Plan zajęć – studia stacjonarne


Semestr zimowy 2017/2018

Indywidualne plany zajęć są dostępne na stronie UsosWeb

Uwaga! Data zamieszczenia plików: 15.09.2017. Przed rozpoczęciem semestru proszę koniecznie sprawdzić plan.

 

Analiza danych  –  studia inżynierskie (AD)
I rok
II rok
III rok

 

Informatyka  –  I stopień
I rok

Sieci komputerowe i przetwarzanie danych (SD):
II rok
III rok

Grafika komputerowa i projektowanie gier (GG):
II rok
III rok

 

Computer Science:
I rok
II rok
III rok

 

Informatyka  –  II stopień

Systemy informatyczne (SI):
I rok
II rok

Interaktywne media (IM):
I rok
II rok 

 

Computer Science:
I rok
II rok

 

Erasmus  >> plan

 

Matematyka  –  I stopień
I rok

Matematyka finansowa i aktuarialna (MF):
II rok
III rok

Nauczycielska w zakresie nauczania matematyki i informatyki (NIM): 
II rok
III rok

Matematyka Ogólna i Teoretyczna (OiT):
II rok
III rok

 

Matematyka  –  II stopień

Matematyka finansowa i aktuarialna (MF):
I rok
II rok

Specjalność nauczycielska w zakresie nauczania matematyki (NM):
I rok
II rok

Matematyka ogólna (MO):
I rok
II rok

Matematyka teoretyczna (TE):
I rok
II rok