Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki

Publikacje

Jednostka: Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki
Sekretariat: mgr Małgorzata Duszyńska-Ozga,
tel.: (+48 42) 635 59 61
e-mail: duszm@math.uni.lodz.pl
Kierownik: prof. nadzw. dr hab. Dariusz Idczak
tel.: +48 42 635 58 69
e-mail: idczak@math.uni.lodz.pl
Seminaria: Seminarium Katedry “Metody wariacyjne i teoria stabilności”, czwartek 12-14, pokój D 201
Działalność naukowa: Badania koncentrują się na zagadnieniach brzegowych dla równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych oraz teorii sterowania optymalnego. W szczególności zajmujemy się:

 • warunkami dostatecznymi istnienia rozwiązań dla układów Newtona
 • problemami Dirichleta i problemami okresowymi dla nieliniowych równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych
 • ciągłą zależnością rozwiązań równań różniczkowych od parametrów i warunków brzegowych;
 • warunkami wystarczającymi i koniecznymi optymalności dla układów opisanych przez równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe
Działalność dydaktyczna:
 • Analiza matematyczna z równaniami różniczkowymi
 • Badania operacyjne
 • Basic programming
 • Eksploracja danych
 • Elementy teorii zadań ekstremalnych
 • Graph and network theory
 • Internet i publikowanie w sieci
 • Introduction to programming
 • Metody eksploracji danych
 • Metody optymalizacji
 • Operations Research
 • Optymalizacja dyskretna analizie danych
 • Podstawowe transformacje całkowe i ich zastosowania
 • Podstawy modelowania matematycznego
 • Programowanie i struktury danych
 • Programowanie obiektowe
 • Programowanie podstawowe
 • Projekt dyplomowy z przygotowaniem do EL
 • Przedmiot monograficzny
 • Seminarium magisterskie 1, 2
 • Teoria grafów i sieci
 • Wstęp do badań operacyjnych
 • Wstęp do programowania (I)
Jednostka macierzysta: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
Skład osobowy:
Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
prof. dr hab. Stanisław Walczak, prof. zw. ( mail )
dr hab. Dariusz Idczak, prof. nadzw. ( mail )
dr hab. Dorota Bors, prof.nadzw. ( www , mail )
dr Marek Majewski, adiunkt ( www , mail )
dr Rafał Kamocki, adiunkt ( mail )
Pracownicy dydaktyczni: dr Monika Bartkiewicz, st. wykładowca ( mail )
dr Elżbieta Motyl, st. wykładowca ( mail )
Pracownicy emerytowani:
Doktoranci:  mgr Kamil Pajek