Praktyki i staże

Program: Studenci Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ studiują i pracują

Bank praktyk  i staży – wolne miejsca i oferty

PRAKTYKI KIERUNKOWE ZAWODOWE

  • Praktyki zawodowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunku Analiza Danych
    (opiekun: dr Hanna Podsędkowska)

    Regulamin praktyk:
    Analiza Danych
  • Uwaga! Studenci studiów niestacjonarnych (Informatyka, Analiza Danych) mogą zgłaszać się również do dr Wioletty Karpińskiej.

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE
(opiekunowie: dr Andrzej Rychlewicz, dr Anna Loranty)

Studia stacjonarne I stopnia

specjalność: nauczanie matematyki i języka angielskiego

Regulamin praktyk pedagogicznych
Regulamin praktyk z matematyki 1
Regulamin praktyk z matematyki 2
Regulamin praktyk z matematyki 3
Regulamin praktyk z języka angielskiego 1
Regulamin praktyk z języka angielskiego 2
Regulamin praktyk z języka angielskiego 3

specjalność: nauczanie matematyk i informatyki

Regulamin praktyk pedagogicznych
Regulamin praktyk z matematyki 1
Regulamin praktyk z matematyki 2
Regulamin praktyk z matematyki 3
Regulamin praktyk z informatyki 1
Regulamin praktyk z informatyki 2
Regulamin praktyk z informatyki 3

  • Studia stacjonarne II stopnia

specjalność: nauczanie matematyki

Regulamin praktyk pedagogicznych
Regulamin praktyk z matematyki 1
Regulamin praktyk z matematyki 2
Regulamin praktyk z matematyki 3

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do opiekunów (zanim zapytasz, sprawdź czy odpowiedzi nie ma już na stronie FAQ)