Dyżury Dziekanów, Prodziekanów i Pełnomocników Dziekana

Władze Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

na kadencję 2016-2020:

 

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki:

prof. dr hab. Marcin Studniarski

tel.: +48 42 635 59 48, e-mail: marstud@math.uni.lodz.pl,  pok. A 214

dyżur: wtorek 14:00 – 15:30 oraz czwartek 10:00 – 11:30

(zmiana obowiązuje od sem. zimowego 2018/2019)

 

Prodziekan ds. dydaktycznych:

dr Monika Bartkiewicz

tel.: +48 42 635 59 44, e-mail: bartkiew@math.uni.lodz.pl,  pok. A 209

dyżur: wtorek godz. 10.15-11.45

(obowiązuje od sem. letniego 2017/2018)

Dyżury wrześniowe: od 11.09.2018 r.

 

Prodziekan ds. ekonomicznych:

prof. nadzw. dr hab. Marek Śmietański

tel.: +48 42 635 59 46, e-mail: smietan@math.uni.lodz.pl, pok. A 214

dyżur: środa godz. 10.15-12.00

oraz wtorek godz. 8.30-10.00 w terminach posiedzeń Rady Wydziału MiI UŁ

(zmiana obowiązuje od sem. zimowego 2018/2019)

 

Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą:

prof. nadzw. dr hab. Grażyna Horbaczewska

tel.: +48 42 635 59 46, e-mail: grhorb@math.uni.lodz.pl, pok. A 214

dyżur: środa godz. 12.15-14.00

(zmiana obowiązuje od sem. zimowego 2018/2019)

Uwaga! Dyżur w środę dn. 10.10.2018 r. jest odwołany.

 


 Sekretariat Dziekanów:
tel.: +48 42 635 5949, e-mail: wmi@wmi.uni.lodz.pl, pok. A 214


 W sprawach studenckich należy się kontaktować z Dziekanatem.


 

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

kadencja 2016-2020

 

Kierownik Studiów Doktoranckich w zakresie Matematyki

Pełnomocnik Kierownika Środowiskowych Studiów Doktoranckich w zakresie Informatyki

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Filipczak

tel.: +48 42 635 59 18, e-mail: malfil@math.uni.lodz.pl, pok. A 315

dyżur: wtorek godz. 12.15-14.00

(obowiązuje od sem. letniego 2017/2018)

 

Kierownik Studiów Niestacjonarnych

Dr Gabriela Adamczyk

tel.: +48 42 635 59 12, e-mail: adamczyk@math.uni.lodz.pl, pok. A 331

dyżur: wtorek godz. 12.00-14.00 oraz  wybrane soboty zjazdowe – patrz harmonogram 

(zmiana obowiązuje od sem. zimowego 2018/2019)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych dla kierunku Matematyka

Dr Maria Frontczak

tel.: +48 42 635 58 67, e-mail: frontcza@math.uni.lodz.pl, pok. A 324

dyżur: piątek godz. 12.00-14.00

(zmiana obowiązuje od sem. zimowego 2018/2019)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych dla kierunku Informatyka

Dr Agnieszka Sibelska

tel.: +48 42 635 59 12, e-mail: sibelska@math.uni.lodz.pl, pok. A 331

dyżur: piątek 10.00-12.00

(zmiana obowiązuje od sem. zimowego 2018/2019)

 

Pełnomocnik Dziekana WMiI UŁ ds. dydaktycznych dla kierunku Informatyka specjalność studia w języku angielskim

Prof. nadzw. dr hab. Dorota Bors

tel.: +48 42 635 58 70, e-mail: bors@math.uni.lodz.pl, pok. C 218

dyżur: czwartek 8.15-9.45

(bez zmian obowiązuje od sem. zimowego 2018/2019)

Informacje o bieżących zmianach w terminach dyżurów Pani prof. nadzw. dr hab. D. Bors są zamieszczane na jej stronie wydziałowej pod adresem: www.math.uni.lodz.pl/~bors .

 

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych dla kierunku Analiza Danych

Dr Justyna Walewska

tel.: +48 42 635 59 29, e-mail: walewska@math.uni.lodz.pl, pok. A 333

dyżur: czwartek godz. 12.30-14.00

(bez zmian obowiązuje od sem. zimowego 2018/2019)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. międzynarodowej wymiany studenckiej

Dr Anna Łazińska

tel.: +48 42 635 59 10, e-mail: lazinska@math.uni.lodz.pl, pok. A 318

dyżur: wtorek 12.00-14.00

(bez zmian obowiązuje od sem. zimowego 2018/2019)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS)

Dr Aneta Tomaszewska

tel.: +48 42 635 59 26, e-mail: atomasz@math.uni.lodz.pl, pok. A 316

dyżur: czwartek 12.00-14.00

(bez zmian obowiązuje od sem. zimowego 2017/2018)

 

Pełnomocnik Prodziekana ds. nauki i współpracy z zagranicą

dr Rafał Zduńczyk

tel.: +48 42 635 59 21, e-mail: rafal@math.uni.lodz.pl, pok. B207

dyżur: wtorek 12.00-13.00 i i czwartek 12.00-13.00

(obowiązuje od sem. letniego 2017/2018)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych

dr Wioletta Karpińska

tel.: +48 42 635 59 30, e-mail: karpinw@math.uni.lodz, pok. A 425

dyżur: piątek godz. 11.30-13.30, sobota godz. 10.00-12.00 (w terminach: 13.10.2018 r., 17.11.2018 r., 08.12.2018 r., 12.01.2019 r.)

(obowiązuje od sem. zimowego 2018/2019)

Pełnomocnik Dziekana ds. studentów wyjeżdżających w ramach wymiany międzynarodowej

Dr Dorota Klim

tel.: +48 42 635 59 15, e-mail: dorota.klim@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 327

dyżur: czwartek 9.00-10.30

(obowiązuje od sem. zimowego 2018/2019)