Forum Młodych Matematyków

Forum Młodych Matematyków to akcja Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego mająca na celu zwiększenie integracji między młodymi matematykami z Łodzi. Forum przyjmuje formę seminarium, gdzie młodzi naukowcy przedstawiają swoje badania w formie referatu.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby wygłosić referat na Forum, prosimy o kontakt z Filipem Strobinem jednocześnie dołączając:
– tytuł referatu;
– krótki abstrakt (dwa, trzy zdania);
– preferowany termin (opcjonalnie).
W kwestii samego wystąpienia panuje pełna swoboda, przy czym sugerujemy aby poświęcić trochę czasu na wprowadzenie do tematyki, omówieniu motywacji, celów itp.

Forum jest otwarte również na słuchaczy. Każdy może osobiście zobaczyć czym zajmują się młodzi łódzcy matematycy i wziąć udział w dyskusji, która zwykle towarzyszy tego typu wydarzeniom. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!

Harmonogram:

# Referent Tytuł Załączniki Data i miejsce
1 mgr Mateusz Krukowski Uogólnienia twierdzenia Arzelà-Ascoli Abstrakt 08.06.2017, 16:15
WMiI UŁ, D103
2 mgr Sławomir Kapka O różniczce i jej pewnej własności uniwersalnej Abstrakt 08.11.2017, 12:15
WMiI UŁ, D202
3 dr Tomasz Zawadzki Wariacje pewnych funkcjonałów metryki riemannowskiej na rozmaitości z dystrybucją Abstrakt 23.01.2018, 15:30
WFTIMS PŁ, 52
4 mgr Jarosław Swaczyna Co po mierze Haara, czyli poszukiwanie małych zbiorów przez zwarte okulary Abstrakt 28.02.2018, 16:15
WMiI UŁ, D102
5 dr Radosław Matusik Globalna stabilność w skończonym czasie sieci neuronowej Abstrakt 11.04.2018, 16:15
WFTIMS PŁ, 52
6 dr Marek Bienias O strukturach uniwersalnych i Twierdzeniu Fraisse Abstrakt 09.05.2018, 16:15
WMiI UŁ, D102

Pełna działalność Polskiego Towarzystwa Matematycznego znajduje się tutaj.