Rekrutacja WMiI UŁ 2017/2018

 

Terminy przyjmowania dokumentów na studia stacjonarne:

Uwaga: Kandydat na studia stacjonarne może złożyć dokumenty po uzyskaniu na koncie rekrutacyjnym statusu ZAKWALIFIKOWANY.

studia pierwszego i drugiego stopnia:

Rekrutacja została zakończona.

 

Wykaz wymaganych dokumentów na studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia.

 

Terminy przyjmowania dokumentów na studia niestacjonarne:

studia pierwszego i drugiego stopnia:

Rekrutacja została zakończona.

 

Wykaz wymaganych dokumentów na studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia.

 

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Banacha 22,
90-238 Łódź
pok. A121 (parter)

 

Dokumenty można również wysłać pocztą na adres:

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Banacha 22,
90-238 Łódź
(z dopiskiem rekrutacja)

 

Dane kontaktowe Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

e-mail.: rekrutacja@math.uni.lodz.pl
tel.: 42 635 5984 (tylko w czasie dyżurów)

 

W przypadku problemów technicznych, związanych z elektronicznym systemem rekrutacji, proszę kontaktować się z Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów:
42 635 4178
42 635 4083
42 635 4086
e-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl