Regulamin sesji egzaminacyjnej

Regulaminu sesji (obowiązuje od 1.10.2018 r).