Katedra Analizy Nieliniowej

Publikacje

Jednostka: Katedra Analizy Nieliniowej
Sekretariat: mgr Justyna Rzepecka
tel.: +48 42 6355963
e-mail: rzepecka@math.uni.lodz.pl
Kierownik Katedry :
prof. dr hab. Wojciech Banaszczyk,
tel.: +48 42 6355905
e-mail: wbanasz@math.uni.lodz.pl
Seminaria: Rok 2016/17:

 • “Wybrane zagadnienia geometrycznej teorii funkcji”, prof. dr hab. Zbigniew Jakubowski, wtorek 10-12, sala A329
Działalność naukowa:
 • teoria punktu stałego
 • iteracje
 • nieskończenie wymiarowa holomorficzność
 • nieliniowa analiza funkcjonalna
 • multifunkcje
 • nieskończenie wymiarowe przemienne grupy topologiczne;
 • geometria wypukła i dyskretna.
Działalność dydaktyczna:
 • Advanced Programming Technique
 • Analiza algorytmów
 • Analiza funkcjonalna
 • Analiza matematyczna 3
 • Analiza matematyczna 4
 • Animacja i efekty specjalne w postprodukcji video
 • Edycja postprodukcyjna materiału video
 • Introduction to Computer Science
 • Konstrukcja kompilatorów
 • Matematyka bankowa
 • Modelowanie i analiza systemów informatycznych
 • Modelowanie i animacja komputerowa
 • Nowoczesne metody wizualizacji 3D
 • Nowoczesne techniki tworzenia gier
 • Oprogramowanie PLM
 • Paradygmaty i języki programowania
 • Praca zespołowa w projektach Java
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Programowanie obiektowe
 • Programowanie urządzeń przenośnych
 • Projektowanie interfejsów użytkownika
 • Seminarium 1
 • Seminarium 2
 • Środowisko pracy informatyka
 • Teoria i praktyka programowanie gier komputerowych
 • Teoria gier w ekonomii
 • Techniki algorytmiczne
 • Techniki edycji obrazu
 • Ubezpieczenia majątkowe
 • Wstęp do ubezpieczeń
 • Zarządzanie projektem informatycznym
Jednostka macierzysta: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Skład osobowy:
Pracownicy naukowo-dydaktyczni: prof. dr hab. Wojciech Banaszczyk, prof. zw. ( www, mail)

prof. dr hab. Kazimierz Włodarczyk, prof. zw. ( www, mail )
dr Dorota Klim, adiunkt (www, mail )

dr Artur Lipnicki, adiunkt ( www, mail )
dr Agnieszka Sibelska, adiunkt ( www , mail )
dr Robert Plebaniak, adiunkt ( www , mail )
dr Dariusz Wardowski, adiunkt ( www , mail )
prof. dr hab. Zbigniew Jakubowski, prof. zw. [emeryt] ( mail )

dr hab Ewa Hensz-Chądzyńska, prof. nadzw. [emeryt]

Pracownicy dydaktyczni:
dr Gabriela Adamczyk, st. wykładowca ( www , mail )

dr Wioleta Karpińska, st. wykładowca (www, mail)
dr Robert Kowalczyk, st. wykładowca ( www , mail )
dr Anna Łazińska, st. wykładowca ( www , mail )

Pracownicy dydaktyczni emerytowani: dr Józef Białas, st. wykladowca ( mail )
dr Andrzej Fabijańczyk, st. wykladowca ( mail )dr Krystyna Zyskowska, st. wykładowca