Dyżur Pana Dziekana prof. dr. hab. M. Studniarskiego w dn. 04.05.2017 r. (czwartek) jest odwołany.

Copyright © 2018 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.