Plan zajęć – studia stacjonarne

Semestr letni 2017/2018

Indywidualne plany zajęć są dostępne na stronie UsosWeb.

Przed rozpoczęciem zajęć proszę sprawdzić swój plan – ostatnie  zmiany wprowadzono dn. 17.02.2018 r.

Uwaga:
Z powodu praktyk, specjalności nauczycielskie rozpoczynają zajęcia dydaktyczne z opóźnieniem:
III rok DLM_NIM – od 5.03.2018 r.
II DUM_NM – od 12.03.2018 r.
W przypadku wspólnych zajęć dla całego roku, powyższe terminy mogą dotyczyć również innych specjalności (patrz: USOS)

Analiza danych  –  studia inżynierskie (AD):
I rok
II rok
III rok

Informatyka  –  I stopień

Sieci komputerowe i przetwarzanie danych (SD):
I rok
II rok
III rok

Grafika komputerowa i projektowanie gier (GG):
I rok
II rok
III rok

Computer Science:
I rok
II rok
III rok

Informatyka  –  II stopień

Systemy informatyczne (SI):
I rok
II rok

Interaktywne media (IM):
I rok
II rok 

Computer Science:
I rok
II rok

Erasmus  >> plan

Matematyka  –  I stopień

Matematyka finansowa i aktuarialna (MF):
I rok
II rok
III rok

Nauczycielska w zakresie nauczania matematyki i informatyki (NIM):
I rok
II rok
III rok  – rozpoczęcie zajęć 5.03.2018 r.

Matematyka Ogólna i Teoretyczna (OiT):
I rok
II rok
III rok

Matematyka  –  II stopień

Matematyka finansowa i aktuarialna (MF):
I rok
II rok

Specjalność nauczycielska w zakresie nauczania matematyki (NM):
I rok
II rok  – rozpoczęcie zajęć 12.03.2018 r.

Matematyka ogólna (MO):
I rok
II rok

Matematyka teoretyczna (TE):
I rok
II rok