Diagnostyka edukacyjna dla przyrodników, matematyków i inżynierów – nowe Studia Podyplomowe na Wydziale Chemii UŁ

Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego zostały otworzone studia podyplomowe “Diagnostyka edukacyjna dla przyrodników, matematyków i inżynierów”.

Zasadnicze cele kształcenia w/w studiów to:

  1. Poszerzenie i pogłębienie wiedzy o współczesnej edukacji przyrodniczej, matematycznej i o kształceniu zawodowym.
  2. Rozwinięcie u uczestników złożonej kompetencji diagnozowania przebiegu i efektów kształcenia.
  3. Przygotowanie uczestników do prowadzenia diagnoz samodzielnie i w zespole.
  4. Rozwinięcie u uczestników złożonych umiejętności  przetwarzania rezultatów diagnoz edukacyjnych i egzaminów zewnętrznych.
  5. Rozwinięcie u uczestników umiejętności formułowania rekomendacji zmian w kształceniu na podstawie wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych.

 

Więcej informacji na stronie studiów podyplomowych:

www.chemia.uni.lodz.pl/diagnostyka

 

W załączeniu ulotka informacyjna .

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.