Rekrutacja WMiI UŁ 2017/2018

Termin przyjmowania dokumentów:

studia stacjonarne:

studia pierwszego stopnia:

19 lipca     12.00-18.00      środa

20 lipca     10.00-16.00      czwartek

21 lipca     09.00-15.00      piątek

22 lipca     09.00-14.00      sobota

studia drugiego stopnia:

27 lipca     10.00-15.00      czwartek

28 lipca     10.00-15.00      piątek

29 lipca     09.00-14.00      sobota

31 lipca     10.00-16.00      poniedziałek

 

studia niestacjonarne:

studia pierwszego i drugiego stopnia:

12 września    10.00 – 12.00           wtorek

13 września    15.00 – 17.00           środa

14 września    10.00 – 12.00           czwartek

15 września    15.00 – 17.00           piątek

16 września    10.00 – 12.00           sobota

18 września     10.00 – 12.00           poniedziałek

19 września     15.00 – 17.00           wtorek

20 września    10.00 – 12.00           środa

Miejsce przyjmowania dokumentów(dokładny adres z kodem pocztowym – ze względu na możliwość wysyłania dokumentów pocztą):

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Banacha 22,
90-238 Łódź
(z dopiskiem rekrutacja)

Dane kontaktowe dla kandydatów: 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
e-mail.: rekrutacja@math.uni.lodz.pl
tel.: 042 635 5984 (tylko w czasie dyżurów)
pok. A121 (parter) w budynku Wydziału

Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
przy ul. Banacha 22