Drodzy Studenci!

Prosimy o podawanie swoich danych w korespondencji mailowej:

  1. Imię, nazwisko
  2. Nr indeksu
  3. Kierunek studiów, specjalność
  4. Semestr

III tura rejestracji – Third round of registration

Rozpoczęcie  –  10.09.2015 o godz. 8:00
Zakończenie  – 15.09.2015 o godz. 23:00

(dotyczy rejestracji dla studiów stacjonarnych na: przedmioty do wyboru, seminaria magisterskie i licencjackie, projekty zespołowe i dyplomowe)

W razie problemów proszę o mailesalska@math.uni.lodz.pl
If you have any questions and/or problems, please write to salska@math.uni.lodz.pl

Uwaga!
1.
Wykaz przedmiotów dla poszczególnych specjalności:
https://usosweb.uni.lodz.pl/kontroler.php?_action=news/default&panel=DOMYSLNY&file=mat.html
Poza tymi, które już są wykreślone, nie zostanie też uruchomiony przedmiot “Programowanie na platformę iOS, 1”
2. W mailach proszę podawać swoje dane: imię, nazwisko, nr indeksu, kierunek studiów, specjalność, semestr (inaczej nie będę odpisywała)

 

Problemy z rejestracją?

Jeśli mają Państwo ostatnio problemy z rejestracją, proszę o cierpliwość – pracownicy  USOSa pracują nad tym (prawdopodobnie coś się popsuło po przerwie technicznej w dn. 20-24.08. )

W związku z powyższym, we wtorek 8.08. przygotuję dodatkową turę rejestracji. O rozpoczęciu poinformuję mailowo i na stronie Wydziału w Strefie Studenta.


					

II tura rejestracji na Seminarium magisterskie, Seminarium licencjackie, Projekt zespołowy, Projekt dyplomowy

Rozpoczęcie –  27.07.2015  godz. 13:00

Zakończenie – 07.09.2015  godz. 23:00

Grupy, w których osiągnięto już limit, zostały w rejestracji zamknięte.

W razie trudności proszę o maile: salska@math.uni.lodz.pl

Uwaga!

Osoby realizujące program awansem będą zapisywane po skończeniu rejestracji, na podstawie podań i za zgodą Prodziekana ds. dydaktycznych.

II tura rejestracji na przedmioty do wyboru na rok akad. 2015/16 dla studiów stacjonarnych I i II stopnia

Rozpoczęcie  –  27.07.2015 o godz. 13:00

Zakończenie  – 07.09.2015 o godz. 23:00

Lista przedmiotów do wyboru jest dostępna na stronie UsosWeb: https://usosweb.uni.lodz.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default%28panel:DOMYSLNY;file:mat.html%29

Uwaga! Studenci 3 roku Matematyki Ogólnej oraz 2 roku II stopnia Matematyki Ogólnej i Teoretycznej – rejestracja przez UsosWeb jest możliwa tylko na przedmioty z ww. listy. W przypadku wybrania innego przedmiotu (patrz: zielone uwagi), proszę o podania ze zgodą Prodziekana ds. dydaktycznych.

W razie problemów proszę o mailesalska@math.uni.lodz.pl

Students of Computer Science, 2nd year, both I degree (BSc) and II degree (MSc):

Registration for optional courses will be re-open on UsosWeb from 1:00 pm on 27 July  till  11:00 pm on 7 September 2015.

You can  find the list of optional courses meant for you on the web page  https://usosweb.uni.lodz.pl/kontroler.php?_action=actionx:news/default%28panel:DOMYSLNY;file:mat.html%29

If you have any questions and/or problems, please write to salska@math.uni.lodz.pl