Rejestracja na przedmioty do wyboru na rok akad. 2016/17 dla studiów stacjonarnych

Rozpoczęcie  – godz. 17:00 dn. 13.06.2016

Zakończenie  – godz. 23:00 dn. 30.06.2016

Lista przedmiotów do wyboru jest dostępna na stronie Wydziału (Studia/Dokumenty i informacje/Przedmioty do wyboru): http://www.math.uni.lodz.pl/przedmioty-do-wyboru/

Uwaga!

Studenci Matematyki Ogólnej i Matematyki Teoretycznej – rejestracja przez UsosWeb jest możliwa tylko na przedmioty z ww. listy. W przypadku wybrania innego przedmiotu (patrz: zielone uwagi), proszę o podania ze zgodą Prodziekana ds. dydaktycznych.

Osoby realizujące program awansem będą zapisywane po skończeniu rejestracji, na podstawie podań i za zgodą Prodziekana ds. dydaktycznych.

W razie problemów proszę o mailesalska@math.uni.lodz.pl

Ankiety oceniające

Studenci wszystkich rodzajów studiów

Uprzejmie prosimy o wypełnienie na USOSweb ankiet oceniających zajęcia dydaktyczne i przedmioty za semestr letni 2015/16 oraz pracę administracji Wydziału za cały rok akademicki 2015/16. Ankiety będą aktywne w okresie od 9 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE: Rejestracja 2016/2017

Rejestracja na przedmioty do wyboru w roku akademickim 2016/2017 zostanie uruchomiona 4 czerwca 2016 o 10:00 i zostanie zamknięta 8 czerwca 2016 o 10:00. Należy wybrać przedmioty do wyboru NA CAŁY rok ak.16/17 łącznie semestr semestr zimowy i letni. Podział przedmiotów na poszczególne semestry  nastąpi później. Dostęp do rejestracji poprzez konto w UsosWEB.
Szczegóły rejestracji

Stypendia ICETEX Rządu Kolumbii dla studentów zagranicznych.

Z upoważnienia Przewodniczącego KRASP, Rektora W. Banysia, w załączeniu przesyłamy informację z Ambasady Kolumbii w Polsce dotyczącą stypendiów ufundowanych przez Kolumbijski Instytut Kredytów Edukacyjnych i Studiów Technicznych za Granicą (ICETEX).

Komunikat ICETEX

Termin składania wniosków został przedłużony do 10 CZERWCA 2016 R.

Z wyrazami szacunku, Barbara Frankiewicz

Biuro KRASP Uniwersytet Warszawski

Serdecznie gratulujemy Panu Łukaszowi Lisowskiemu przyznania Medalu Universitas Lodzensis Alumno Laude Dignissimo za wybitną działalność studencką na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego.

Z przyjemnością informujemy, że Senat Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu  w dniu 11.04.2016 r. postanowił przyznać Medale Universitas Lodzensis Alumno Laude Dignissimo następującym studentom:

  1. Panu Marcinowi Imiołczykowi (Wydział Prawa i Administracji)
  2. Panu Łukaszowi Lisowskiemu (Wydział Matematyki i Informatyki)
  3. Panu Marcinowi Podrażce (Wydział Chemii)

Wręczenie medali będzie miało miejsce podczas uroczystego posiedzenia Senatu UŁ z okazji 71. Rocznicy utworzenia Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 23 maja 2016 r. o godz. 10.00 (Aula Wydziału Filologicznego ul. Pomorska 171/173).

Serdecznie gratulujemy!

Projekt NCBiR dla Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ pt. „ Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ Studiują i Pracują”.

 

 

Wniosek Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ do NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) pt. „ Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ Studiują i Pracują” , finansowany z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, dotyczący staży w firmach, został zakwalifikowany do finansowania. Wartość projektu łącznie to 1 mln. 682 tys. zł. W projekcie weźmie udział 206 studentów Wydziału Matematyki i Informatyki kierunków matematyka i informatyka. Uczestnikami projektu mogą być studenci 3 roku studiów licencjackich oraz 2 roku studiów uzupełniających w latach akademickich 2015/16 i 2016/17. Studenci-stażyści będą otrzymywać z projektu 2000 zł. (koszt brutto z narzutami) na miesiąc. Informacje można uzyskać w biurze projektu, pokój A335, lub pod adresem : http://staze2016.math.uni.lodz.pl/

 

W wyniku głosowania przeprowadzonego w dniu 12 maja 2016 r. zostali wybrani Prodziekani WMiI UŁ na kadencję 2016-2020.

W wyniku głosowania przeprowadzonego w dniu 12 maja 2016 r. zostali wybrani Prodziekani WMiI UŁ na kadencję 2016-2020:

  • Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą

          Prof. nadzw. dr hab. Grażyna Horbaczewska

  • Prodziekan ds. ekonomicznych

          Prof. nadzw. dr hab. Marek Śmietański

  • Prodziekan ds. dydaktycznych

          Dr Monika Bartkiewicz

 

Serdecznie gratulujemy !

Ogłoszenie o naborze kandydatów do odbywania staży w roku akademickim 2015/2016 w ramach Projektu „Studenci Wydziału Matematyki I Informatyki UŁ studiują i pracują” dla studentów • III roku studiów I stopnia (licencjackich) • II roku studiów II stopnia (magisterskich) kierunku Matematyka i Informatyka Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ.

Ogłoszenie o naborze maj 2016-Studenci WMiI UŁ studiują i pracują

Uwaga! Już wkrótce powstanie strona, gdzie będą zamieszczane aktualne informacje o projekcie.

 

STAŻE 2016 DLA STUDENTÓW NASZEGO WYDZIAŁU- Projekt „Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ studiują i pracują”

Projekt realizowany w ramach funduszy unijnych Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ studiują i pracują daje możliwość odbycia 3 miesięcznego stażu w renomowanych firmach finansowych i informatycznych i  jest adresowany do studentów studiów stacjonarnych kierunku Matematyka i Informatyka WMiI UŁ:

  • trzeciego roku studiów licencjackich w latach 2015/2016 i 2016/2017,
  • drugiego roku studiów magisterskich w latach 2015/2016 i 2016/2017.

Termin zgłoszeń : 10 maja 2016 r.

Szczegóły w załączniku: Plakat-Staże II