do 30.06.2018 r. – dostępy testowe do kolekcji czasopism Wydawnictwa SAGE i deGruyter za pośrednictwem BUŁ-y

Szanowni Państwo – Pracownicy i Doktoranci UŁ,

pragniemy poinformować, że do 30 czerwca br. Wydawnictwo SAGE otworzyło za pośrednictwem Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego dostęp testowy do wielodziedzinowej kolekcji czasopism naukowych. Dostępne są kolekcje Social Science & Humanities, Science Technology & Medicine oraz Royal Society of Medicine.

Przypominamy również o dostępie testowym do kolekcji czasopism wydawanych przez wydawnictwo deGruyter, trwającym również do 30 czerwca br.

http://bul.uni.lodz.pl/?idx=ezasoby&typ=test

/źródło: Samodzielna Sekcja Bibliografii, Bibliometrii i Sieciowych Zasobów Informacji, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, mail: bibliografia_bibliometria@lib.uni.lodz.pl /

 

do 15.05.2018 r. – FedCSIS 2018 – FINAL CALL FOR PAPERS

2018 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS)  Poznan, Poland, 9-12 September, 2018

https://www.fedcsis.org

Events confirmed to take place during the FedCSIS 2018 conference are listed below. These events are grouped into FedCSIS conference areas, of various degree of integration.

(FedCSIS on www.ieee.org: https://tinyurl.com/FedCSIS2018onIEEE)
Strict submission deadline: May 15, 2018, 23:59:59 pm HST (no extensions).

 

 
KEY FACTS: publication: IEEE Digital Library; indexing: Web of Science (since 2012); IEEE/ACM/IFIP event; Data Mining Competition; 35 events in 5 focal areas; conference fee covers lunches and 3 social events; Poznan – vibrant city with history going back to 966.

FedCSIS is an annual international multi-conference, this year organized jointly by the Polish Information Processing Society (PTI), Poland Section Computer Society Chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Wroclaw University of Economics, Warsaw University of Technology and Adam Mickiewicz University, in technical cooperation with: IEEE Region
8, IEEE Poland Section, IEEE Computer Society Technical Committee on Intelligent Informatics, IEEE Czechoslovakia Section Computer Society Chapter, IEEE Poland Section (Gdansk) Computer Society Chapter, IEEE SMC Technical Committee on Computational Collective Intelligence, IEEE Poland
Section SMC Society Chapter, IEEE Poland Section Control System Society Chapter, IEEE Poland Section Computational Intelligence Society Chapter, ACM Special Interest Group on Applied Computing, International Federation for Information Processing, Committee of Computer Science of Polish Academy of Sciences, Polish Operational and Systems Research Society, Eastern
Cluster ICT Poland, Mazovia Cluster ICT.

The mission of the FedCSIS Conference Series is to provide a highly acclaimed multi-conference forum in computer science and information systems. The forum invites researchers from around the world to contribute their research results and participate in Events focused on their scientific and professional interests in computer science and information systems.

Since 2012, Proceedings of the FedCSIS conference are indexed in the Web of Science, SCOPUS and other indexing services. This includes already Proceedings of FedCSIS 2017.

FedCSIS EVENTS
AAIA’18 Data Mining Challenge (top prize $1000) — https://knowledgepit.fedcsis.org/contest/view.php?id=123

The FedCSIS 2018 consists of the following Events, grouped into five conference areas.

* AAIA’18 – 13th International Symposium Advances in Artificial Intelligence and Applications
— AIMaViG’18 – 3rd International Workshop on Artificial Intelligence in Machine Vision and Graphics
— AIMA’18 – 8th International Workshop on Artificial Intelligence in Medical Applications
— AIRIM’18 – 3rd International Workshop on AI aspects of Reasoning, Information, and Memory
— ASIR’18 – 8th International Workshop on Advances in Semantic Information Retrieval
— DMGATE’18 – 1st International Workshop on AI Methods in Data Mining Challenges
— SEN-MAS’18 – 6th International Workshop on Smart Energy Networks & Multi-Agent Systems
— VICML’18 – 5th Workshop Visual Information Coding Meets Machine Learning: Large-Scale Challenges
— WCO’18 – 11th International Workshop on Computational Optimization
* CSS – Computer Science & Systems
— 4A’18 – 1st Workshop on Actors, Agents, Assistants, Avatars
— AIPC’18 – 2nd International Workshop on Advances in Image Processing and Colorization
— BEDA’18 – 1st International Workshop on Biomedical & Health Engineering and Data Analysis
— BigDAISy’18 – 1st Workshop on Big Data Analytics for Information Security
— CANA’18 – 11th Workshop on Computer Aspects of Numerical Algorithms
— C&SS’18 – 5th  International Conference on Cryptography and Security Systems
— CPORA’18 – 3rd Workshop on Constraint Programming and Operation Research Applications
— DaSCA’18 – 1st International Symposium on Big Data in Cloud and Services Computing Applications
— LTA’18 – 3rd International Workshop on Language Technologies and Applications
— MMAP’18 – 11th International Symposium on Multimedia Applications and Processing
— WSC’18 – 10th Workshop on Scalable Computing
* iNetSApp – International Conference on Innovative Network Systems and Applications
— CAP-NGNCS’18 – 1st International Workshop on Communications Architectures and Protocols for the New Generation of Networks and Computing Systems
— INSERT’18 – 2nd International Conference on Security, Privacy, and Trust
— IoT-ECAW’18 – 2nd Workshop on Internet of Things – Enablers, Challenges and Applications
— WSN’18 – 7th International Conference on Wireless Sensor Networks
* IT4MBS – Information Technology for Management, Business & Society
— AITM’18 – 15th Conference on Advanced Information Technologies for Management
— AITSD’18 – 1st International Workshop on Applied Information Technologies for Sustainable Development
— ISM’18 –  13th Conference on Information Systems Management
— IT4L’18 – 6th Workshop on Information Technologies for Logistics
— KAM’18 – 24rd Conference on Knowledge Acquisition and Management
— TEMHE’18 – 1st Workshop on Technology Enhanced Medical and Healthcare Education
* SSD&A – Software Systems Development & Applications
— MDASD’18 – 5th Workshop on Model Driven Approaches in System Development
— MIDI’18- 6th Conference on Multimedia, Interaction, Design and Innovation
— LASD’18 – 2nd International Conference on Lean and Agile Software Development
— SEW-38 & IWCPS-5 – Joint 38th IEEE Software Engineering Workshop (SEW-38) and 5th International Workshop on Cyber-Physical Systems (IWCPS-5)
* DS-RAIT’18 – 5th Doctoral Symposium on Recent Advances in Information Technology

KEYNOTE SPEAKERS
— Mehmet Aksit, Chair Software Engineering, Formal Methods and Tools Group, Department of Computer Science, University of Twente
— Jan Bosch, Director of the Software Center, Professor at Chalmers University Technology, Gothenburg, Sweden
— Wlodzislaw Duch, Professor at Department of Informatics, and NeuroCognitive Laboratory, Center for Modern Interdisciplinary Technologies, Nicolaus Copernicus University
— Rory V. O’Connor, Professor at Dublin City University, Ireland, Head of Delegation (for Ireland) to ISO/IEC JTC1/SC7

PAPER SUBMISSION AND PUBLICATION
Papers should be submitted by May 15, 2018 (strict deadline, no extensions). Preprints will be published on a USB memory stick provided to the FedCSIS participants. Only papers presented during the conference will be submitted to the IEEE for inclusion in the Xplore Digital Library. Furthermore, proceedings, published in a volume with ISBN, ISSN and DOI numbers, will be posted within the conference Web portal. Moreover, most Events’ organizers arrange quality journals, edited volumes, etc., and may invite selected extended and revised papers for post-conference publications (information can be found at the websites of individual events, or by contacting Chairs of said events).

IMPORTANT DATES
+ Paper submission (strict deadline): May 15 2018 23:59:59 pm HST (there will be no extension)
+ Position paper submission: June 12, 2018
+ Authors notification: June 24, 2018
+ Final paper submission and registration: July 03, 2018
+ Final deadline for discounted fee: August 01, 2018
+ Conference dates: September 9-12, 2018

CHAIRS OF FedCSIS CONFERENCE SERIES
Maria Ganzha, Leszek A. Maciaszek, Marcin Paprzycki

CONTACT FedCSIS at: secretariat@fedcsis.org
FedCSIS on Facebook:     http://tinyurl.com/FedCSISFacebook
FedCSIS on LinkedIN:     https://tinyurl.com/FedCSISonLinkedIN
FedCSIS on Twitter:     https://twitter.com/FedCSIS
FedCSIS on XING:                 http://preview.tinyurl.com/FedCSISonXING
/źródło: BWZ UŁ/

do 30.06.2018 r. – składanie wniosków o Nagrody Naukowe Wydziału III PAN 2018

W Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN przyznawane są corocznie nagrody naukowe dla młodych pracowników nauki w zakresie następujących dyscyplin: astronomia, chemia, fizyka, matematyka oraz geofizyka, oceanologia, meteorologia (w latach nieparzystych), geologia i mineralogia (w latach parzystych).

Wnioski o nagrody mogą być składane, zgodnie z regulaminem, do dnia 30 czerwca każdego roku.

Jednocześnie informuję, że:

 1. nagrody przyznaje się za konkretną pracę lub prace, dokumentujące osiągnięcie naukowe i opublikowane w ciągu 4 ostatnich lat (wliczając rok przyznania nagrody).
 2. wnioski powinny zawierać szczegółowe uzasadnienie naukowej wartości pracy, miejsce jej wykonania lub poszczególnych jej części (nazwa placówki zagranicznej lub krajowej),
 3. do wniosku należy dołączyć zgłaszaną do nagrody pracę w formie elektronicznej,
 4. wniosek powinien zawierać następujące informacje o kandydacie do nagrody:
 • data urodzenia,
 • stopnie i tytuły naukowe,
 • miejsce pracy i stanowisko,
 • adres domowy,
 • adres mailowy.

Wnioski przygotowane zgodnie z regulaminem nagród naukowych należy kierować do komisji nagród naukowych Wydziału III PAN na adres mailowy wydzial_3@pan.pl.

REGULAMIN Nagród Wydziału III PAN

(na podst. materiałów od organizatora)

 

 

 

Łączę wyrazy szacunku,

 

Dziekan Wydziału III PAN
Roman Micnas

 

Załączniki:

– regulamin nagród

do 30.06.2018 r. – rejestracja na 58 Szkołę Matematyki Poglądowej “Analogie”

Ośrodek Kultury Matematycznej zaprasza do udziału w 58 Szkole matematyki Poglądowej na temat: “Analogie” w dn. 24-28.08.2018 r. (Hotel Relaks w Woli Duckiej k. Otwocka).

Koszt uczestnictwa: 680 zł (oplata konferencyjna, nocleg, wyżywienie od kolacji w czwartek do obiadu we wtorek).

Opłatę należy uiścić do 30.06.2018 r.

Więcej informacji na stronie wydarzenia, gdzie znajduje się jego harmonogramformularz zgłoszeniowy.

Kontakt w przypadku pytań: okm@uph.edu.pl

Poniżej informacje ogólne  ze strony organizatorów o konferencji.

***

Szkoły Matematyki Poglądowej to ogólnopolskie konferencje, których celem jest propagowanie matematyki i kultury matematycznej. Wygłaszane na nich wykłady poświęcone są matematyce żywej, nie kryjącej się wśród formalizmów, przystępnej dla nie-specjalistów. Szkoły organizuje Ośrodek Kultury Matematycznej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach przy wsparciu matematyków z uczelni wyższych całego kraju.

Szkoły są otwarte dla wszystkich, którzy są z matematyką związani, niezależnie od tego, czy jej uczą, uprawiają ją, piszą o niej, czy tylko się nią pasjonują. Szczególnie mile widziani są młodzi matematycy, którzy uczą, bądź chcą uczyć, w szkołach wyższych.

Szkoły Matematyki Poglądowej odbywają się dwa razy do roku, zawsze w ostatni weekend stycznia i sierpnia (weekend przedłużony do 5 dni — od piątku rano do wtorku w południe), zazwyczaj niedaleko Warszawy.

Zasadniczą częścią każdej ze Szkół są 24 wykłady trwające po 45 minut i dwa dłuższe. Każda Szkoła ma temat przewodni, z którym związane są poszczególne odczyty. Wśród wykładowców, których jest zazwyczaj 26, są najlepsi popularyzatorzy matematyki w Polsce oraz zaproszeni goście — wybitni specjaliści z różnych dziedzin, nierzadko także pozamatematycznych.

Tradycyjnie w czasie każdej ze Szkół odbywa się głosowanie na najlepszy wykład. Zwycięzca tego ostatniego zostaje na początku kolejnej Szkoły odznaczony Medalem Filca oraz wygłasza wykład inaugurujący. Od 33. do 49. i od 54. Szkoły miały miejsce również Konkursy na Wzorowego Słuchacza.

W trakcie Szkół kwitnie także życie kuluarowe, stałymi punktami programu są w lecie ognisko, a zimą bal. W Szkołach uczestniczy średnio 60 osób.

***

/na podst. materiałów od organizatora/

22.04.2018 r. – Marsz dla Nauki

Szanowni Państwo,

na prośbę Pana Rektora prof. Antoniego Różalskiego przekazujemy poniższą wiadomość z Biura KRASP dotyczącą Marszu dla Nauki:

***

W kwietniu w wielu miastach na całym świecie organizowany jest Marsz dla Nauki (March for Sciencehttps://www.marchforscience.com).

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w pełni popiera ideę organizowania Marszów dla Nauki, będących wyrazem protestu przeciwko negatywnemu postrzeganiu nauki, dyskredytowaniu, a niekiedy wręcz negowaniu jej osiągnięć, a także przypominających rządzącym i opinii publicznej o kluczowej roli nauki dla rozwoju społeczeństw.

Marsze w polskich miastach odbędą się, tak jak w roku ubiegłym, w międzynarodowym Dniu Ziemi – 22 kwietnia. Wierzymy, że zgromadzą one znacznie większą liczbę uczestników niż w rok temu. W 2017 roku w marszach zorganizowanych 22 kwietnia w różnych miastach na świecie wzięło udział ponad milion osób.

W związku z tym apeluję do Państwa o przekazanie społeczności akademickiej informacji o tej ogólnoświatowej inicjatywie oraz o zachęcenie do włączenia się pracowników i studentów uczelni, którymi Państwo kierują, w organizowanie marszów odbywających się w różnych ośrodkach akademickich w naszym kraju, a także do licznego udziału w marszach.

Przekazuję informacje mogące ułatwić przyłączenie się do Marszu:

Poznań: Klaudia Dolińska, poznan.marszdlanauki@gmail.com

Kraków: Katarzyna Laba, marszdlanaukikrakow@gmail.com

Wrocław: Paulin Liczbańska, wroclaw.marszdlanauki@gmail.com

Łódź: Janusz Wdzięczak, lodz.marszdlanauki@gmail.com

Gdańsk: Patrycja Błaszkowska, trojmiasto.marszdlanauki@gmail.com

Katowice: Adam Kobiela, katowice.marszdlanauki@gmail.com

Szczecin: Katarzyna Nagórny, szczecin.marszdlanauki@gmail.com

Lublin: Natalia Dębowska, lublin.marszdlanauki@gmail.com

Bydgoszcz: Patrycja Rozwonkowska, marszdlanauki.bydgoszcz@gmail.com

 

Z wyrazami szacunku

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Przewodniczący KRASP

 

/na podst. informacji z: Sekretariat Rektora UŁ/

11-13.05.2018 r. – Ogólnopolska Konferencja Studentów Matematyki – Oblicze 2018

Konferencja jest organizowana prze studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W tym roku odbędzie się w dn. 11-13.05.2018 r.  Planowane są referaty z zakresu matematyki i informatyki teoretycznej, stosowanej, finansowej i aktuarialnej czy statystyki.

Konferencja jest skierowana do studentów i doktorantów.

Organizatorzy zapraszają do udziału i zgłaszania referatów oraz posterów.

Szczegóły na stronie konferencji: http://oblicze.wmi.amu.edu.pl/

Kontakt w razie pytań i wątpliwości: konfernecjaoblicze@gmail.com

19.04.2018 r. – Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące Programu Uniwersytetu Bałtyckiego

W imieniu odpowiedzialnego za współpracę UŁ z BUP Prorektora Tomasza Cieślaka, a także koordynatorów BUP, dr hab. Jakuba Kronenberga z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego oraz dr Dominika Drzazgi z Wydziału Zarządzania, uprzejmie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące Programu w dn. 19.04.2018, godz. 11:30, Sala Senatu UŁ.

Uniwersytet Łódzki jest częścią sieci ponad 200 szkół wyższych z regionu Morza Bałtyckiego współpracujących na rzecz zrównoważonego rozwoju – Programu Uniwersytetu Bałtyckiego (Baltic University Programme – BUP). W ramach tego Programu organizowane są liczne kursy dla studentów, doktorantów, a także nauczycieli akademickich poświęcone tematyce zrównoważonego rozwoju.

Prawdopodobnie najbardziej znanym z nich jest kurs odbywający się na pokładzie żaglowca Fryderyk Chopin, który w tym roku będzie miał miejsce w dniach 4-18 września, na trasie: Szczecin – Visby – Stavanger. Tematyka zajęć prowadzonych na pokładzie dotyczy środowiska, energii, klimatu, technologii, ekonomii i innych nauk społecznych – w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju. Kurs nazywa się SAIL – Sustainability Applied in International Learning. Studenci z uczelni należących do sieci BUP mają pierwszeństwo w rekrutacji i są zwolnieni z opłaty. W kursie biorą udział studenci z różnych krajów (nie więcej niż 5 z danego kraju).

Organizowany jest także kurs SAIL skierowany do nauczycieli akademickich, który w tym roku odbędzie się w dniach 4-11 lipca na trasie z Goteborga do Sunderland.

 BUP stwarza także możliwości nawiązania współpracy badawczej i dydaktycznej, jak również promowania prowadzonych na UŁ badań na forum międzynarodowym. W czasie spotkania zaprezentowane zostaną działania prowadzone w ramach BUP, a także możliwości angażowania się w nie członków społeczności akademickiej UŁ.

W załaczeniu szczegóły programu na UŁ: Informacja o PUB na UŁ 2018

Referat dr. R. Matusika w ramach Łódzkiego Forum Młodych Matematyków PTM Oddział Łódzki

Miło nam ogłosić, że w środę 11 kwietnia 2018 r. o godz. 16.15 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Łódzkie Forum Młodych Matematyków.

Referat pod tytułem “Globalna stabilność w skończonym czasie sieci neuronowej” wygłosi dr Radosław Matusik, adiunkt w Katedrze Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania WMiI UŁ.

Spotkanie odbędzie się w Instytucie Matematyki PŁ (ul. Wólczańska 215, budynek B9, sala 52).

Zaproszenie z abstraktem referatu w załączniku oraz na stronie:

http://www.math.uni.lodz.pl/forum-mlodych-matematykow/

Gorąco zachęcamy do przyjścia!
W imieniu Zarządu Oddziału Łódzkiego PTM

Grażyna Horbaczewska i Filip Strobin

Gratulacje dla Pana dr. hab. Marka Majewskiego!

Miło nam poinformować, że Rada Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu w dn. 21.03.2018 r. nadała Panu dr. Markowi Majewskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka.

Temat rozprawy habilitacyjnej:  Wybrane układy sterowania i ich optymalizacja.

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Zbigniew Bartosiewicz – Politechnika Białostocka,
 • prof. dr hab. Hélène Frankowska – Université Pierre et Marie Curie (Francja),
 • dr hab. Robert Stańczy – Uniwersytet Wrocławski.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!

Gratulacje dla Pana dr. hab. Szymona Walczaka!

Miło nam poinformować, że Rada Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego na posiedzeniu w dn. 21.02.2018 r. nadała Panu dr. Szymonowi Walczakowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka.

Temat rozprawy habilitacyjnej:  Metric Diffusion Along Foliations.

Recenzenci:

 • prof. Andrzej Derdziński (The Ohio State University),
 • prof. Jesus Antonio Alvarez Lopez (Univeristy of Santiago de Compostela),
 • prof. dr hab. Barbara Opozda (Uniwersytet Jagielloński).

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!

Gratulacje dla Pani dr Anny Szlachcińskiej!

Miło nam poinformować, że Rada Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ na posiedzeniu w dn. 07.03.2018 r. nadała mgr Annie Szlachcińskiej stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka.

 

Temat pracy doktorskiej: Wykładnik Łojasiewicza zbiorów i odwzorowań semialgebraicznych.

 

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Spodzieja (Uniwersytet Łódzki).

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Wojciech Kucharz (Uniwersytet Jagielloński),
 • dr hab. Sławomir Rams (Uniwersytet Jagielloński).

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!

Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej na UŁ oraz informacja o naborze ekspertów do programów NAWA i programie NAWA Polskie Powroty

Sz. Państwo,

w imieniu władz wydziału przekazuję informację o organizowanym na UŁ spotkaniu Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, które odbędzie się 16 kwietnia br. w budynku Rektoratu Uniwersytetu Łódzkiego, w sali senatu przy ul. Narutowicza 68 w Łodzi w godzinach 10.30 – 15.00.

Celem spotkania będzie zaprezentowanie środowisku akademickiemu regionu łódzkiego aktualnych programów i działań niedawno powstałej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. NAWA (https://nawa.gov.pl/) wspiera, finansowo i organizacyjne, mobilność akademicką oraz umiędzynarodowienie oferty polskich uczelni.

W załączeniu program wydarzenia.

Władze UŁ do udziału w spotkaniu zapraszają zainteresowanych pracowników uczelni. Wymagana jest rejestracja (osobista).

Rejestracja dostępna jest na stronie Centrum Nauki Uniwersytetu Łódzkiego www.centrumnauki.uni.lodz.pl

W razie potrzeby osobą do kontaktu jest p.  Eweliny Wronka (ewelina.wronka@uni.lodz.pl), tel.: (42) 635 41 69.

Sekretariat Prorektora ds. nauki UŁ przy tej okazji zwraca uwagę na:

 • aktualnie otwarty program pn. „Polskie Powroty”, https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty, mający na celu zachęcić do powrotu polskich naukowców, którzy wzmocnią potencjał badawczy jednostki; program zakłada stworzenie warunków umożliwiających podjęcie przez nich pracy w Uczelni. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Centrum Nauki;
 • otwarty nabór na ekspertów do programów NAWA – ogloszenie w załączeniu.

Spotkanie informacyjne na UŁ nt. konkursów Narodowego Centrum Nauki: OPUS, PRELUDIUM, MINIATURA

Szanowni Państwo,

zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące konkursów Narodowego Centrum Nauki: OPUS, PRELUDIUM, MINIATURA, które organizowane jest z udziałem pracowników NCN w dniu 10 kwietnia 2018 r. o godzinie 11:00 w Sali Senatu mieszczącej się w Rektoracie (ul. Narutowicza 68).

Spotkanie dotyczyć będzie:

– zasad przygotowania wniosków w w/w konkursach;

– zasad rozliczania projektów finansowanych przez NCN.

Szczegółowy program spotkania w załączeniu.

Na spotkanie wymagana jest elektroniczna rejestracja, którą należy zrobić osobiście poprzez Formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie na stronie UŁ: http://centrumnauki.uni.lodz.pl/index.php/2018/03/28/spotkanie-informacyjne-dotyczace-konkursow-narodowego-centrum-nauki/

 

Kontakt w  przypadku pytań lub wątpliwości :

Iwona Rytych-Kaleta

tel.: (42) 635-41-58

e-mail: iwona.kaleta@uni.lodz.pl

Szkolenie Scopus w BUŁ dla pracowników, doktorantów, studentów

Sz. Państwo,
bardzo prosimy o informację czy ktoś z Państwa jest zainteresowany udziałem w szkoleniu dotyczącym bazy SCOPUS. Szkolenie jest adresowane do pracowników, doktorantów, studentów.

Szkolenie odbędzie się  12 kwietnia (czwartek) br., w Bibliotece UŁ w sali  nr 302, rozpocznie się o godz. 9.30, będzie trwało około 1,5 godz.
Szkolenie będzie prowadził dr Wiesław Zieliński, reprezentujący Elsevier – wydawcę bazy Scopus.

Ponieważ szkolenie odbędzie się przy odpowiednio dużej liczbie chętnych, bardzo prosimy o zgłoszenia zainteresowanych udziałem w nim pracowników Wydziału do sekretariatu w terminie do 05.04.2016 r. (wmi@wmi.uni.lodz.pl, tel. 42 635 5949).

Krótka informacja o bazie Scopus:
Scopus – naukowa baza danych prowadzona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca informacje o artykuły z czasopism naukowych, książkach, materiałach konferencyjnych oraz patentach. Źródło danych bibliograficznych i bibliometrycznych rekomendowanych przez Unię Europejską we wnioskach grantowych oraz wykorzystywane w prestiżowym zestawieniu uczelni wyższych – Times Higher Education World University Ranking (Uniwersytet Łódzki jest ujęty w tym rankingu od 2016 r.).

Zagadnienia na szkolenie:

 1. Omówienie zasobów bazy Scopus
 2. Profile autorów oraz instytucji
 3. Parametry bibliometryczne
 4. Przykłady on-line