od 01.10.2017 r. – zmiana terminu dyżuru Dziekana WMiI UŁ prof. dr. hab. M. Studniarskiego

Pan Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki prof. dr hab. Marcin Studniarski ustala termin swojego dyżuru na czwartek w godz. 12.00-14.00. Nowy termin dyżuru Pana Dziekana obowiązuje od semestru zimowego w roku akademickim 2017/2018. Szczegóły w zakładce Dyżury Dziekanów.

Copyright © 2017 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.