Registration for optional courses – summer semester 2015/16

for Students of Computer Science I degree (BSc) and II degree (MSc)

Registration is open:
from 5:00 pm on 8 December 2015,
till  11:00 pm on 4 January 2016.

You can  find the list of optional courses meant for you on the web page  https://usosweb.uni.lodz.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default%28panel:DOMYSLNY;file:mat.html%29

If you have any questions and/or problems, please write to salska@math.uni.lodz.pl

Przedmioty do wyboru – rejestracja na semestr letni 2015/16

dot.  studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz studiów inżynierskich

Rozpoczęcie – 8.12.2015 o godz. 17:00
Zakończenie – 4.01.2016 o godz. 23:00

Lista przedmiotów jest dostępna na stronie UsosWeb: https://usosweb.uni.lodz.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default%28panel:DOMYSLNY;file:mat.html%29
dodano:
– przedmioty dla Analizy danych,
– 1 przedmiot dla Informatyki II stopnia,
– 2 przedmioty  dla 1 i 2 roku DLIa.

Uwaga! Studenci 3 roku Matematyki Ogólnej oraz 2 roku II stopnia Matematyki Ogólnej i Teoretycznej – rejestracja przez UsosWeb jest możliwa tylko na przedmioty z ww. listy. W przypadku wybrania innego przedmiotu (patrz: zielone uwagi), proszę o podania ze zgodą Prodziekana ds. dydaktycznych.

W razie problemów proszę o mailesalska@math.uni.lodz.pl

Druga Doroczna Gala Absolwentów

4 grudnia 2015 roku odbyła się Druga Doroczna Gala Absolwentów. Już trzeci raz doskonale bawili się tegoroczni absolwenci, pracownicy, przedstawiciele firm-sponsorów naszej gali, oraz trupa artystyczna pod kierownictwem Łukasza Kiełbasy . W programie, oprócz rzucania biretami, przewidziano również wręczenie nagród najbardziej wydajnym piątkowo absolwentom, tradycyjną, krótką prelekcję Dziekana, mini-wykłady sponsorów oraz słodki poczęstunek. Uwaga! W programie artystycznym udział wzięli (per procura w postaci mistrza parodii Łukasza Kiełbasy) przedstawiciele kadry naukowej! Tego nie można było przegapić!

Galeria zdjęć dra M. Jarockiego

do 02.12.2015 – Mikołajkowy Dzień Otwarty w Accenture

Droga Studentko, Drogi Studencie,

jeśli chcesz rozpocząć karierę IT w międzynarodowej firmie,

interesuje Cię wykorzystanie nowoczesnych technologii w biznesie,

chcesz poznać osoby o podobnych zainteresowaniach,

to przyjdź na Mikołajkowy Dzień Otwarty do Accenture!


Zgłoszenia: wystarczy wysłać mail z imieniem, nazwiskiem oraz kierunkiem studiów na adres: jakub.wlodarczyk@accenture.com w tytule wiadomości wpisując „Mikołajkowy Dzień Otwarty w Accenture LDC”.

Na zgłoszenia czekamy do 2 grudnia 2015 r.

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

12249754_822387674544439_6696704826914737195_n

05-07.02.2016 – DevConf.cz (Developer Conference), Brno, Czechy

DevConf.cz (Developer Conference) is a free annual conference for all Linux and JBoss Community Developers, Admins and Linux users organized by Red Hat Czech Republic (3) in cooperation with the Fedora (1) and JBoss communities (2).  DevConf.cz takes place in Brno, Czech Republic – at Faculty of Information Technology (Brno University of Technology (4)
In 2015 DevConf.cz had 154 talks and workshops in 8 tracks (5 talk tracks and 3 workshop tracks). With over 1000 attendees, DevConf.cz is one of the biggest events about free software in Central Europe.

Link to the conference webpage: http://devconf.cz/
Link to the Call For Participation: http://devconf.cz/cfp – the deadline is on November 30th, 2015.

As usual, we are preparing the accommodation, food & refreshment, conference SWAG, and more for the speakers. Unfortunately, since the conference has no legal status (it didn’t need it so far) and therefore Red Hat is the main sponsor, we will not be able to cash the travel expenses of speakers in case they would not have any invoice for it. We are really sorry for this inconvenience.

In case some speaker would like to present, but is not so skillful presenter, we can provide him/her a list of tips & tricks on how the presentation should look like, feedback on the presentation look and structure (prior to the conference), and list of videos on TED.com that might help him/her improve the presentation skills.

—–

[1] http://fedoracommunity.org/
[2] http://jboss.org/
[3] http://redhat.com/
[4] http://www.fit.vutbr.cz/.en

 

DevConfCZ - CFP - Basic

 

 

 

 

 

DevConfCZ - CFP - Brno

 

DevConfCZ - CFP - I want You!

Test diagnostyczny z języka nowożytnego- dotyczy studentów I roku.

DROGIE STUDENTKI, DRODZY STUDENCI,

Dnia 2.04.2012 r. weszła w życie uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 458 w sprawie: zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów kształcenia w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.

Zgodnie z § 1 ust. 1 tej uchwały absolwent studiów I stopnia prowadzonych w UŁ powinien posiadać umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Ust 2.: “Absolwent studiów II stopnia oraz absolwent jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim powinien posiadać umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.”

§ 3 tejże uchwały informuje o obowiązku zdawania testu określającego poziom znajomości wskazanego przez studenta nowożytnego języka obcego “…W przypadku uzyskania z testu liczby punktów odpowiadających poziomowi znajomości tego języka odpowiednio B2 dla studentów I stopnia i B2+ w przypadku studentów jednolitych studiów magisterskich, student ma prawo do rezygnacji z lektoratu z danego języka i przystąpienia do egzaminu końcowego.”

Realizując postanowienia tej ustawy przygotowaliśmy dla Państwa test diagnostyczny z sześciu języków (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego). Testy te zostały umieszczone na uniwersyteckiej platformie do zdalnego nauczania (https://moodle.uni.lodz.pl) w postaci kursów o nazwie Test z języka …

List przewodni do studentów

Leading letter to students

DEKLARACJA WYBORU JĘZYKA

DECLARATION OF THE CHOICE OF LANGUAGE