do 31.01.2016 – Program Startowy Accenture Oracle

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy szykują się do startu w karierę IT – rozpoczynamy rekrutację do Programu Startowego Accenture Oracle! Aby zaaplikować, wystarczy wysłać CV na adres: careers.pl@accenture.com.
Zapisy trwają tylko do 31 stycznia!
Więcej informacji znajdziecie tutaj:
  • strona organizatora: https://www.accenture.com/pl-pl/careers/jobdetails?id=00358579_pl
  • profil wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/116247701825110/photos/a.167459473370599.35239.116247701825110/847645862018620/?type=3&theater

 

ACC-ogloszenie


 

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informuje, że została ogłoszona kolejna edycja przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.lodzkie.pl w zakładce Edukacja.

Wnioski w jednym egzemplarzu należy składać w Dziekanacie WMiI w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2016 r.
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

 

Regulamin_stypendia_jednorazowe_2016

Załącznik_nr_2_wniosek_student

Załącznik_nr_8_deklaracja_poufności

18.01.2016 – Poniedziałkowe Seminarium Teorii Prawdopodobieństwa, Analizy Funkcjonalnej i Zastosowań

Serdecznie zapraszamy na poniedziałkowe Seminarium Teorii Prawdopodobieństwa, Analizy Funkcjonalnej i Zastosowań organizowane przez zarząd łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego w dniu 18.01.2016 godz. 16.00, do sali A207 gdzie dr Bartosz Kołodziejek (Politechnika Warszawska) wygłosi referat pt. “Asymptotyka logarytmicznych ogonów rozwiązań losowych równań afinicznych”. Jednocześnie prosimy o przekazanie informacji o seminarium zainteresowanym kolegom i współpracownikom.

W imieniu organizatorów seminarium
prof. dr hab. Adam Paszkiewicz

do 05.01.2016 – Urząd Miasta Łodzi zaprasza do udziału w konsultacjach społeczny Modelu Zrównoważonego Transportu Zbiorowego Łodzi 2020+”,

 

Szanowni Studenci Uniwersytetu Łódzkiego,

 

Urząd Miasta Łodzi zaprasza do udziału w konsultacjach społeczny Modelu Zrównoważonego Transportu Zbiorowego Łodzi 2020+”,

które zostaną zorganizowane specjalnie dla studentów łódzkich uczelni wyższych w formie warsztatów.

Warsztaty odbędą się w dniu 12 stycznia 2016 r. o godz. 12:00 w Dużej Sali Obrad UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104.

 

Zainteresowanych udziałem w konsultacjach zachęcamy do zapoznania się z projektem Modelu, który znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi: http://uml.lodz.pl/lodz_laczy

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 5 stycznia 2016 r. na adres: strategia.konsultacje@uml.lodz.pl

 

Zapraszamy do udziału!!!

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej II stopnia na WMiI UŁ

Kolejna, edycja Olimpiady Lingwistyki Matematycznej II stopnia (etap regionalny) odbędzie się w dn. 09.01.2016 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ.
Zgonie z harmonogramem konkursu termin zgłoszeń uczestników do I etapu upłynął 06.10.2015 r. Eliminacje szkolne odbyły się w dn. 08.10.2015 r.
Teraz czas na etap regionalny, który odbędzie się na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ. Tradycyjnie już w naszych progach, gdzie znajduje się siedziba Komitetu Okręgowego Olimpiady, z zadaniami konkursowymi zmierzą się we wspólnej klasyfikacji uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z naszego województwa. Na indywidualne pisemne rozwiązywanie przez zawodników zadań przeznaczono 3-4 godziny.
Dalej przed uczestnikami już tylko etap ogólnopolski we Wrocławiu dn. 09.04.2016 r. oraz ostatecznie wyjazd reprezentacji krajowej, tym razem do Indii, na XIV Olimpiadę Międzynarodową w dn. 25-29 VII 2016 r. w Mysuru.
Zainteresowanie konkursem wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zwiększa się z roku na rok. W roku szkolnym 2013/14 wzięło w nim udział 5416 uczniów z 244 szkół i zespołów szkół w Polsce. Liczba krajów biorących udział w zawodach międzynarodowych w ubiegłym roku wyniosła ostatnio już 28. Dotychczasowe finały odbywały się w różnych krajach, w tym w Polsce w 2009 roku (VII MOL we Wrocławiu). Polacy też wielokrotnie stawali na podium na arenie międzynarodowej, w tym min. w 2012 r. Kamil Rychlewicz z I LO w Łodzi.
O konkursie:
Olimpiada Lingwistyki Matematycznej jest jedynym ogólnopolskim konkursem lingwistycznym. Stanowi eliminacje do międzynarodowej olimpiady lingwistycznej – jednej z 13 międzynarodowych olimpiad naukowych. Do osiągnięcia sukcesu w zawodach nie są wymagane umiejętności językoznawcze ani znajomość języków obcych (choć czasami może to być pomocne). Wystarczy umiejętność logicznego myślenia, analizy danych i wyciągania wniosków na podstawie przesłanek dotyczących egzotycznych lub nieistniejących języków.
Historia:
Międzynarodowe Olimpiady Lingwistyczne (początkowo pod nazwą Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej) odbywają się od 2003 roku i stanowią kontynuację Olimpiad Lingwistyczno-Matematycznych organizowanych w Moskwie i Sankt Petersburgu w latach 60. i 90. XX wieku. Siódma edycja finału międzynarodowego odbyła się w 2009 roku we Wrocławiu.

Polacy startują w międzynarodowych zawodach od II edycji, jednak dopiero od III edycji reprezentacja kraju była wyłaniana w drodze ogólnopolskich otwartych eliminacji (w II edycji w olimpiadzie międzynarodowej wzięli udział tylko laureaci Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, a w edycjach III i IV jako jedna z dwóch reprezentacji Polski).

Eliminacje krajowe są od początku organizowane przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (w roku szkolnym 2006/2007 przy współpracy z Komitetem Głównym Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, a później samodzielnie). Od roku 2008/09 Olimpiada Lingwistyki Matematycznej figuruje w spisie olimpiad ogólnokształcących MEN. W latach 2010-2016 OLM została zamówiona w trybie konkursowym przez MEN i jest finansowana z funduszy ministerialnych.

 
Więcej informacji na stronie organizatora (Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacja Matematyków Wrocławskich): http://www.matematyka.wroc.pl/konkursylingwistyczne/olimpiada-lingwistyki-teoretycznej,-matematycznej-i-stosowanej

Aż trzech naszych studentów kierunku informatyka wyróżnionych stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016.

Trzech naszych studentów kierunku informatyka, Pani Renata Ciesielska oraz Panowie Bartosz Jędrasik i Piotr Rachubiński, otrzymało decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 15.12.2015 r., stypendia za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016.
Serdecznie gratulujemy tego prestiżowego wyróżnienia! Stypendium jest przyznawane wyłącznie studentom legitymującym się osiągnięciami o wysokiej randze, odznaczającym się wybitnymi cechami. W przypadku osiągnięć naukowych pod uwagę brane są takie cechy jak wysoki poziom innowacyjności lub szczególne nowatorstwo. Przy ocenie wniosków uwzględnia się również zaangażowanie lub wkład autorski w uzyskanie danego osiągnięcia.

W tym roku Rektorzy uczelni z całego kraju przedstawili Ministrowi 1 223 wnioski. Studentom przyznano 744 stypendia.

Z kierunku informatyka wyróżniono ogółem tylko 26 studentów. W większości przypadków po jednym z danej Uczelni. Na Uniwersytecie Łódzkim stypendium uzyskało w sumie 16 studentów.

 

Szczegóły:

– Komunikat ze strony ministerstwa
– Wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków
– Lista nagrodzonych studentów

do pobrania na stronie MNiSW:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-2015-2016-dla-studentow-i-doktorantow.html

15.12.2015 – szkolenie dydaktyczne dla pracowników z nowoczesnych technik prac zespołowych

Szanowni Państwo,

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia serdecznie zaprasza nauczycieli na szkolenie dydaktyczne z nowoczesnych technik prac zespołowych (m.in. aplikacji internetowych do zarządzania projektami np. Trello).

Szkolenie to zostanie przeprowadzone z myślą o wszystkich nauczycielach akademickich prowadzących przedmioty, na których odbywa się praca w formie zespołowej, zarówno na kierunku matematyka jak i informatyka. Dzięki szkoleniu nauczyciel będzie mieć ułatwioną kontrolę pracy grupy a studenci będą mogli poznać nowoczesne techniki pracy zespołowej.

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu również wszystkich Państwa, którzy zainteresowani są tematyką szkolenia lub w najbliższych latach będą uczestniczyli w projektach wykorzystujących pracę zespołową.

Szkolenie odbędzie się w godzinach 16.00-18.00 we wtorek 15 grudnia 2015 w sali D103.
Z poważaniem
…………………..
Członkowie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

17.12.2015 – Zaproszenie na odczyt: “Rozmaitości Riemannowskie kontaktowe” – prof. Bogusław Hajduk z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego

W najbliższy czwartek 17 grudnia 2015 o godz. 12:15 (sala A225) prof. Bogusław Hajduk z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego wygłosi odczyt: „Rozmaitości Riemannowskie kontaktowe”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam w imieniu katedry KAMiTS i Oddziału Łódzkiego PTM.
Antoni Pierzchalski

Studenci kierunku matematyka – propozycja wolontariatu/praktyk zawodowych

Poszukiwani studenci kierunku matematyka, zainteresowani pomocą w nauce matematyki
dla dwójki wychowanków z Domu Dziecka w formie wolontariatu. Jedna osoba wymaga pomocy w przygotowaniu do matury, druga w nadrobieniu zaległości w zakresie I-II klasy gimnazjum. Pomoc potrzebna od zaraz.

Dla studentów matematyki, spoza specjalności nauczycielskiej, istnieje możliwość zaliczenia w ten sposób praktyk zawodowych.

 

 

W sprawie szczegółów prosimy kontaktować się:
Pani Katarzyna Piekielna , tel. 665532947
katarzyna.piekielna@gmail.com
Koordynator ds. Rodzinnych Domów Fundacji Pomocy Dzieciom Happy Kids

oraz

na naszym Wydziale:
dr W. Karpińska – Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich
prof. nadzw. dr hab. S. Spodzieja – Prodziekan ds. dydaktycznych

 

ogłoszenie

15.12.2015 – Zaproszenie na dyktando

Koło Naukowe Językoznawców UŁ działające przy Katedrze Współczesnego Języka Polskiego i Koło Naukowe “wKoło języka” działające przy Katedrze Historii Języka Polskiego serdecznie zapraszają na dyktando zimowe, które odbędzie się 15 grudnia o godz. 15:15 w auli A1. Tekst dyktanda odczyta wybitny komentator sportowy, dziennikarz Polskiego Radia Tomasz Zimoch. Dla najlepszych przewidujemy nagrody!

Regulamin dyktanda zimowego

Plakat_dyktando

10.12.2015 – Zaproszenie na odczyt ,,Przekształcenia p-harmoniczne i ich geometria” – Tomasz Adamowicz z IM PAN

 

W najbliższy czwartek, 10 grudnia 2015, godz. 12:15, s A225

Tomasz Adamowicz z IM PAN

wygłosi odczyt:

,,Przekształcenia p-harmoniczne i ich geometria”

Streszczenie:
Jednym z głównych celów geometrycznej teorii funkcji i przekształceń jest badanie własności funkcji
i przekształceń harmonicznych oraz ich uogólnień.

W referacie przedstawimy nieliniowy odpowiednik przekształceń harmonicznych, tzw. przekształcenia $p$-harmoniczne oraz ich wybrane własności.

Prezentacja obejmie zagadnienia wypukłości, geometrię poziomic, związki między kwaziregularnymi przekształceniami i równaniami różniczkowymi oraz izoperymetryczne nierówności dla rozwiązań układów równań typu eliptycznego.

O ile czas pozwoli przedstawimy również kilka otwartych pytań w teorii przekształceń $p$-harmonicznych.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy:
Aleksandra Orpel,
Antoni Pierzchalski

17.12.2015 – Zaproszenie na wykład otwarty Laureata Nagrody Nobla, profesora Edwarda C. Prescotta pt. “Why are Northern America and Western Europe Depressed and Poland is not?”

Szanowni Państwo,

w imieniu prof. dr hab. Ewy Walińskiej –  Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ serdecznie zapraszamy pracowników i studentów Państwa Wydziałów na wykład otwarty on-line Laureata Nagrody Nobla, profesora Edwarda C. Prescotta pt. “Why are Northern America and Western Europe Depressed and Poland is not?”

17 grudnia 2015 r. o godz. 18.00 w auli A Wydziału Zarządzania UŁ na to pytanie odpowie jeden z najwybitniejszych światowych ekspertów w dziedzinie makroekonomii. Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego będzie można wysłuchać odczytu Edwarda C. Prescotta, Laureata Nagrody Nobla z Ekonomii w 2004 roku. Wykład odbędzie się w ramach konferencji naukowej Current Economic & Social Topics International Colloquium CESTIC2015 (wstęp bezpłatny). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.cest2015.uni.lodz.pl

Plakat_wykład_otwarty

Olga Drynia
Koordynator Ds. Promocji
Dział Administracji I Komunikacji Wydział Zarządzania UŁ