Opłaty za studia

Wpłaty takie jak: opłaty za legitymacje i indeks, opłaty za dyplom, opłaty za praktyki powinny być wpłacane tylko i wyłcznie na rachunek bankowy UŁ:

Bank Pekao S.A. II o/ Łódź nr 54 1240 3028 1111 0010 2943 1262, z tytułem przelewy: Opłata za … – Wydział Matematyki i Informatyki UŁ.

Pozostałe opłaty (za studia lub z tytułu powtarzania semestru/przedmiotu) należy wnosić na indywidualny wirtualny rachunek bankowy, który jest widoczny po zalogowaniu się w systemie USOSWEB.

 

1. Zarządzenie  nr 114 w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akad. 2013-14

2. Załącznik do Zarządzenia nr 114

3. Zarządzenie nr 131 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 114

4. Załącznik do Zarządzenia nr 131

5. Zarządzenie nr 112 w sprawie wysokości opłat za kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, jeżeli są to ich studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej

6. Zarządzenie nr 153 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 112

7. Zarządzenie nr 138 w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w przypadku cudzoziemców korzystających z usług edukacyjnych w UŁ

8. Zarządzenie nr 145 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 138

9. Załącznik do Zarządzenia nr 145

 

 Here are the details for bank account: 

Please: make sure you include all of the following information!!!

UNIVERSITY OF LODZ BANK DETAILS:

NAME OF ACCOUNT HOLDER: UNIVERSITY OF LODZ

ACCOUNT HOLDER’S ADDRESS (STREET AND NUMBER): NARUTOWICZA 68

POST CODE AND CITY: 90 – 131 LODZ COUNTRY: POLAND

NAME OF BANK: BANK PEKAO S.A. Il O LODZ

ADDRESS OF BANK: PIOTRKOWSKA 270, LODZ, 90 – 361 POLAND

ACCOUNT NUMBER: 13 1240 3028 1978 0000 2822 2550

SWIFT/BIC: PKOPPLPW

IBAN: PL

In the title of the transfer please put the name of the facultv and name and surname