do 10.01.2018 r. – PROGRAM ERASMUS+ – Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Elektroniczna rekrutacja w USOSweb na wyjazdy studentów na studia
zagraniczne w ramach Programu ERASMUS + na rok akademicki 2018/2019
rozpocznie się dnia 11.12.2017 r. o godz. 12:00 i potrwa do dnia
10.01.2018 r. do godz. 12:00.

Informacje o  rekrutacji są dostępne na stronach:
http://erasmus.math.uni.lodz.pl/
http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201819

1 rok Informatyka, II stopień niestacjonarne. Rejestracja na przedmioty do wyboru.

Szanowni Państwo,

zgodnie z przekazaną podczas zjazdu informacją, uruchomiona zostaje dla Państwa rejestracja na przedmioty do wyboru.

data rozpoczęcia: 07.12.2017 godz. 10:00 data zakończenia: 12.12.2017 godz. 10:00

 

Według programu studiów w semestrze letnim 2017/2018 należy wybrać przedmioty za łącznie 11p z następujących:

  1. Teoria języków formalnych i złożoności (1100-OZWZUI, 6p. ECTS)
  2. Interaktywne technologie sieciowe (1100-IT0ZUI, 5p. ECTS)
  3. Hurtownie danych (1100-HD0ZUI, 5p. ECTS)

 

Ostateczną decyzję przy wyborze przedmiotów podejmuje Dziekan.

Pytania, uwagi związane z rejestracją  należy kierować na adres adamczyk@math.uni.lodz.pl

30-lecie programu Erasmus+ (5 grudnia 2017, Wydział Filologiczny UŁ)

W tym roku nasza uczelnia świętuje 30-lecie programu Erasmus+. Rokrocznie setki studentów z zagranicy przybywa studiować na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie odnajdują przestrzeń do nauki, poznają wyjątkowych ludzi i rozwijają swoje umiejętności. W tym roku akademickim gościmy u siebie około 600 studentów z programu Erasmus+. Różnorodne oblicze UŁ wybrzmi najsilniej 5 grudnia podczas oficjalnych obchodów – w menu m.in.: Wystawa: Uniwersytet Różnorodny „Why Łódź?”, Konferencja „Oblicza różnorodności”, „Cultural Awareness Workshop”.

Wystawa Uniwersytet Różnorodny „Why Łódź?” to pierwszy punkt na różnorodnej mapie obchodów. Na Wydziale Filologicznym będzie można ujrzeć wyjątkowe portrety około czterdziestu zagranicznych studentów, którzy studiują na Uniwersytecie Łódzkim. Dodatkowo na plakatach pojawią się odpowiedzi uczestników sesji zdjęciowej, którym zadano pytanie – dlaczego wybrali właśnie Łódź? Poprzez wystawę nasza uczelnia pragnie budować społeczność akademicką na bazie poszanowania tożsamości kulturowej, religijnej, wspólnotowej i wrażliwości społecznej.

O godz. 10.00 planowane są Warsztaty międzykulturowe dla studentów UŁ: „Cultural Awareness Workshop”. Będą one prowadzone w języku angielskim. Orientalne smaki, regionalne potrawy, szczypta innych kultur – to wszystko i wiele więcej zaserwuje Corridor Food Festival w godz. 10.00-14.00.

Również o godz. 10.00 rozpocznie się Konferencja „Oblicza różnorodności”. Uczestnicy podyskutują o tym jak program Erasmus zmienił polskie uczelnie. Poruszona zostanie również tematyka zarządzania różnorodnością w firmie. Konferencję zakończy wykład dr Moniki Kopytowskiej: „Różnorodność kulturowa: praktyki, wyzwania, możliwości”.

Od 11:00 do 12:30 odbywać się będzie ‘Intercultural Interfaces” – prezentacja projektów multimodalnych przygotowanych przez studentów Lingwistyki dla Biznesu oraz studentów zagranicznych UŁ (sala. 0.33).

Na zakończenie o godz. 14.00 Erasmus Student Network UŁ zaprasza na pogadanki o świątecznych zwyczajach z całego świata. Przewidziane są mikołajkowe upominki.

Uniwersytecki Dzień Różnorodności odbędzie się 5 grudnia na Wydziale Filologicznym UŁ, ul. Pomorska 171/173.

Dzień Otwarty w EXACO w dniu 11 grudnia 2017 r.

W ramach inicjatywy programu Młodzi w Łodzi pod nazwą Poznaj łódzkich Pracodawców został zaplanowany Dzień Otwarty w firmie EXACO.


Cześć, jesteśmy Exaco – młodą, łódzką firmą IT 🙂ZAPRASZAMY na DZIEŃ OTWARTY‼️Kiedy: 11 grudnia 2017 r. godz….

Opublikowany przez Młodzi w Łodzi na 29 listopada 2017

do 28.11.2017 r. – aplikuj o stypendium Santander Universidades

Zapraszamy studentów Uniwersytetu Łódzkiego do aplikowania o stypendium Santander Universidades. Intencją fundatora jest nagrodzenie studentów Uniwersytetu Łódzkiego za ich pracę na rzecz społeczności uniwersyteckiej, promocji nauki, współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz dobre wyniki w nauce.

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego wyłonionych zostanie 10 osób, które otrzymają jednorazowe Stypendium Santander Universidades w wysokości 2 500,00 zł.

Nabór wniosków potrwa do 28 listopada 2017 r., do godz. 15.00

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM

Stypendium Santander Universidades może być przyznane studentowi/ce, który/a ukończył/a co najmniej pierwszy rok studiów i spełnia łącznie następujące warunki:

  1. jest studentem/ka studiów I, II lub III stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich i osiągnął/ęła średnią ocen z toku studiów za 2 ostatnie semestrynie niższą niż 4,00;
  2. posiada szczególne, udokumentowane i załączone do wniosku (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty, nagrody etc.) osiągnięcia w działalności uczelnianej (koła naukowe, krajowe i międzynarodowe organizacje studenckie etc.) lub pozauczelnianej (działalność w sektorze NGO, stowarzyszenia, fundacje etc.) za ostatnie 12 miesięcy, liczone od daty złożenia wniosku;
  3. złożył/a w terminie prawidłowo wypełniony wniosek o Stypendium Santander Universidades wraz z załącznikami.

W celu zgłoszenia kandydata do stypendium, należy wypełnić wniosek (do pobrania poniżej).

O Stypendium nie może ubiegać się student/ka, który/a otrzymał/a stypendium Santander Universidades w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Okres karencji liczony jest od dnia złożenia ostatniego wniosku stypendialnego.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o stypendia należy składać do 28 listopada 2017 r., do godz. 15.00 w Placówce Relacyjnej Santander Universidades na Wydziale Zarządzania UŁ (ul. Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź) z dopiskiem na kopercie: Stypendium Santander Universidades.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat stypendium (Regulamin i Wniosek do pobrania poniżej).

 

DO POBRANIA:

Regulamin

Wniosek

 

KONTAKT:

Karolina Lipa-Michalec
menedżer Placówki Relacyjnej Santander Universidades
Bank Zachodni WBK

Placówka Relacyjna Santander Universidades
Ul. Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź
e-mail: karolina.lipa@bzwbk.pl

do 30.11.2017 r. – OBOWIĄZKOWE dla studentów I roku Kursy e-learningowe Prawo autorskie i BHP w roku akademickim 2017/18

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Studenci (wszystkich rodzajów studiów) rozpoczynający studia w roku akademickim 2017/2018 zobowiązani są w terminie do 30.11.2017 r. do zaliczenia szkoleń z BHP i Prawa autorskiego, które dostępne są dla studentów na platformie e-Campus UŁ.   Są to szkolenia OBOWIĄZKOWE !!!

Czytaj dalej

do 08.12.2017 r. – zgłoszenia kandydatów do konkursu Interstudent 2018

Konkurs INTERSTUDENT 2018  to kolejna edycja konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Kandydatów mogą zgłaszać wszyscy pracownicy i studenci polskich uczelni wyższych.Warunkami zgłoszenia jest status studenta oraz jego aktywność kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa naukowa lub badawcza. Szczegóły poniżej.

Wybieramy najlepszego studenta zagranicznego
w Polsce 2018!

Do 8 grudnia można zgłaszać kandydatów do ósmej edycji konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Chcemy nagrodzić zagranicznych studentów, którzy budują współpracę między kulturami i wzbogacają polskie środowisko akademickie. Konkurs organizowany jest w ramach programu “Study in Poland”. W polskich uczelniach studiuje obecnie ponad 70 tysięcy obcokrajowców. Kapituła Konkursu wybierze najlepszych spośród studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach publicznych i niepublicznych, na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim – kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa oraz dobre wyniki w nauce, czy też udział w ciekawych projektach badawczych.

Kandydatów zgłaszać mogą ich profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy.

Z doświadczenia poprzednich edycji wiemy, że zwycięzcy konkursu są znakomitymi “ambasadorami” uczelni, na których studiują oraz naszego kraju. Nagłośnienie konkursu i sylwetek laureatów przez media daje Uczelni znakomitą możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć w procesie umiędzynarodowienia.

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest pod Honorowym Patronatem prof. dr. hab inż. Jana Szmidta, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Partnerami Konkursu są: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Gala Finałowa konkursu INTERSTUDENT odbędzie się 29 stycznia 2018 r. w Gliwicach podczas konferencji “Studenci zagraniczni w Polsce”.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z poprzedniej edycji konkursu.

ANKIETA KONKURSOWA (.doc, .pdf)

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 grudnia 2017 r.

Więcej na stronie www.studyinpoland.pl/interstudent

do 15.12.2017 r. – ubezpieczenie NNW dla studentów, doktorantów i pracowników w roku akademickim 2017/2018

Szanowni Państwo,

Jak co roku przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW na bieżący rok akademicki (01.10.2017r.-30.09.2018r.)

W tym roku najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PZU S.A.  W przypadku studentów i doktorantów roczna składka ubezpieczenia pozostała na poziomie z zeszłego roku (67 zł). W przypadku pracowników składka ta wynosi 127,48 zł. Pozostałe elementy ubezpieczenia (zakres ochrony i kwoty odszkodowań) są w przypadku studentów, doktorantów i pracowników identyczne; szczegółowe informacje na ten temat dostępne są pod adresem: www.nnw-studentow.pl

Osoby chcące zawrzeć umowę ubezpieczenia na rok akademicki 2017/2018,  powinny:

studenci i doktoranci:  wejść na wyżej podaną stronę,  postępować zgodnie z podanymi tam instrukcjami i opłacić składkę do dnia 15.12.2017r.

– pracownicy: wejść na wyżej podaną stronę, postępować zgodnie z podanymi tam instrukcjami  i opłacić składkę do dnia 15.12.2017r.  lub zgłosić się do Działu Płac w terminie do dnia 14.11.2017r. i zadeklarować potrącenie składki z wynagrodzenia.

 

22-25.01.2018 r.- Międzynarodowy Workshop GEOSTAT 2018

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Pragnę zaprosić serdecznie wszystkich naukowców, praktyków, doktorantów i studentów zainteresowanych zastosowaniami geostatystyki (statystyki stosowanej – przestrzennej), do udziału w Międzynarodowym Workshopie, który planowany jest we Wrocławiu, w okresie od 22.01.2018 – 25.01.2018, w Politechnice Wrocławskiej, w Laboratorium Komputerowym Centrum Informacji Naukowej i Technicznej.

 

Tematyka Workshopu:

Spatial analysis and applications in geological, mining and environmental problems

Case studies: mineral deposits, environmental risks, engineering geology, hydrogeology

Practical applications of geostatistical methods, using geostatistical software and real data

 

Szczegóły w załączniku: Zaproszenie GEOSTAT Workshop 2018

Zapraszamy na stronę: http://geostat2018.pwr.edu.pl/

 

/na podst. materiałów od organizatora/

Studia Niestacjonarne – Obowiązkowe Spotkanie dla studentów I roku studiów niestacjonarnych I stopnia z przedstawicielem Studium Języków Obcych w sprawie lektoratów języków obcych w sem. II. – 25.11.2017 r. godz. 9:45 sala D202

Szanowni Państwo,

zapraszamy na spotkanie z przedstawicielem Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie organizacji lektoratów języków obcych oraz omówienie zasady rozwiązywania testu językowego. Szczegóły zamieszczone są w załącznikach:

deklaracja_wyboru_języka

deklaracja_wersja_ang

do_studentów_wersja_ang

do_studentów