Rekrutacja WMiI UŁ 2016/2017

Szanowni Państwo,

do dnia 10 listopada 2016 r. do godz. 14.00 prowadzony jest ostatni nabór na studia stacjonarne I i II stopnia na kierunki: Matematyka, Informatyka i Analiza Danych na WMiI UŁ .

Zainteresowani kandydaci mogą zapisywać się na wybrany kierunek i po ukazaniu się informacji o zakwalifikowaniu na ich koncie zobowiązani są w najbliższym, wskazanym poniżej terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów. 

Miejsce i termin przyjmowania dokumentów:

Wydział Matematyki i Informatyki

ul. Banacha 22, 90-238 Łódź

pokój A210 (dziekanat)

 

26 października 2016r. (środa) w godz. 9.00-14.00

27 października 2016r. (czwartek)  w godz. 9.00-14.00

28 października 2016r. (piatek) w godz. 9.00-14.00

3 listopada 2016r. (czwartek) w godz. 9.00-14.00

4 listopada 2016r. (piątek) w godz. 9.00-14.00

8 listopada 2016r. (wtorek) w godz. 10.00-14.00

9 listopada 2016r. (środa) w godz. 9.00-14.00

10 listopada 2016r. (czwartek) w godz. 9.00-14.00

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą do 15 listopada 2016r.

Dane kontaktowe:

tel. 42 635-58-66, 42 635-59-52

e-mail: rekrutacja@math.uni.lodz.pl

 

Więcej informacji na stronie serwisu rekrutacyjnego UŁ pod adresem: 

https://rekrutacja.uni.lodz.pl/index.php?op=news

Studia niestacjonarne:

Na WMiI UŁ trwa dodatkowy nabór na studia niestacjonarne I stopnia na
kierunek Informatyka i II stopnia na kierunki: Matematyka, Informatyka.

Zainteresowani kandydaci mogą zapisywać się na wybrany kierunek i składać
komplet wymaganych dokumentów we wskazanym poniżej terminie.

Miejsce i termin przyjmowania dokumentów:

Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Banacha 22
90-238 Łódź
pok. A121 (parter) w budynku wydziału

5 października 2016r. w godz. 14.00-15.00
12 października 2016r. w godz. 14.00-15.00
19 października 2016r. w godz. 14.00-15.00
22 października 2016r. w godz. 11.00-12.00
26 października 2016r. w godz. 14.00-15.00

Dane kontaktowe dla kandydatów:
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
e-mail: rekrutacja@math.uni.lodz.pl
tel. 042 635 59 84 (tylko w czasie dyżurów)
pok. A121 (parter) w budynku wydziału
ul. Banacha 22
90-238 Łódź