Rekrutacja WMiI UŁ 2017/2018

 

Terminy przyjmowania dokumentów na studia stacjonarne:

Uwaga: Kandydat na studia stacjonarne może złożyć dokumenty po uzyskaniu na koncie rekrutacyjnym statusu ZAKWALIFIKOWANY.

studia pierwszego i drugiego stopnia:

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia na kierunki Matematyka i Analiza Danych, oraz na studia drugiego stopnia na kierunki Matematyka i Informatyka została przedłużona do wyczerpania miejsc (decyduje kolejność złożenia dokumentów).

10 sierpnia 10.00-13.00    czwartek

17 sierpnia 10.00-13.00    czwartek

24 sierpnia 10.00-13.00    czwartek

7 września  10.00-14.00    czwartek

8 września  10.00-14.00    piątek

12 września 14.00-17.00    wtorek

15 września 10.00-14.00    piątek

19 września 10.00-14.00    wtorek

21 września 14.00-17.00    czwartek

22 września 10.00-13.00    piątek

26 września 10.00-14.00    wtorek

28 września 14.00-17.00    czwartek

Wykaz wymaganych dokumentów na studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia.

 

Terminy przyjmowania dokumentów na studia niestacjonarne:

studia pierwszego i drugiego stopnia:

12 września    10.00 – 12.00           wtorek

13 września    15.00 – 17.00           środa

14 września    10.00 – 12.00           czwartek

15 września    15.00 – 17.00           piątek

16 września    10.00 – 12.00           sobota

18 września    10.00 – 12.00           poniedziałek

19 września    15.00 – 17.00           wtorek

20 września    10.00 – 12.00           środa

Wykaz wymaganych dokumentów na studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia.

 

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Banacha 22,
90-238 Łódź
pok. A121 (parter)

 

Dokumenty można również wysłać pocztą na adres:

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Banacha 22,
90-238 Łódź
(z dopiskiem rekrutacja)
Proszę pamiętać o załączeniu kserokopii świadectwa maturalnego oraz dowodu osobistego.
Oryginały należy okazać w czasie dyżurów komisji rekrutacyjnej do końca września (ich terminy zostaną podane na tej stronie).

 

Dane kontaktowe Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

e-mail.: rekrutacja@math.uni.lodz.pl
tel.: 42 635 5984 (tylko w czasie dyżurów)

 

W przypadku problemów technicznych, związanych z elektronicznym systemem rekrutacji, proszę kontaktować się z Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów:
42 635 4178
42 635 4083
42 635 4086
e-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl