Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania

Publikacje

Jednostka: Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania
Sekretariat: mgr Małgorzata Duszyńska-Ozga,
tel.: (+48 42) 635 59 61
e-mail: duszm@math.uni.lodz.pl
Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Nowakowski
tel.: (+48 42) 635 58 78
e-mail: annowako@math.uni.lodz.pl
Seminarium:
 Sieci neuronowe a aproksymacja
Działalność naukowa:
 • analiza globalna;
 • rachunek wariacyjny na rozmaitościach sfoliowanych;
 • metody wariacyjne w analizie globalnej i geometrii;
 • metody wariacyjne i topologiczne w analizie nieliniowej – równania różniczkowe (ODE i PDE);
 • warunki optymalności, teoria pola i metoda programowania dynamicznego;
 • aproksymacja równań różniczkowych sieciami neuronowymi; warunki optymalności wyższego rzędu;
 • teoria gier różniczkowych;
 • dualne metody numeryczne dla niektórych metod równań eliptycznych;
 • stabilność i aproksymacja równań dla nieliniowych ODE i PDE;
 • optymalizacja kształtu;
Działalność dydaktyczna:
 • Advanced programming in java
 • Algebra  liniowa z geometrią 1, 2
 • Application Servers
 • Architecture of Computer Systems
 • Architektura systemów komputerowych
 • Artificial Inteligence
 • Elementy rachunku wariacyjnego w ekonomii
 • Informatyka w praktyce – wykłady eksperckie
 • Inżynieria oprogramowania
 • iOS programming 1
 • IT project management
 • IT work environment
 • macOS – programowanie aplikacji
 • Matematyka dyskretna
 • Matematyka populacyjna i modele ekonomiczne
 • Microcontrollers programming
 • Modelling and Simulation
 • Nowoczesne aplikacje internetowe
 • Partial differential equations
 • Podstawy języka Java
 • Podstawy testowania oprogramowania
 • Programowanie komponentowe
 • Programowanie mikrokontrolerów
 • Programowanie na platformę iOS 1
 • Programowanie w języku Scala
 • Programming web applications
 • Projekt dyplomowy z przygotowaniem do EL
 • Projekt zespołowy
 • Równania różniczkowe cząstkowe
 • Ryzyko inwestycji finansowych
 • Seminarium magisterskie 1, 2 z przygotowaniem do  EM
 • Serwery aplikacji
 • Sieci neuronowe
 • Software Engineering
 • Stanowisko pracy nauczyciela informatyki
 • Systemy operacyjne
 • Sztuczna inteligencja
 • Teoria i praktyka programowania gier komputerowych
 • Wprowadzenie do nierelacyjnych baz danych
 • Wstęp do informatyki
 • Wstęp do programowania (I)
 • Wstęp do uczenia maszynowego
 • Zaawansowane metody wytwarzania aplikacji webowych
Jednostka macierzysta: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Skład osobowy:
Pracownicy naukowo-dydaktyczni: prof. dr hab. Andrzej Nowakowski, prof. zw. ( mail )
dr hab. Aleksandra Orpel, prof. nadzw. (www mail )
dr hab. Oksana Pomorova, prof. nadzw. (mail)
dr Piotr Fulmański, adiunkt ( www , mail )
dr Anna Kaźmierczak, adiunkt (www, mail)
dr Marta Lipnicka, adiunkt ( mail )
dr Radosław Matusik, adiunkt (mail, www)
dr Sebastian Wojczyk, adiunkt (www mail)
dr Andrzej Rogowski, starszy wykładowca (www, mail)
mgr Arkadiusz Popa, wykładowca( www , mail )
Pracownicy dydaktyczni:
Pracownicy emerytowani:
Doktoranci: mgr Konrad Kosmatka
mgr Anita Krawczyk