do 15.03.2018 r. – Program LIDER dla młodych naukowców

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dziewiąty konkurs w Programie LIDER. Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Kwota alokacji w konkursie to 60 mln PLN. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln PLN.

Wyniki projektu muszą posiadać  potencjalne zastosowanie praktyczne.

Konkurs adresowany jest do osób, które:

  • w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych kończą nie więcej niż 35 lat (jeżeli osoby te przebywały na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym albo pobierały zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej, to mogą się ubiegać o środki finansowe po ukończeniu 35 roku życia przez czas odpowiadający okresowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat),
  • posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny (tj. ukończone studia II stopnia), lub posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej). O środki finansowe nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego,
  • autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
  • dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
  • pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
  • posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie NCBiR w zakładce: „Materiały do pobrania”.

 

Termin naboru wniosków: 15.01.2018r. – 15.03.2018r.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie zapraszamy do kontaktu w Centrum Nauki UŁ:

 

Barbara Łukomska, barbara.lukomska@uni.lodz.pl, tel. 635 4171

Małgorzata Mstowska, malgorzata.mstowska@uni.lodz.pl, tel. 635 4168

Renata Olender – Bartosik, renata.olenderbartosik@uni.lodz.pl, tel. 635 4168

 

Z wyrazami szacunku,

 

Centrum Nauki UŁ

do 22.02.2018 r. – rejestracja do X jubileuszowej edycji międzynarodowego maratonu programistycznego Deadline24

Szanowni Państwo,

Trwają przygotowania do jubileuszowej edycji międzynarodowego maratonu programistycznego Deadline24 organizowanego przez gliwicką firmę Future Processing.

Konkurs już od 10 lat gromadzi na Śląsku pasjonatów programowania z całego świata, pozwalając im  zmierzyć się w walce na algorytmy i własną pomysłowość.

Na finalistów jak zawsze czekają atrakcyjne nagrody.  Sam finał wydarzenia odbywa się w nieszablonowym industrialnym otoczeniu – w miejscach takich jak Kopalnia Guido, Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi czy Muzeum Śląskie w Katowicach.

Szczegóły poniżej i w załącznikach.

***

Szukasz algorytmicznego wyzwania?

Chcesz zgarnąć super nagrody?

Zbierz drużynę i zarejestruj się na 10. – jubileuszową – edycję międzynarodowego maratonu programistycznego Deadline24!

Zapisy na www.deadline24.pl.

***

Relacja video z ubiegłorocznej edycji maratonu Deadline24:

https://www.youtube.com/watch?v=GP3E6oWRM18

***

Oficjalna strona wydarzenia: https://www.deadline24.pl/

***

INFORMACJA PRASOWA o konkursie

***

/na podst. materiałów od organizatora/

 

23.01.2018 r. – Zaproszenie – referat dr. T. Zawadzkiego w ramach Łódzkiego Forum Młodych Matematyków – zmiana godziny i sali

UWAGA! Zmiana godziny i sali

 

Miło nam ogłosić, że we wtorek 23 stycznia 2018 r. odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Łódzkie Forum Młodych Matematyków.

 

Referat pod tytułem “Wariacje pewnych funkcjonałów metryki riemannowskiej na rozmaitości z dystrybucją” wygłosi dr Tomasz Zawadzki, adiunkt w Katedrze Metodyki Nauczania Matematyki WMiI UŁ.

 

Spotkanie odbędzie się w Instytucie Matematyki PŁ (ul. Wólczańska 215,budynek B9)

w sali 160, a zacznie o 14:15 – nowa godz. 15.30 sala 52

 

Abstrakt referatu i inne informacje w  załączniku: Zaproszenie
Są one również dostępne na stronie http://www.math.uni.lodz.pl/forum-mlodych-matematykow/

 

Gorąco zachęcamy do przyjścia!

 

w imieniu Zarządu Łódzkiego Oddziału PTM,

prof. nadzw. dr hab. Grażyna Horbaczewska i dr Filip Strobin

13.12.2017 r. – seminarium wydziałowe – prof. dr hab. A. Paszkiewicz wygłosi wykład pt. “Problemy dotyczące uogólnień kostki Rubika”.

Uprzejmie informuję, że w środę 13 grudnia br. o godz. 10:15 w sali D 103 odbędzie się kolejne seminarium wydziałowe, na którym prof. dr hab. Adam Paszkiewicz wygłosi wykład pt. “Problemy dotyczące uogólnień kostki Rubika”.

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.

prof. dr hab. Marcin Studniarski
Dziekan WMiI UŁ

30-lecie programu Erasmus+ (5 grudnia 2017, Wydział Filologiczny UŁ)

W tym roku nasza uczelnia świętuje 30-lecie programu Erasmus+. Rokrocznie setki studentów z zagranicy przybywa studiować na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie odnajdują przestrzeń do nauki, poznają wyjątkowych ludzi i rozwijają swoje umiejętności. W tym roku akademickim gościmy u siebie około 600 studentów z programu Erasmus+. Różnorodne oblicze UŁ wybrzmi najsilniej 5 grudnia podczas oficjalnych obchodów – w menu m.in.: Wystawa: Uniwersytet Różnorodny „Why Łódź?”, Konferencja „Oblicza różnorodności”, „Cultural Awareness Workshop”.

Wystawa Uniwersytet Różnorodny „Why Łódź?” to pierwszy punkt na różnorodnej mapie obchodów. Na Wydziale Filologicznym będzie można ujrzeć wyjątkowe portrety około czterdziestu zagranicznych studentów, którzy studiują na Uniwersytecie Łódzkim. Dodatkowo na plakatach pojawią się odpowiedzi uczestników sesji zdjęciowej, którym zadano pytanie – dlaczego wybrali właśnie Łódź? Poprzez wystawę nasza uczelnia pragnie budować społeczność akademicką na bazie poszanowania tożsamości kulturowej, religijnej, wspólnotowej i wrażliwości społecznej.

O godz. 10.00 planowane są Warsztaty międzykulturowe dla studentów UŁ: „Cultural Awareness Workshop”. Będą one prowadzone w języku angielskim. Orientalne smaki, regionalne potrawy, szczypta innych kultur – to wszystko i wiele więcej zaserwuje Corridor Food Festival w godz. 10.00-14.00.

Również o godz. 10.00 rozpocznie się Konferencja „Oblicza różnorodności”. Uczestnicy podyskutują o tym jak program Erasmus zmienił polskie uczelnie. Poruszona zostanie również tematyka zarządzania różnorodnością w firmie. Konferencję zakończy wykład dr Moniki Kopytowskiej: „Różnorodność kulturowa: praktyki, wyzwania, możliwości”.

Od 11:00 do 12:30 odbywać się będzie ‘Intercultural Interfaces” – prezentacja projektów multimodalnych przygotowanych przez studentów Lingwistyki dla Biznesu oraz studentów zagranicznych UŁ (sala. 0.33).

Na zakończenie o godz. 14.00 Erasmus Student Network UŁ zaprasza na pogadanki o świątecznych zwyczajach z całego świata. Przewidziane są mikołajkowe upominki.

Uniwersytecki Dzień Różnorodności odbędzie się 5 grudnia na Wydziale Filologicznym UŁ, ul. Pomorska 171/173.

Dzień Otwarty w EXACO w dniu 11 grudnia 2017 r.

W ramach inicjatywy programu Młodzi w Łodzi pod nazwą Poznaj łódzkich Pracodawców został zaplanowany Dzień Otwarty w firmie EXACO.


Cześć, jesteśmy Exaco – młodą, łódzką firmą IT 🙂ZAPRASZAMY na DZIEŃ OTWARTY‼️Kiedy: 11 grudnia 2017 r. godz….

Opublikowany przez Młodzi w Łodzi na 29 listopada 2017

27.11.2017 – spotkanie z noblistką Hertą Müller na Wydziale Filologicznym UŁ

Dziekan Wydziału Filologicznego prof. Joanna Jabłkowska wraz z kierownikiem Interdyscyplinarnego Centrum Badań Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego prof. Krystyną Pietrych zapraszają na spotkanie z noblistką Hertą Müller.

O poetyce pisarki rozmawiać będzie prof. Gudrun Heidemann z Instytutu Filologii Germańskiej UŁ.

Spotkanie odbędzie się 27 listopada (poniedziałek) o 13.30 w auli A1 Wydziału Filologicznego, ul. Pomorska 171/173.

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

/materiały ze strony organizatora/

do 28.11.2017 r. – aplikuj o stypendium Santander Universidades

Zapraszamy studentów Uniwersytetu Łódzkiego do aplikowania o stypendium Santander Universidades. Intencją fundatora jest nagrodzenie studentów Uniwersytetu Łódzkiego za ich pracę na rzecz społeczności uniwersyteckiej, promocji nauki, współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz dobre wyniki w nauce.

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego wyłonionych zostanie 10 osób, które otrzymają jednorazowe Stypendium Santander Universidades w wysokości 2 500,00 zł.

Nabór wniosków potrwa do 28 listopada 2017 r., do godz. 15.00

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM

Stypendium Santander Universidades może być przyznane studentowi/ce, który/a ukończył/a co najmniej pierwszy rok studiów i spełnia łącznie następujące warunki:

  1. jest studentem/ka studiów I, II lub III stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich i osiągnął/ęła średnią ocen z toku studiów za 2 ostatnie semestrynie niższą niż 4,00;
  2. posiada szczególne, udokumentowane i załączone do wniosku (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty, nagrody etc.) osiągnięcia w działalności uczelnianej (koła naukowe, krajowe i międzynarodowe organizacje studenckie etc.) lub pozauczelnianej (działalność w sektorze NGO, stowarzyszenia, fundacje etc.) za ostatnie 12 miesięcy, liczone od daty złożenia wniosku;
  3. złożył/a w terminie prawidłowo wypełniony wniosek o Stypendium Santander Universidades wraz z załącznikami.

W celu zgłoszenia kandydata do stypendium, należy wypełnić wniosek (do pobrania poniżej).

O Stypendium nie może ubiegać się student/ka, który/a otrzymał/a stypendium Santander Universidades w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Okres karencji liczony jest od dnia złożenia ostatniego wniosku stypendialnego.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o stypendia należy składać do 28 listopada 2017 r., do godz. 15.00 w Placówce Relacyjnej Santander Universidades na Wydziale Zarządzania UŁ (ul. Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź) z dopiskiem na kopercie: Stypendium Santander Universidades.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat stypendium (Regulamin i Wniosek do pobrania poniżej).

 

DO POBRANIA:

Regulamin

Wniosek

 

KONTAKT:

Karolina Lipa-Michalec
menedżer Placówki Relacyjnej Santander Universidades
Bank Zachodni WBK

Placówka Relacyjna Santander Universidades
Ul. Jana Matejki 22/26, 90-237 Łódź
e-mail: karolina.lipa@bzwbk.pl

do 30.11.2017 r. – zgłaszanie do sekretariatu dziekana kandydatów do Nagrody Profesów Włodzimierza Mlaka i Zdzisława Opiala

Szanowni Państwo,

w załączeniu szczegółowe informacje o Nagrodzie imienia Profesów W. Mlaka i Z. Opiala za wybitne wyniki uzyskane w teorii równań różniczkowych lub teorii operatorów.

Zgłaszanie kandydatów do nagrody na Wydziale: do dn. 30.11.2017 r. w sekretariacie dziekana.

informacja o nagrodzie

pismo przewodnie

regulamin nagród