Publikacje Katedry Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania

 

Prof. dr hab. Andrzej Nowakowski

 1. Andrzej Nowakowski, Mathematical models and computations in biosciences and mechanics. Folia Mathematica, 19 (2017), no. 1, 30–49.
 2. Andrzej Nowakowski, First order sufficient optimality conditions for Navier-Stokes flow. Dual feedback controls, SIAM Journal on Control and Optimization 55 (2017), no. 4, 2734–2747.
 3. Andrzej Nowakowski,  Donal O’Regan,  Periodic Navier solutions for the plate equation with non-monotone nonlinearities: the multidimensional case, Proceedings of the Royal Society of Edinburgh (2) 60 (2017), no. 1, 203–230.
 4. AlicjaMiniak-Górecka, Andrzej Nowakowski, Andrzej Sufficient optimality conditions for a class of epidemic problems with control on the boundary, Mathematical Biosciences and Engineering 14 (2017), no. 1, 263–275.
 5. Andrzej Nowakowski,  Aleksandra Orpel, Variational approach to semilinear elliptic equation with nonlinear boundary, Journal of Analysis and  Applications 436 (2016), no. 1, 237–247.
 6. Andrzej Nowakowski,  Andrzej Rogowski, Solvability and stability of von Karman model without rotational inertia with nonlinear forces, Nonlinear Analysis: Real World Applications 26 (2015), 274–288.
 7. Fulmański, Piotr, Andrzej Nowakowski, Dynamic programming approach to shape optimization, Control and Cybernetics 43 (2014), no. 3, 379–401.
 8. Andrzej Nowakowski, Donald O’Regan, Periodic solutions for forced vibrations of wave equation with general nonlinearities: the multidimensional case, Applicable Analysis 94 (2015), no. 2,400–409.
 9. Piotr Fulmański, Andrzej Nowakowski, Jan Pustelnik, Dynamic programming approach to structural optimization problem—numerical algorithm, Opuscula Mathematica 34 (2014), no. 4, 699–724.
 10. Andrzej Nowakowski, Variational approach to stability of semilinear wave equation with nonlinear boundary conditions, Discrete and Continuous Dynamical Systems Ser. B.19 (2014), no. 8, 2603–2616.
 11. Urszula Ledzewicz, Marek Galewski, Andrzej Nowakowski, Andrzej Świerniak, Agnieszka Kałamajska, Ewa Szmeidel, Preface [Special issue in honor of Avner Friedman], Discrete and Continuous Dynamical Systems Ser. B.19 (2014), no. 8, i–ii.
 12. Galewski Marek, Nowakowski Andrzej, Donald O’Regan, Aleksandra Orpel, The dual variational method for n-th order ODEs with multipoint boundary conditions, Applicable Analysis 93 (2014), no. 5,  957–971.
 13. Andrzej Nowakowski, ε-optimal value and approximate multidimensional dual dynamic programming, Asian Journal Control 15 (2013), no. 2, 444–452.
 14. Andrzej Nowakowski, Arkadiusz Popa, A dynamic programming approach for approximate optimal control for cancer therapy, Journal of Optimization Theory and Applications (2013) 156:365–379.
 15. Andrzej Nowakowski, Solvability and stability of semilinear wave equation with general source and nonlinear boundary conditions, Dynamic Systems and Applications, Vol. 21, 2012, p. 351-376.
 16. Andrzej Nowakowski, Jan Sokołowski, On dual dynamic programming In shape control, Communications on Pure and Applied Analysis, Vol. 11, 2012, p. 2473-2485.
 17. Andrzej Nowakowski, Iwona Nowakowska, A dual dynamic programming for minimax optimal control problems governed by parabolic equation, Optimization, Volume 60, Number 3, 2011, p. 347-363 (17).
 18. Andrzej Nowakowski, Solvability and stability of a semilinear wave equation with nonlinear boundary conditions, Nonlinear Analysis, 73 (2010), s. 1495-1514.
 19. Andrzej Nowakowski, J. Foryś, Arkadiusz Popa, Piotr Fulmański, J.D. Kasprzak, Efficacy of self-optimizing neural network (SONN) for predicting long-term outcomes in patients with STEMI treated with primary percutaneous coronary intervention, European Society of Cardiology Congress 2009, 29.08-2.09.2009, Barcelona (Hiszpania).
 20. Andrzej Nowakowski, A Neumann boundary control for multidimensional parabolic “minimax” control problems, Annals of the International Society of Dynamic Games 10, Rozdział 1, Birkhauser Boston, MA 2009, s. 71-83.
 21. Andrzej Nowakowski, Shape optimization of control problems described by wave equations, Control and Cybernetics, Vol. 37 (2008), no. 4, s. 1045-1055.
 22. Andrzej Nowakowski, Sufficient optimality conditions for Dirichlet boundary control of wave equations, 47-th IEEE Conference on Decision and Control, Cancun, Mexico, 9-11.12.2008, p. 2722-2727.
 23. Andrzej Nowakowski, Marta Grzanek, Jan Sokołowski, Topological derivatives of eigenvalues and neural networks in identification of imperfections, 6th International Conference on Inverse problems in Engineering: Theory and Practice, Journal of Physics: Conference Series 135 (2008).
 24. Andrzej Nowakowski, Nonhomogeneous boundary value problem for a semilinear hyperbolic equation. Applicationes Mathematicae (Warsaw) 35 (2008), no. 1, p. 81-95.
 25. Andrzej Nowakowski, Iwona Nowakowska, Dirichlet problem for semilinear hyperbolic equation. Multidimensional case. Journal of Mathematical Analysis and Applications 338 (2008), no. 2, p. 771-783.
 26. Andrzej Nowakowski, Nonhomogeneos Boundary-value problem for semilinear hyperbolic equation. Stability, Journal of Dynamical and Control Systems, Vol. 14, No. 4, October 2008, p. 537-558 (2008).
 27. Andrzej Nowakowski, Sufficient optimality conditions for Dirichlet boundary control of wave equations, SIAM Journal on Control and Optimization 47 (2008), no. 1, p. 92-110.
 28. Andrzej Nowakowski, ε-value function and dynamic programming,  Journal of Optimization Theory and Applications 138  (2008),  no. 1, p. 85-93.
 29. Andrzej Nowakowski, Neumann boundary control of semilinear wave equation, Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 7, s. 1040901-1040902 (2007).
 30. Andrzej Nowakowski, ε-optimal value and multidimensional dual dynamic programming, The Banach Center Conference on Functional Analysis and Optimization, dedicated to Professor Stefan Rolewicz on his 75 birthday, Będlewo 12-22.09.2007.
 31. Andrzej Nowakowski, Neumann boundary control of semilinear wave equation, Congress on Nonlinear Hyperbolic Equations and Applications, Zurich 2007.
 32. Andrzej Nowakowski, Nonhomogenes boundary value problem for semilinear hyperbolic equation. Stability, 23rd IFIP TC 7 Conference on System Modelling and Optimization, Kraków, 23-27.07.2007.
 33. Andrzej Nowakowski, ε-value function and dynamic programming, 23rd IFIP TC 7 Conference on System Modelling and Optimization, Kraków, 23-27.07.2007.
 34. Andrzej Nowakowski, Periodic-Dirichlet problem for semilinear hyperbolic equation. Multidimensional case, Fifth Symposium on Nonlinear Analysis, Toruń 10-14.09.2007.
 35. Andrzej Nowakowski, Shape optimization of control problems described by wave equations, First Joint International Meeting American Mathematical Society (AMS-PTM), Warszawa, 31.07-1.08.2007.
 36. Andrzej Nowakowski, Ścibór Sobieski, Evolution of Information Systems at the University of Lodz during 2002-2007 – the Report of Achievements and Failures, Proceedings of Eunis 2007 Conference 26-29.06.2007, University of Grnoble.
 37. Andrzej Nowakowski, Sufficient optimality conditions for multivariable control problems, Differential Inclusions, Discussiones Mathematicae, Differential Inclusions, Control and Optimization, 27 (2007), p. 135-150.
 38. Andrzej Nowakowski, Aleksandra Orpel, Positive solutions for a nonconvex elliptic Dirichlet problem with superlinear response, Topological Methods in Nonlinear Analysis journal of the Juliusz Schauder Center vol.27 str. 177-194 (2006).
 39. Andrzej Nowakowski, Aleksandra Orpel, On the existence of multiple solutions for a nonlocal BVP with vector – valued response, Czechoslovak Mathematical Jornal, 56(131), str.621-640 (2006).
 40. Andrzej Nowakowski, Elżbieta Galewska, A dual dynamic programming for multidimensional parabolic optimal control problems, European Journal of Control, vol.12 No.4 str. 455-463 (2006).
 41. Andrzej Nowakowski, Elżbieta Galewska, A dual dynamic programming for multidimensional elliptic control problems, Numerical Functional Analysis and Optimization, vol. 27, No. 3-4, str. 279-289 (2006).
 42. Andrzej Nowakowski, Piotr Fulmański, Dual dynamic approach to shape optimization, Control and Cybernetics, vol.35 No. 2 (2006), p 205-218.
 43. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, Addendum Dependence on parameters for the Dirichlet problem with superlinearlinear nonlinearities, Topological Methods in Nonlinear Analysis, Journal of the Julius Schauder Center vol.26, 2005, 385-389.
 44. Andrzej Nowakowski, Aleksandra Orpel, Istnienie i własności rozwiązań pewnej klasy nielokalnych problemów rzędu drugiego, IV Sympozjum Analizy Nieliniowej; 26-28. 01.2004, Łódź, str. 26.
 45. Andrzej Nowakowski, Iwona Nowakowska, Difference approximation of Hamilton Jacobi equation, Convergence, 9th International Conference on Difference Equations and Applications ICDEA-9, Los Angeles, USA.
 46. Andrzej Nowakowski, Iwona Nowakowska, Dirichlet problem for semilinear hyperbolic equation, IV World Congress of Nonlinear Analysts (WCNA-2004), 30.06-8.07.2004, Los Angeles, USA.
 47. Andrzej Nowakowski, Shape optimization of control problems described by elliptic equations, IV World Congress of Nonlinear Analysts (WCNA-2004), 30.06-8.07.2004, Los Angeles, USA.
 48. Andrzej Nowakowski, Marek Galewski, Istnienie rozwiązań dla nieliniowego równania fali z niewymiernym okresem, IV Forum Równań Różniczkowych cząstkowych, Będlewo 7-11 czerwca 2004.
 49. Andrzej Nowakowski, Ścibór Sobieski, Krystyna Zyskowska, Wdrożenie średniej wielkości projektu na uczelni państwowej a wdrożenie typowe, Inżynieria oprogramowania. Nowe wyzwania, Rozdział XV, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 2004, str. 199-212.
 50. Andrzej Nowakowski, Urszula Ledzewicz, Heinz Schättler, Stratifiable families of extremals and sufficient conditions for optimality in optimal control, Journal of Optimization Theory and Applications, Vol. 122, No. 2, 2004, str. 345-370.
 51. Andrzej Nowakowski, Dual dynamic programmy approach to shape optimization, Nicea 21-26.07.2003 r.
 52. Andrzej Nowakowski, Sufficient conditions for optimal control problems with state constraints, Korfu 1-7.07.2003 r.
 53. Andrzej Nowakowski, Elżbieta Galewska, Warunki wystarczające optymalności dla zadań sterowania optymalnego z mieszanymi ograniczeniami, XXXII Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane, 16-23.09.2003.
 54. Andrzej Nowakowski, Marek Galewski, Nowa metoda wariacyjna dla nieliniowego równania fali, XXXII Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane, 16-23 Wrzesień 2003.
 55. Andrzej Nowakowski, Elżbieta Galewska, Sufficient conditions for optimal control problems with state constraints, A chapter in a book: Recent Edvances in Intelligent Systems and Signal Processing, Electrical and Computer Engineering Series, WSEAS Press, 2003, pp. 78-81.
 56. Andrzej Nowakowski, Aleksandra Orpel, Positive solutions for a nonlocal boundary-value problem with nonconvex vector-valued response, Bulletin of the Belgian Mathematical Society, 10(2003),409-420.
 57. Andrzej Nowakowski, Aleksandra Orpel, Multiple positive solutions for a nonlocal boundary-value problem with nonconvex vector-valued response, Journal Mathematical Analysis and Applications, Vol. 227, (2003), 342-357.
 58. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, Periodic solutions of Lagrange equations, Topological Methods in Nonlinear Analysis, Vol. 22, 2003, 167-180.
 59. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, Existence of solutions for the Dirichlet problem with superlinear nonlinearities, Czechoslovak Mathematical Journal, 53 (128) (2003), 515-528.
 60. Andrzej Nowakowski, Minimax solution of the dual Hamilton-Jacobi equation, Journal of Applied Analysis, vol. 9, no. 1, (2003), 75-102.
 61. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, Dirichlet solutions to nonlinear Goursat equation, Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, 2002, str. 75-80.
 62. Andrzej Nowakowski, Aleksandra Orpel, Positive solutions for a nonlocal boundary-value problem with vector-valued response, Electronic Journal of Differential Equations, vol. 2002, No. 46, str. 1-15.
 63. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, Existence of Space Periodic Solutions for Semi-linear Hyperbolic Systems. Controlability, Advanced in Systems Science: Measurement, Circuits and Control ed. by N. E. Mastorakis and L. A. Pecorelli-Peres, WSES Press, 2001.
 64. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, Dependence on Parameters for the Dirichlet Problem with Superlinear Nonlinearities, Topological Methods in Nonlinear Analysis, vol. 16, No. 1, 2000.
 65. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, Existence of space periodic solutions for semi-linear hyperbolic systems. Controllability, Electrical and Computer Engineering Series, 2001, str. 223-228.
 66. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, On the New Variational Principles and Duality for Periodic Solutions of Lagrange Equations with Superlinear Nonlinearities, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 264 (2001), str. 168-181.
 67. Andrzej Nowakowski, Urszula Ledzewicz, Heinz Schätler, A Local Generalized Hilbert Invariant Integral, Nonlinear Analysis, 47 (2001), str. 399-410.
 68. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, Two-point boundary value problem with superlinear nonlinearities, Nonlinear Analysis, 47 (2001), str.67-77.
 69. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, Dependence on parameters for the Dirichlet problem with superlinear nonlinearities, Topological in Methods Nonlinear Analysis 16 (2000), str. 145-160.
 70. Andrzej Nowakowski, Urszula Ledzewicz, Heinz Schättler, Extended field of extremals and sufficient optimality conditions, MTNS98, Mathematical Theory of Networks and Systems, 1998.
 71. Andrzej Nowakowski, Urszula Ledzewicz, Heinz Schättler, Generalized fields of extremals, Mathematical Theory of Networks and Systems, Proceedings of the MTNS-98 Symposium, 1998, 277-280.
 72. Andrzej Nowakowski, A second order sufficient conditions for optimality in nonlinear control the conjugate point approach, International Series of Numerical Mathematics, vol. 124, 69-78, 1998.
 73. Andrzej Nowakowski, Urszula Ledzewicz, Dual optimal synthesis for optimal control problems with abstract semilinear differential equations, An added volume to Discrete and Continuous Dynamical Systems, 1998, Vol. II, 32-44.
 74. Andrzej Nowakowski, Periodic solutions to second order differential equations with superlinear nonlinearities, Proceedings of abstract of the conference on Differential and Difference Equations, Antalya, Turcja, 1997.
 75. Andrzej Nowakowski, A Second Order Sufficient Condition for Optimality in Nonlinear Control – the Conjugate Point Approach, Proceedings Conference Variational Methods in Control Problems, Transenheide, 1997, 75-86.
 76. Andrzej Nowakowski, The proof that a control with one switch is optimal in a simple control problem arising in chemotherapy, Proceedings of the 3st National Symposium on Application of Mathematics in Biology and Medicine, Mądralin, 56-61.
 77. Andrzej Nowakowski, Urszula Ledzewicz, Optimality conditions for control problems governed by abstract semilinear differential equations in complex Banach spaces, Journal Applied Analysis, 3, (1997), 67-92.
 78. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, Local controllability of semi-linear n-D hyperbolic systems, Proceedingsof the 4th International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics, (1997),. 295-300.
 79. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, Variational duality methods in study nonlinear two points boundary problems, Proceedings of the 1st Polish Symposium on Nonlinear Analysis, Wydawnictwo UŁ (1997), 83-93.
 80. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, Controllability of semilinear hyperbolic systems, Proceedings of the 3rd International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje (1996), 177-182.
 81. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, Duality and Variational Principles for Nonlinear Hyperbolic Equations, World Congress of Nonlinear Analysts, Walter de Gruyter, Berlin, New York (1996), 223-231.
 82. Andrzej Nowakowski, Urszula Ledzewicz, Dual optimal synthesis for optimal control problems with abstract semilinear differential equations, Proceedings Third International Symposium Differential Equations, Oklahoma 1996.
 83. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, Existence of space periodic solutions for semi-linear hyperbolic systems. Controllability, Nonlinear Analysis, T.M.A.
 84. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, Variational duality methods in study nonlinear two points boundary problems, Folia Mathematica 1997.
 85. Andrzej Nowakowski, A second order sufficient conditions for optimality in nonlinear control – the conjugate point approach, Proceedings XIII Inter. Conf. Variational and Optimal Control Method and Appl., Birkhauser 1997.
 86. Andrzej Nowakowski, Extremum in a full class of monotone functions, Bull. Soc. Scien. Letters Łódź, 46 (1996), 25-33.
 87. Andrzej Nowakowski, Limit process with differential – functional equation II, Bull. Soc. Scien. Letters Łódź, 46 (1996), 11-23.
 88. Andrzej Nowakowski, Limit process with differential – functional equation I, Bull. Soc. Scien. Letters Łódź, 46 (1996), 5-10.
 89. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, The existence of homoclinic solutions for hyperbolic equations, Journal of Applied Analysis, 1 (1995), 79-89.
 90. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, Periodic Solutions of Nonlinear Goursat Equation, Proceedings of the Second International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje (1995), 95-100.
 91. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, Periodic Solutions in the Calculus of Variations and Differential Equations, Nonlinear Analysis 21 (1993), 537-546.
 92. Andrzej Nowakowski, Duality for nonconvex variational problems and differential equations, Radovi Matematički, vol. 8(1992).
 93. Andrzej Nowakowski, Sufficient conditions of Weierstrass type for the generalized problem of Bolza, Journal Optimization. 26 (1992), 83-96.
 94. Andrzej Nowakowski, Remarks on convex functions, Scien. Bull. Lodz Technical Univ. 22(1991), 73-78.
 95. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, Duality for Nonlinear Abstract Evolution Equations, Zeit. Anw. 10 (1991), 63-72.
 96. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, Periodic Solutions for a Class of Nonlinear Hyperbolic Equations, Nonlinear Analysis 15 (1990), 787-796.
 97. Andrzej Nowakowski, The dual approach to dynamic programming in optimal control problems, Proceedings International Symposium System Modeling Control Zakopane, (Poland)(1990), 235-240.
 98. Andrzej Nowakowski, Józef Baranowicz Generalized canonical formalism with applications, Control and Cybernetics. 19 (1990), 93-115.
 99. Andrzej Nowakowski, Duality and classical problem of the calculus of variations without convexity assumptions, J. Optimization, 21 (1990), 575-584.
 100. Andrzej Nowakowski, Characterizations of an approximate minimum in optimal control, Journal of Optimization Theory and Applications, 66 (1990), 95-120.
 101. Andrzej Nowakowski, A class of nonlinear hyperbolic equations, Demonstratio Mathematica, 22 (1989), 509-521.
 102. Andrzej Nowakowski, D. Zakrzewska, Variational problems and differential equations in Hilbert spaces, Demonstratio Mathematica, 22(1989), 139-158.
 103. Andrzej Nowakowski, Sufficient condition for ε-optimality, Control and Cybernetics, 17 (1988), 29-43.
 104. Andrzej Nowakowski, Field theories in the calculus of variations, Transactions of the American Mathematical Society, 309 (1988), 725-752.
 105. Andrzej Nowakowski, Note on convex integral functionals, Demonstratio Mathematica. 21 (1988), 827-834.
 106. Andrzej Nowakowski, Nonlinear parabolic equations associated with subdifferential operators, periodic problems, Bull. Polish Acad. Scien. Math. 36 (1988), 615-621.
 107. Andrzej Nowakowski, O pewnych metodach wariacyjnych w analizie nieliniowej, Acta Universitatis Lodzenzis, 1987, 1-144, (rozprawa habilitacyjna).
 108. Andrzej Nowakowski, Sufficient conditions for a strong relative minimum in an optimal control problem, Journal of Optimization Theory and Applications, 50 (1986), 129–147.
 109. Andrzej Nowakowski, Canonical formalism, Proceedings International Symposium System Modeling Control, Zakopane (Poland), (1986), 128–133.
 110. Andrzej Nowakowski, Variation of functions on a strip and a differential functional equation, Bull. Soc. Sci. Lett. Lodz. 36,(1986), 1-16.
 111. Andrzej Nowakowski, On approximation of increasing functions on an interval by analytic univalent functions on narrow strips, Variation of holomorphic functions with real coefficients, Bull. Soc. Sci. Lett. Lodz. 35,(1985), 1-15.
 112. Andrzej Nowakowski, Sufficient conditions for a minimum in a classical optimal control problem, Control and Cybernetics. 13 (1984), 313-329.
 113. Andrzej Nowakowski, Stanisław Walczak, General methods of investigations of extremal problems and an application of variations of complex functions to problems of the variational calculus, Proceedings of the Conference on Analytic Functions in Podlasice, Poland, 1977, 5-25.

Prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Orpel

 1. Aleksandra Orpel, Minimal positive solutions for systems of semilinear elliptic equations, Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations 2017, Paper No. 39, 13 pp.
 2. Aleksandra Orpel, Positive evanescent solutions of singular elliptic problems in exterior domains, Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations 2016, Paper No. 36, 12 pp.
 3. Andrzej Nowakowski, Aleksandra Orpel,  Variational approach to semilinear elliptic equation with nonlinear boundary, Journal of Mathematical Analysis and Applications 436 (2016), 1, 237–247.
 4. Donal O’Regan, Aleksandra Orpel, Eigenvalue problem for ODEs with a perturbed q-Laplace operator, Dynamic Systems and Applications 24 (2015), no. 1-2, 97–111.
 5. Aleksandra Orpel, Increasing sequences of positive evanescent solutions of nonlinear elliptic equations, Journal of Differential Equations 259 (2015), 5, 1743–1756.
 6. Aleksandra Orpel, Systems of nonlinear Sturm-Liouville problems-the dependence of solutions on functional parameters, Acta Mathematica Hungarica 146 (2015), 1, 247–260.
 7. Aleksandra Orpel, Systems of singular BVPs-existence of solutions and their properties. Calculus of variations and PDEs, 133-143, Banach Center Publications 101, Polish Acad. Sci. Math., Warsaw, 2014.
 8. Aleksandra Orpel, A note on the dependence of solutions on functional parameters for nonlinear Sturm-Liouville problems, Opuscula Mathematica 34 (2014), no. 4, 837–849.
 9. Aleksandra Orpel, A note on the existence and properties of evanescent solutions for nonlinear elliptic problems, Discrete and Continuous Dynamical Systems. Series B 19 (2014), no. 8 2631–2639.
 10. Marek Galewski,  Nowakowski Andrzej, Donald O’Regan, Aleksandra Orpel, The dual variational method for n-th order ODEs with multipoint boundary conditions, Applicable Analysis 93 (2014), no. 5,  957–971.
 11. Aleksandra Orpel, Joao Marcos do Ó, Positive solutions for BVPs with one-dimensional mean curvature operator, Advanced Nonlinear Studies14 (2014), no. 2,261–271.
 12. Aleksandra Orpel, Superlinear BVPs with functional parameters – existence of solutions and their properties, The satellite conference of the 6th European Congress of Mathematics. Calculus of Variations and PDEs Szczawnica, Poland, 9-12 July 2012.
 13. Aleksandra Orpel, Joao Marcos do Ó, Własności rozwiązań problemu Dirichleta dla pewnego układu równań zawierających jednowymiarowy operator φ-Laplace′a, VIII Forum on Differential Partial Equations, 17-22.06.2012, Będlewo, 2012.
 14. Aleksandra Orpel, Donal O’Regan, Fixed point and variational methods for certain classes of boundary-value problems, Applicable Analysis 92 (2013). no. 7, 1393–1402.
 15. Aleksandra Orpel, Donal O’Regan, A variational approach to the eigenvalue problem for higher order BVPs with singular nonlinearities, Applied Mathematics and Computation, Vol. 218, 2012, p. 10063-10071.
 16. Aleksandra Orpel, Istnienie i własności rozwiązań pewnej klasy problemów eliptycznych, został wygłoszony na konferencji , VI SNA, Toruń wrzesień 2011 r.
 17. Aleksandra Orpel, Donal O’Regan, Eigenvalue problems for singular ODE’s, Glasgow Mathematical Journal, 53 (2011), 301-312.
 18. Aleksandra Orpel, Joao Marcos do Ó, On positive solutions for a class of quasilinear elliptic systems, Acta Mathematica Hungarica 132 (4) (2011), 316-338.
 19. Aleksandra Orpel, Donal O’Regan, Eigenvalue intervals for higher order problems with singular nonlinearities, Applied Mathematics and Computation 218 (2011), p. 1233-1239.
 20. Aleksandra Orpel, Marek Galewski, On the existence of solutions for discrete elliptic boundary value problems, Applicable Analysis (2010).vol. 89, no. 12, (2010) 1879-1891.
 21. Aleksandra Orpel, Optimal control problems with higher order constraints, Folia Mathematica, 16, No. 1, (2009), 31-44.
 22. Aleksandra Orpel, Smaïl Djebali, The continuous dependence on parameters of solutions for a class of elliptic problems on exterior domains, Nonlinear Analysis, 73 (2010), s.660-672.
 23. Aleksandra Orpel, Nonlinear BVPS with functional parameters, Journal of Differential Equations, 246 (2009), s. 1500-1522.
 24. Aleksandra Orpel, Smaïl Djebali, A note on positive evanescent solutions for a certain class of elliptic problems, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 353 (2009), s. 215-223.
 25. Aleksandra Orpel, Marek Galewski, On the existence and stability of solutions for a system of elliptic equations, Mediterranean Journal of Mathematics, 5 (2008), p. 187-198.
 26. Aleksandra Orpel, On the existence of bounded positive solutions for a class of singular BVPs, Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications, 69 (2008) p. 1389-1395.
 27. Aleksandra Orpel, Nonlinear BVPs with functional parameters, Fifth Symposium on Nonlinear Analysis, Toruń 10-14.09.2007.
 28. Aleksandra Orpel, Sufficient conditions for a certain class of optimal control problems, First Joint International Meeting American Mathematical Society (AMS-PTM), Warszawa, 31.07-1.08.2007.
 29. Aleksandra Orpel, Andrzej Nowakowski, Positive solutions for a nonconvex elliptic Dirichlet problem with superlinear response, Topological Methods in Nonlinear Analysis journal of the Juliusz Schauder Center, vol.27 str. 177-194 (2006).
 30. Aleksandra Orpel, Andrzej Nowakowski ,On the existence of multiple solutions for a nonlocal BVP with vector – valued response, Czechoslovak Mathematical Journal, 56(131) str.621-640 (2006).
 31. Aleksandra Orpel, Continuous dependence of solutions of elliptic BVPs on parameters, Opuscula Mathematica, vol.26, No.2 (2006) str. 351-359.
 32. Aleksandra Orpel, Bounded solutions for a certain class of elliptic BVPs and continuous dependence on parameters, Folia Mathematica vol.13 No.1 str. 21-30.
 33. Aleksandra Orpel, Bounded solutions of elliptic BVPs in exterior domain, Numerical Functional Analysis and Optimization, 26(7-8) str. 897- 909 (2005).
 34. Aleksandra Orpel, On the existence of a countable set of positive solutions for a nonlocal boundary – value problem with vector – valued response, Numerical Functional Analysis and Optimization, 26(2) str.229-247 (2005).
 35. Aleksandra Orpel, Semilinear elliptic problems in unbounded domains, Applicationes Mathematicae , (2005), str. 1-10.
 36. Aleksandra Orpel, Istnienie przeliczalnego zbioru rozwiązań radialnych pewnej klasy problemów eliptycznych, XXXIII Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane- Kościelisko 14-21.09.2004.
 37. Aleksandra Orpel, Istnienie radialnych rozwiązań pewnej klasy problemów eliptycznych, IV Forum Równań Różniczkowych i Cząstkowych; Będlewo 7-11.06.2004.
 38. Aleksandra Orpel, On the existence of multiple positive solutions for a certain class of elliptic problems, Banach Center Publications vol. 66, (2004), str. 251-262.
 39. Aleksandra Orpel, On the existence of positive radial solutions for a certain class of elliptic BVPs, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 299 (2004), str. 690-702.
 40. Aleksandra Orpel, On the existence of positive solutions and their continuous dependence on functional parameters for some class of elliptic problems, Journal of Differential Equation 204 (2004), str. 247-264.
 41. Aleksandra Orpel, Superlinear Dirichlet problems, Nonlinear Analysis Series A 56 (2004) (06), str. 937-950.
 42. Aleksandra Orpel, On the existence of solutions and their continuous dependence on the functional parameters for some class of the elliptic problems, Nonlocal parabolic and elliptic problems, 9-14.09.2003, Będlewo.
 43. Aleksandra Orpel, Andrzej Nowakowski, Positive solutions for a nonlocal boundary-value problem with nonconvex vector-valued response, Bulletin of the Belgian Mathematical Society, 10(2003), 409-420.
 44. Aleksandra Orpel, Andrzej Nowakowski, Multiple positive solutions for a nonlocal boundary-value problem with nonconvex vector-valued response, Journal Mathematical Analysis and Applications, Vol. 227, (2003), 342-357.
 45. Aleksandra Orpel, The existence of minimizers of the action functional without convexity assumption, Topological Methods in Nonlinear Analysis, vol. 20 (2002), str. 179-193.
 46. Aleksandra Orpel, Andrzej Nowakowski, Positive solutions for a nonlocal boundary-value problem with vector-valued response, Electronic Journal of Differential Equations, vol. 2002, No. 46, str. 1-15.
 47. Aleksandra Orpel, The Dirichlet problem with sublinear nonlinearities, Annales Polonici Mathematici, LXXVIII.2 (2002), str. 131-139.
 48. Aleksandra Orpel, On solutions of the Dirichlet problem for a class of partial differential inclusions with superlinear nonlinearities, Numerical Functional Analysis and Optimization, 23, 2002, str. 367-381.
 49. Aleksandra Orpel, Istnienie i własności rozwiązań dla superliniowych problemów Dirichleta bez założenia wypukłości, III Sympozjum Analizy Nieliniowej, Łódź, 29-31.01.2001 r.
 50. Aleksandra Orpel, The existence of the critical points for the action functional without convexity assumptions, Optimization, vol. 44, No. 2, 105-122.
 51. Aleksandra Orpel, The existence of the critical points for the action functional without onvexity assumptions, Optimization, 1997, 42, 1-18.
 52. Aleksandra Orpel, Periodic solutions of differential equations and nonconvex functionals in the calculus of variations, Optimization, 1997, 40, 313-333.

Prof. nadzw. dr hab. Oksana Pomorova

 • Oksana Pomorova, Oleg Savenko, Sergii Lysenko, Andrii Kryshchuk, Kira Bobrovnikova, Anti-evasion Technique for the Botnets Detection Based on the Passive DNS Monitoring and Active DNS Probing., Computer Networks – 23rd International Conference, CN 2016, Brunów, Poland, June 14-17, 2016, Proceedings. Communications in Computer and Information Science 608, Springer 2016, 83-95.
 • Tetiana Hovorushchenko, Oksana Pomorova, Ontological Approach to the Assessment of Information Sufficiency for Software Quality Determination, Proceedings of the 12th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, Kyiv, Ukraine, June 21-24, 2016. CEUR Workshop Proceedings 1614, CEUR-WS.org 2016, 332-348.
 • Oksana Pomorova, Oleg Savenko, Sergii Lysenko, Andrii Nicheporuk, Metamorphic Viruses Detection Technique Based on the the Modified Emulators, Proceedings of the 12th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, Kyiv, Ukraine, June 21-24, 2016. CEUR Workshop Proceedings 1614, CEUR-WS.org 2016, 375-383.
 • Oksana Pomorova, Oleg Savenko, Sergii Lysenko, Andrii Kryshchuk, Kira Bobrovnikova, A Technique for the Botnet Detection Based on DNS-Traffic Analysis. CN 2015, 127-138.
 • Sergiy Lysenko, Oksana Pomorova, Oleg Savenko, Andrii Kryshchuk, Kira Bobrovnikova, DNS-based anti-evasion technique for botnets detection, IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2015, Warsaw, Poland, September 24-26, 2015. IEEE 2015, 453-458
 • Oksana Pomorova, Tetiana Hovorushchenko, The way to detection of software emergent properties, IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2015, Warsaw, Poland, September 24-26, 2015. IEEE 2015, 779-784.
 • Oksana Pomorova, Oleg Savenko, Sergiy Lysenko, Andrii Kryshchuk, Andrii Nicheporuk, A Technique for Detection of Bots Which Are Using Polymorphic Code. CN 2014, 265-276.
 • Oksana Pomorova, Oleg Savenko, Sergii Lysenko, Andrii Kryshchuk, Multi-agent Based Approach for Botnet Detection in a Corporate Area Network Using Fuzzy Logic. CN 2013, 146-156.
 • Oksana Pomorova, Tetyana Hovorushchenko, Artificial neural network for software quality evaluation based on the metric analysis. EWDTS 2013, 1-4.
 • Oksana Pomorova, Tetyana Hovorushchenko, Research of artificial neural network’s component of software quality evaluation and prediction method. IDAACS (2) 2011, 959-962.

Dr Piotr Fulmański

 1. Piotr Fulmański, Andrzej Nowakowski, Dynamic programming approach to shape optimization, Control and Cybernetics 43 (2014), no. 3, 379–401.
 2. Piotr Fulmański, Andrzej Nowakowski, Jan Pustelnik, Dynamic programming approach to structural optimization problem-numerical algorithm, Opuscula Mathematica 34 (2014), no. 4, 699–724.
 3. Alicja Miniak-Górecka, Piotr Fulmański, Note on Level Set Functions, System Modeling and Optimization,  25th IFIP TC 7 Conference, Berlin, Germany, September 12-16, 2011, Revised Selected Papers IFIP AICT 391, Springer, Heidelberg; Approx. IX, 575 pp. Due: January 2013.
 4. Piotr Fulmański, Alicja Miniak-Górecka, Important features detection in continuous data, International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Vol. 3, 2012.
 5. Piotr Fulmański, Piotr Gorajski, Brain Storm Project – uniwersalna platforma wspomagająca prowadzenie obliczeń rozproszonych, Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego Seria B, Vol. XIX (2012), 239-248.
 6. Alicja Miniak-Górecka, Piotr Fulmański, J. Foryś, Samooptymalizujące sieci neuronowe jako narzędzie wspomagające w długoterminowym przewidywaniu ryzyka wystąpienia ponownego zawału serca, Sieci Neuronowe w Zastosowaniach Biomedycznych, Tom 9 Monografii „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna”.
 7. Piotr Fulmański, Andrzej Nowakowski, J. Foryś, Arkadiusz Popa, J.D. Kasprzak, Efficacy of self-optimizing neural network (SONN) for predicting long-term outcomes in patients with STEMI treated with primary percutaneous coronary intervention, European Society of Cardiology Congress 2009, 29.08-2.09.2009, Barcelona (Hiszpania).
 8. Piotr Fulmański, Arkadiusz Popa, System cyfrowego przetwarzania obrazów, rozdział w monografii „Komputerowe wspomaganie badań naukowych XVI”, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław, 2009, 123-130.
 9. Piotr Fulmański, Arkadiusz Popa, Dominik Witczak, Wspomaganie obliczeń równoległych z wykorzystaniem kart graficznych z wykorzystaniem kart graficznych – architektura CUDA, rozdział monografii: „Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych XV”, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Seria B, nr 214, Wrocław 2008.
 10. Piotr Fulmański, Boid Based Timetable Generation, International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics (16-20.09.2007) and International Conference on Computational Methods in Science and Engineering 2007 (25-30.09.2007).
 11. Piotr Fulmański, Antoine Laurain, Jean-Francois Scheid, Jan Sokołowski, A level set method in shape and topology optimization for variational inequalities, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, vol.17 (2007), No.3, 413-430.
 12. Piotr Fulmański, Andrzej Nowakowski, Dual dynamic approach to shape optimization, Control and Cybernetics, vol.35 (2006), No.2, 205-218.
 13. Piotr Fulmański, Marta Grzanek, Logika rozmyta i SQL, Zeszyty naukowe ETI Politechniki Gdańskiej – Technologie informacyjne, Tom 11, (2006), 857- 864.
 14. Piotr Fulmański, Marta Grzanek, Elektroniczna rezerwacja sal (ERS), Dydaktyka informatyki i informatyka w dydaktyce, Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych (2006), 123-128.
 15. Piotr Fulmański, Antoine Laurain, Jean-François Scheid, Level set method for shape optimization of signiorini problem, 10th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, 30.08-2.09.2004, Międzyzdroje, 71-75.

Dr Anna Kaźmierczak

 1. Anna Kaźmierczak, Antoni Pierzchalski, On some criterion of conformality, Balkan Journal of Geometry and Its Applications, 21 (2016), no. 1, 51-57.
 2. Anna Kaźmierczak, Module of a geodesic foliation on a flat torus, Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics 13 (4), 2014, 61-72.
 3. Anna Kaźmierczak, Jan Sokołowski, Antoni Żochowski, Drag minimization for the obstacle in compressible flow using shape derivative and finite volume approximation, Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Preprint 2011/9, 26 str.
 4. Anna Kaźmierczak, Pavel Igorevich Plotnikov, Jan Sokołowski, Antoni Żochowski, Numerical method for drag minimization in compressible flows, International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), 2010, 23-26.08.2010 Międzyzdroje, s. 97-100.

Dr Marta Lipnicka

 1. Marta Lipnicka, Katarzyna Szulc, Antoni Żochowski, Topological derivative and Neural Network for Inverse Problems of Coupled Models, Warszawa , Polish Academy of Science, Systems Research Institute 2016, 20 pp.
 2. Marta Lipnicka, Katarzyna Szulc, Antoni Żochowski, Topological derivative and neural network for inverse problems of coupled models, 21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotnic (MMAR), IEEE 2016, pp. 230-234.
 3. Marta Lipnicka, Artur Lipnicki, Sebastian Wojczyk, Przyczyny i sposoby przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica  2015 T.37 nr 874, s.75-88.
 4. Marta Grzanek (Lipnicka), Anna Michalak, Andrzej Rogowski, The converse Lyapunov’s theorem for ODE’s of Carath´eodory type, Nonlinear Analysis Theory Methods and Applications, Vol. 75, (2012), 453-458.
 5. Marta Lipnicka, Przybliżona lokalizacja uszkodzeń w zadanym obszarze, Matematyka Stosowana, Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Seria III, Tom 13/54 (2011), 47-78.
 6. Marta Lipnicka, Approximate localization of imperfections in a given domain, Matematyka Stosowana, No. 13(54) (2011), 47–78.
 7. Marta Grzanek, Katarzyna Szulc, Applications of topological derivatives and neural networks for inverse problem, Series IFIP Advances in Information and Communication Technology, Springer Boston, Volume 312/2009, Book System Modeling and Optimization, 268-281.
 8. Marta Grzanek, Sebastian Wojczyk, Marcin Lizis, Siec neuronowa jako system ekspercki na rynku instrumentów pochodnych, rozdział 37 monografii: „Bazy danych: Rozwój metod i technologii”, Politechnika Śląska, Instytut Informatyki, Gliwice 2008.
 9. Marta Grzanek, Sebastian Wojczyk, Marcin Lizis, Organizacja przepływu informacji w dużym projekcie informatycznym, rozdział 8 monografii: „Bazy danych: Rozwój metod i technologii”, Politechnika Śląska, Instytut Informatyki, Gliwice 2008.
 10. Marta Grzanek, Sebastian Wojczyk, Porównanie sieci neuronowych jednokierunkowych i sieci samo optymalizujących jako systemów do automatycznej oceny zdolności kredytowej, rozdział monografii: „Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych XV”, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Seria B, nr 214, Wrocław 2008.
 11. Marta Grzanek, A. Laurain, Katarzyna Szulc, Numerical algorithms for inverse problem in shape optimization, 6th International Conference on Inverse problems in Engineering: Theory and Practice, Journal of Physics: Conference Series 135 (2008).
 12. Marta Grzanek, Andrzej Nowakowski, Jan Sokołowski, Topological derivatives of eigenvalues and neural networks in identification of imperfections, 6th International Conference on Inverse problems in Engineering: Theory and Practice, Journal of Physics: Conference Series 135 (2008).
 13. Marta Grzanek, Anna Michalak, Andrzej Rogowski, A nonsmooth Lyapunov function and stability for ODE’s of Caratheodory type, Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications, 69 (2008), 337-342.
 14. Marta Grzanek, Katarzyna Szulc, Numerical method for inverse problems of detection of imperfections with topological derivatives and neural networks, Book of abstracts-AGH University of Science and Technology, 23rd IFIP TC7 Conference on System Modelling and Optimization, Kraków 23-27.07.2007, 66-67.
 15. Marta Grzanek, Piotr Fulmański, Logika rozmyta i SQL, Zeszyty naukowe ETI Politechniki Gdańskiej – Technologie informacyjne, Tom 11, (2006), 857- 864.
 16. Marta Grzanek, Piotr Fulmański, Elektroniczna rezerwacja sal (ERS), Dydaktyka informatyki i informatyka w dydaktyce, Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych (2006), 123-128.

Dr Radosław Matusik

 1. Matusik Radosław, Numeryczne algorytmy przechowywania macierzy rzadkich, Scientific Bulletin of Chełm, Section Mathematics and Computer Science, No. 1/2008, Państwowa Wyższa Szkoła w Chełmie, Chełm 2008, s. 225-232.
 2. Matusik Radosław, Metody uczenia sieci neuronowej Hopfielda, Pomiary Automatyka Kontrola nr 7/2009, Zakład Inżynierii Komputerowej, Instytut Informatyki i Elektroniki, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Uniwersytet Zielonogórski, Wydawnictwo PAK-Agenda SIMP, Vol. 55, Warszawa 2009, s. 521-523.
 3. Matusik Radosław, Język WML a bazy danych, Studia Informatica, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Informatyka, Quarterly, Vol. 30, Nr 2B (84), s. 323-330.
 4. Matusik Radosław, The Stages of Creating and Management of a Real Computer Science Project, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 18, No. 3B (2009), Hard Publishing Company, Olsztyn 2009, s. 257-261.
 5. Matusik Radosław, Sobieski Ścibór, Przegląd wybranych technologii bezprzewodowych ułatwiających życie osób niepełnosprawnych, rozdział w monografii „Multimedia i mobilność – wolność czy smycz?”, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Społeczeństwa Informacyjnego, Wydawnictwo Printshop, Szczecin 2009, s. 173-176.
 6. Radosław Matusik, Rozproszone bazy danych, Infobazy 2008 – systemy, aplikacje, usługi. Materiały V konferencji naukowej, 15-17.10.2008, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne TASK, Gdańsk 2008, 50-53.
 7. Radosław Matusik, Numeryczne algorytmy wyznaczania minimum funkcji jednej zmiennej, Przegląd Telekomunikacyjny oraz Wiadomości telekomunikacyjne 6/2008, Uniwersytet Zielonogórski – Instytut Informatyki i Elektroniki, Wydawnictwo czasopism i książek technicznych Sigma Not, Warszawa 2008, p. 821-824.
 8. Radosław Matusik, Ścibór Sobieski, Osoba niepełnosprawna w świecie komputerów, komputer w świecie osób niepełnosprawnych, Problemy Społeczeństwa Informacyjnego, Tom II, Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Printshop, Szczecin (2007), p. 730-735.

Dr Andrzej Rogowski

 1. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski,  Two-point boundary value problem with superlinear nonlinearities. Proceedings of the Third World Congress of Nonlinear Analysts, Part 1 (Catania, 2000), Nonlinear Analysis (2001), no. 1, 67–77.
 2. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski,  On the new variational principles and duality for periodic solutions of Lagrange equations with superlinear nonlinearities, Journal of Mathematical Analysis and Applications 264 (2001), no. 1, 168–181.
 3. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski,  Dependence on parameters for the Dirichlet problem with superlinear nonlinearities, Topological Methods in Nonlinear Analysis 16(2000), no. 1,  145–160.
 4. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski,  Duality and variational principles for nonlinear hyperbolic equations. World Congress of Nonlinear Analysts ’92, Vol. I–IV (Tampa, FL, 1992), 223–231, de Gruyter, Berlin, 1996.
 5. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski,  The existence of homoclinic solutions for hyperbolic equations, Journal of Applied Analysis 1 (1995), no. 1, 83–93.
 6. Andrzej Rogowski, Variational analysis of the nerve equation Differential Equations and Dynamical Systems 3(1995), no. 1, 7–13.
 7. Andrzej Rogowski, Duality for nonconvex optimal control problems governed by parabolic, periodical systems in complex Hilbert spaces. Necessary and sufficient optimality conditions. System modelling and optimization (Compiègne, 1993), Lecture Notes in Control and Information Sciences 197, Springer, London, 1994, 634–641.
 8. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski,  Periodic solutions in the calculus of variations and differential equations, Nonlinear Analysis 21(1993), no.7, 537–546.
 9. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski,  Duality for nonlinear abstract evolution differential equations, Zeitschrift für Analysis und ihre Anwendungen 10(1991), no. 1, 63-72.
 10. Andrzej Rogowski, Necessary conditions for optimality in problems with hyperbolic partial differential equations, Demonstratio Mathematica, 23(1990), no. 3, 617–632.
 11. Andrzej Nowakowski, Andrzej Rogowski, Periodic solutions for a class of nonlinear hyperbolic equations, Nonlinear Analysis 15(1990), no. 8, 787–796.
 12. Andrzej Rogowski,  Existence of solution of nonconvex optimization in Banach space, Demonstratio Mathematica, 21(1988), no. 1, 175–188.

Dr Sebastian Wojczyk

 1. Piotr Fulmański, Sebastian Wojczyk, Wpływ doboru funkcji aktywacji na budowę i działanie sieci neuronowej typu SONN, Komputerowe wspomaganie badań naukowych XXIII, Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 2016, s. 141-149.
 2. Piotr Fulmański, Sebastian Wojczyk, Implementacja sztucznych sieci neuronowych w języku SQL, Komputerowe wspomaganie badań naukowych XXIII, Wrocław , Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 2016, 151-161.
 3. Marta Lipnicka, Sebastian Wojczyk, Wpływ binaryzacji na klasyfikację danych przez sieci neuronowe typu SONN, Komputerowe wspomaganie badań naukowych, Wrocław , Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 2015, 213-220.
 4. Marta Lipnicka, Artur Lipnicki, Sebastian Wojczyk, Przyczyny i sposoby przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica 2015 T.37 nr 874, s.75-88.
 5. Piotr Fulmański, Sebastian Wojczyk, Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z chmurą obliczeniową, Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Studia Informatica 2014 – nr 34, s. 33-44.
 6. Piotr Fulmański, Sebastian Wojczyk, Chmura dzisiaj – dobre miejsce dla biznesu? Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Studia Informatica. 2014 – nr 34, s. 45-56
 7. Sebastian Wojczyk,, Sieci neuronowe samooptymalizujące a systemy neuronowo-rozmyte w klasyfikacji danych medycznych, Komputerowe wspomaganie badań naukowych, Wrocław, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 2013, s.283-292.
 8. Sebastian Wojczyk, Efektywne wykorzystanie danych niepewnych w procesie uczenia i testowania sieci neuronowych samooptymalizujących, rozdział w monografii „Komputerowe wspomaganie badań naukowych XVII”, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2010, s. 137-144.
 9. Sebastian Wojczyk, Bartosik Małgorzata, Wpływ technologii multimedialnych i mobilnych na sposób przyswajania wiedzy przez studentów odbywających praktyki w Klinice Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych SK nr 2 im. WAM – CSW, rozdział w monografii „Multimedia i mobilność – wolność czy smycz?”, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Społeczeństwa Informacyjnego, Wydawnictwo Printshop, Szczecin 2009, s. 116-121.
 10. Sebastian Wojczyk, Małgorzata Bartosik, Internet nowoczesnym narzędziem informatycznym w neurochirurgii. Fenomen Internetu, p. 418-427, 2008.
 11. Sebastian Wojczyk, Marcin Lizis, Inwestowanie przez internet na rynku Forex. Fenomen Internetu, p. 510-514, 2008.
 12. Sebastian Wojczyk, Marcin Lizis, Alternatywne formy rozwoju firmy – handel internetowy. Fenomen Internetu p. 274-279, 2008.
 13. Sebastian Wojczyk, Marta Grzanek, Marcin Lizis, Siec neuronowa jako system ekspercki na rynku instrumentów pochodnych, rozdział 37 monografii: „Bazy danych: Rozwój metod i technologii”, Politechnika Śląska, Instytut Informatyki, Gliwice 2008.
 14. Sebastian Wojczyk, Marta Grzanek, Marcin Lizis, Organizacja przepływu informacji w dużym projekcie informatycznym, rozdział 8 monografii: „Bazy danych: Rozwój metod i technologii”, Politechnika Śląska, Instytut Informatyki, Gliwice 2008.
 15. Sebastian Wojczyk, Marta Grzanek, Porównanie sieci neuronowych jednokierunkowych i sieci samo optymalizujących jako systemów do automatycznej oceny zdolności kredytowej, rozdział monografii: „Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych XV”, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Seria B, nr 214, Wrocław 2008.
 16. Sebastian Wojczyk, Arkadiusz Popa, Marcin Lizis, Self-Optimizing Neural Network – as expert system in medical heart attack, Journal of Medical Informatics & Technologies, p. 77-82. Computer Systems Dept. University od Silesia, 2008.
 17. Sebastian Wojczyk, Arkadiusz Popa, Marcin Lizis, Samooptymalizujące siatkowe sieci neuronowe, rozdział 29 w monografii: Bazy danych – Nowe technologie, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności – Warszawa 2007, p.325- 333.
 18. Sebastian Wojczyk, Arkadiusz Popa, Marcin Lizis, Idea Samooptymalizujących Sieci Neuronowych SONN budowanych na bazie metrycznej przestrzeni cech wejściowych, rozdział 29 w monografii: Bazy danych – nowe technologie, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności – Warszawa 2007, p. 315-324.
 19. Sebastian Wojczyk, Arkadiusz Popa, Marcin Lizis, Konwergencja systemów teleinformatycznych na podstawie sieci komputerowych i telefonii IP, rozdział monografii: Problemy społeczeństwo informacyjnego Tom II, Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Printshop, Szczecin (2007), p. 893-898.
 20. Sebastian Wojczyk, Marcin Lizis, The presentation layer of a WEB application based on XML and XSLT technology, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Nr.5 Seria: Technologie Informacyjne, 2007, p. 347-353.
 21. Sebastian Wojczyk, Marcin Lizis, Arkadiusz Popa, Zastosowanie standardu XML do przechowywania danych finansowych, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności Politechniki Śląskiej, 2006, str. 177-182.
 22. Sebastian Wojczyk, Marcin Lizis, Roman Pszonczenko, Zaawansowane przetwarzanie zapytań SQL wydajnym systemem uprawnień, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności Politechniki Śląskiej, 2006, str. 351-358.
 23. Sebastian Wojczyk, Marcin Lizis, Arkadiusz Popa, Udostępnianie on-line informacji dla pracowników firmy, Zeszyty Naukowe wydziału ETI Politechniki Gdańskiej – Technologie Informacyjne Nr.4, 2006, str. 871-879.
 24. Sebastian Wojczyk, Marcin Lizis, Optymalizacja wykorzystania czasu pracy w firmie w oparciu o analizę zgromadzonych danych, Zeszyty Naukowe wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, Technologie Informacyjne Nr.4, 2006, str. 879-886.
 25. Sebastian Wojczyk, Marcin Lizis, Automatyzacja procesów w aplikacjach wielowarstwowych – idea i realizacja, Red. Daniel J.Bem [i in.] – Wrocław, 2005, s.249-260.
 26. Sebastian Wojczyk, Przetwarzanie danych przy użyciu bazy PostgreSQL i języka Python – analiza wydajności, Bazy danych: modele, technologie, narzędzia: architektura, metody formalne, bezpieczeństwo. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Kozielskiego [i in.] – Warszawa, 2005, s.277-283.
 27. Sebastian Wojczyk, Marcin Lizis, Warstwa bazy danych w aplikacjach trójwarstwowych opartych na technologiach PHP i XML, Bazy danych: modele, technologie, narzędzia: analiza danych i wybrane zastosowania / Praca zbiorowa pod red. Stanisława Kozielskiego [i in.] – Warszawa, 2005, s.365-370.

Mgr Arkadiusz Popa

 1. Andrzej Nowakowski, Arkadiusz Popa, A dynamic programming approach for approximate optimal control for cancer therapy. J. Optim. Theory Appl. 156 (2013), no. 2, 365–379.
 2. Piotr Fulmański, Arkadiusz Popa, Alicja Miniak-Górecka, Jakub Foryś, Samooptymalizujące sieci neuronowe jako narzędzie wspomagające w długoterminowym przewidywaniu ryzyka wystąpienia ponownego zawału serca, Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej  (Warszawa) , Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit 2013, s.543-560
 3. Arkadiusz Popa, Andrzej Nowakowski, J. Foryś, Piotr Fulmański, J.D. Kasprzak, Efficacy of self-optimizing neural network (SONN) for predicting long-term outcomes in patients with STEMI treated with primary percutaneous coronary intervention, European Society of Cardiology Congress 2009, 29.08-2.09.2009, Barcelona (Hiszpania).
 4. Fulmański Piotr, Popa Arkadiusz, System cyfrowego przetwarzania obrazów, rozdział w monografii „Komputerowe wspomaganie badań naukowych XVI”, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2009, s. 123-130.
 5. Piotr Fulmański, Arkadiusz Popa, Dominik Witczak, Wspomaganie obliczeń równoległych z wykorzystaniem kart graficznych z wykorzystaniem kart graficznych – architektura CUDA, rozdział monografii: „Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych XV”, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Seria B, nr 214, Wrocław 2008.
 6. Arkadiusz Popa, Sebastian Wojczyk, Marcin Lizis, Self-Optimizing Neural Network – as expert system in medical heart attack, Journal of Medical Informatics & Technologies, p. 77-82. Computer Systems Dept. University od Silesia, 2008.
 7. Arkadiusz Popa, Sebastian Wojczyk, Marcin Lizis, Samooptymalizujące siatkowe sieci neuronowe, rozdział 29 w monografii: Bazy danych – Nowe technologie, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności – Warszawa 2007, p.325- 333.
 8. Arkadiusz Popa, Sebastian Wojczyk, Marcin Lizis, Idea Samooptymalizujących Sieci Neuronowych SONN budowanych na bazie metrycznej przestrzeni cech wejściowych, rozdział 29 w monografii: Bazy danych – nowe technologie, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności – Warszawa 2007, p. 315-324.
 9. Arkadiusz Popa, Sebastian Wojczyk, Marcin Lizis, Konwergencja systemów teleinformatycznych na podstawie sieci komputerowych i telefonii IP, rozdział monografii: Problemy społeczeństwo informacyjnego Tom II, Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydawnictwo Printshop, Szczecin (2007), p. 893-898.
 10. Arkadiusz Popa, Sebastian Wojczyk, Marcin Lizis, Udostępnianie on-line informacji dla pracowników firmy, Zeszyty Naukowe wydziału ETI Politechniki Gdańskiej -Technologie Informacyjne Nr.4, 2006, str. 871-879.
 11. Arkadiusz Popa, Sebastian Wojczyk, Marcin Lizis, Zastosowanie standardu XML do przechowywania danych finansowych, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności Politechniki Śląskiej, 2006, str. 177-182.