English Polski

Grafika komputerowa

  • GK

GRAFIKA KOMPUTEROWA I PROJEKTOWANIE GIER

Informacje o specjalności

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

Sylwetka absolwenta

Absolwenci specjalności Grafika komputerowa i projektowanie gier powinni być przygotowani do pracy w dziedzinach, w których istotne jest połączenie wiedzy informatycznej z wiedza z zakresu projektowania graficznego, modelowania, obróbki obrazu, projektowania i implementacji gier i symulacji komputerowych.

Absolwent studiów licencjackich powinien również posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki (takich jak programowanie, sieci komputerowe, bazy danych, inżynieria oprogramowania).

 Tryb studiów

Studia na specjalności Grafika komputerowa i projektowanie gier będą odbywały się w systemie dwustopniowym. Stopień I obejmuje 6 semestrów (3 lata) i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata informatykii o specjalności Grafika komputerowa i projektowanie gier. Absolwenci I stopnia zainteresowani dalszym kształceniem, będą mogli kontynuować studia na II stopniu. Studia II stopnia trwają 4 semestry (2 lata) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra informatyki.

 

Zajęcia praktyczne na studiach obejmują zagadnienia, w których wykorzystuje się sprzęt i oprogramowanie komputerowe: projektowanie grafiki, animacja komputerowa, modelowanie komputerowe. Ponadto studenci będą mogli zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu teorii gier, inżynierii oprogramowania, metod i algorytmów grafiki komputerowej stosowanych w grach komputerowych i symulacjach procesów dynamicznych, projektowania i realizacji gier komputerowych.

Główne przedmioty informatyczne:

  • algorytmy i struktury danych,
  • programowanie strukturalne,
  • programowanie obiektowe,
  • inżynieria oprogramowania,
  • projektowanie grafiki użytkowej,
  • grafika komputerowa,
  • modelowanie i animacja komputerowa,
  • wprowadzenie do programowania gier,
  • grafika w serwisach internetowych (techniki tworzenia stron internetowych.

Po ukończeniu studiów …

Możliwości przyszłej pracy: w firmach programistycznych (projektowanie, implementacja i modyfikacja oprogramowania), w studiach graficznych i fotograficznych (tworzenie i obróbka obrazu), w przemyśle rozrywkowym (realistyczne gry komputerowe), przy produkcji filmowej i telewizyjnej (animacje komputerowe, efekty specjalne), przy projektowaniu stron internetowych (tworzenie szaty graficznej stron, tworzenie animacji np. przy użyciu Macromedia Flash), w instytucjach naukowych (symulacje komputerowe).

 

www.math.uni.lodz.pl


zamknij
Nadawca
Adresat