkiego w ramach Łódzkiego Forum Młodych Matematyków – zmiana godziny i sali

Miło nam ogłosić, że we wtorek 23 stycznia 2018 r. odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Łódzkie Forum Młodych Matematyków.

 

Referat pod tytułem “Wariacje pewnych funkcjonałów metryki riemannowskiej na rozmaitości z dystrybucją” wygłosi dr Tomasz Zawadzki, adiunkt w Katedrze Metodyki Nauczania Matematyki WMiI UŁ.

 

Spotkanie odbędzie się w Instytucie Matematyki PŁ (ul. Wólczańska 215,budynek B9)

w sali 160, a zacznie o 14:15 – godz. 15.30 sala 52

 

Abstrakt referatu i inne informacje w  załączniku: Zaproszenie
Są one również dostępne na stronie http://www.math.uni.lodz.pl/forum-mlodych-matematykow/

 

Gorąco zachęcamy do przyjścia!

 

w imieniu Zarządu Łódzkiego Oddziału PTM,

prof. nadzw. dr hab. Grażyna Horbaczewska i dr Filip Strobin

do 07.03.2018 r. – Stypendia rządu francuskiego 2018/2019.

Ambasada Francji w Polsce ma przyjemność poinformować, że aplikacje na stypendia rządu francuskiego Master 2 lub Doktorat są już otwarte i wnioski można składać do 7 marca 2018 roku.

 

  • Stypendia Master 2 to program stypendialny przyznawany na okres od 1 do 10 miesięcy, skierowany do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (2-gi rok Master). 767€ na każdy miesiąc pobytu we Francji. Stypendia BGF Master 2 przeznaczone są też dla studentów programów podwójnych dyplomów polsko-francuskich, które realizowane są również na Pana/Pani uczelni.

 

  • Stypendia Doktorat to stypendium na trzy pięciomiesięczne pobyty we Francji w celu realizacji doktoratu cotutelle albo codirection. Stypendysta otrzymuje ok. 1060€ na każdy miesiąc pobytu we Francji.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie institutfrancais.pl

do 31.01.2017 r. – termin składania wniosków o nagrody w konkursach PTM za rok 2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny PTM ogłasza kolejną edycję dorocznych konkursów o nagrody PTM.

Zgodnie z regulaminem konkursów PTM, wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni oraz co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do następujących nagród za rok 2017:

1. nagrody głównej PTM im. Stefana Banacha za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych;

2. nagrody głównej PTM im. Hugona Steinhausa za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki;

3. nagrody PTM dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.

Więcej informacji o zgłaszaniu kandydatur oraz regulamin konkursów znajdują się na portalu PTM: www.ptm.org.pl

 

W załączeniu:

pismo przewodnie o nagrodach PTM za 2017 rok

plakat nagrody PTM za 2017 rok

Gratulacje dla Pana dr. Rafała Wieczorka.

Miło nam poinformować, że decyzją Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ z dnia 6.12.2017 r.  Pan Rafał Wieczorek uzyskał stopień doktora nauk matematycznych.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!