Machine Laearning and Deep Learning

Uwaga Studenci!

W dniu 6 listopada odbędą się na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ warsztaty z zagadnień Machine Laearning and Deep Learning organizowane przez firmę Intel w ramach Intel Nervana AI Academy.

 

Projekt został zainicjowany  w 2016 r. w USA, warsztatami prowadzonymi na Uniwersytetach w Berkeley, Stanford, Purdue oraz Portland

State. Wysoka frekwencja oraz pozytywne opinie zachęciły organizatorów do

wprowadzenia programu również w krajach europejskich, w tym w Polsce.

Warsztaty mają charakter wprowadzenie do tematyki (fundamentals), są prowadzone bezpłatnie, w języku polskim i dotyczą min takich zagadnień jak:

  • Machine Learning & Deep Learning Fundamentals
  • Applications in Real Life
  • Deep Learning Example for Image Recognition
  • How Intel plans to help developers to improve performance of Machine Learning workloads
  • What frameworks are optimized for Intel Architecture, and how you can get access to them
  • And more!

Udział w warsztatach wymaga rejestracji.

Szczegółowy plan warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Intel Nervana AI Academy.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! Za zgodą Dziekana Prof. dr. hab. M. Studniarskiego, studenci WMiI UŁ biorący udział w warsztatach, będą mieli usprawiedliwioną nieobecność na planowych zajęciach, na podstawie zapisów na listach uczestników prowadzonych przez organizatora.

Serdecznie zapraszamy!