Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania

Publikacje

Jednostka: Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania
Sekretariat: mgr Małgorzata Duszyńska-Ozga,
tel.: (+48 42) 635 59 61
e-mail: duszm@math.uni.lodz.pl
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Nowakowski
tel.: (+48 42) 635 58 78
e-mail: annowako@math.uni.lodz.pl
Seminarium:
Działalność naukowa:
 • analiza globalna;
 • geometria operatorów różniczkowych;
 • rachunek wariacyjny na rozmaitościach sfoliowanych;
 • metody wariacyjne w analizie globalnej i geometrii;
 • metody wariacyjne i topologiczne w analizie nieliniowej – równania różniczkowe (ODE i PDE);
 • warunki optymalności, teoria pola i metoda programowania dynamicznego;
 • aproksymacja równań różniczkowych sieciami neuronowymi; warunki optymalności wyższego rzędu;
 • teoria gier różniczkowych;
 • dualne metody numeryczne dla niektórych metod równań eliptycznych;
 • stabilność i aproksymacja równań dla nieliniowych ODE i PDE;
 • optymalizacja kształtu;
Działalność dydaktyczna:
 • Sieci neuronowe
 • Elementy sztucznej inteligencji
 • Sztuczna inteligencja
 • Języki programowania 1,2
 • Inżynieria oprogramowania
 • Seminarium magisterskie
 • Programowanie komponentowe
 • Metody szyfrowania
 • Nowoczesne aplikacje internetowe
 • Programowanie w językach sztucznej inteligencji
 • Narzędzia CRM
 • Wstęp do informatyki
 • Równania różniczkowe cząstkowe
 • Teoria i praktyka programowania gier komputerowych
 • Obliczenia w układach graficznych
 • Matematyka dyskretna
 • Metody komputerowe w modelowaniu ekonomicznym
 • Matematyka populacyjna i modele ekonomiczne
 • Podstawy teorii metod optymalizacji
 • Informatyka w praktyce – wykłady eksperckie
 • Produkcja nowoczesnych aplikacji biznesowych
 • Podstawy programowania z wykorzystaniem bibliotek Qt
 • Podstawy systemu operacyjnego Symbian OS
 • Nowoczesne metody tworzenia usług sieciowych
 • Zaawansowane metody wytwarzania aplikacji webowych
Jednostka macierzysta: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Skład osobowy:
Pracownicy naukowo-dydaktyczni: prof. dr hab. Andrzej Nowakowski, prof. zw. ( mail )
dr hab. Aleksandra Orpel, prof. nadzw. (www mail )
dr hab. Oksana Pomorova, prof. nadzw. (mail)
dr Małgorzata Ciska-Niedziałomska, adiunkt ( mail )
dr Piotr Fulmański, adiunkt ( www , mail )
dr Anna Kaźmierczak, adiunkt (www, mail)
dr Marta Lipnicka, adiunkt ( mail )
dr Sebastian Wojczyk, adiunkt (www mail)
dr Andrzej Rogowski, starszy wykładowca (www, mail)
mgr Arkadiusz Popa, wykładowca( www , mail )
Pracownicy dydaktyczni:
Pracownicy emerytowani:
Doktoranci: mgr Konrad Kosmatka
mgr Anita Krawczyk