Rekrutacja WMiI UŁ 2017/2018

 

Terminy przyjmowania dokumentów na studia stacjonarne:

Uwaga: Kandydat na studia stacjonarne może złożyć dokumenty po uzyskaniu na koncie rekrutacyjnym statusu ZAKWALIFIKOWANY.

studia pierwszego i drugiego stopnia:

Rekrutacja została zakończona. Dzień 27 października 2017 jest ostatnim dniem składania dokumentów na studia drugiego stopnia.

18 października 12.00-14.00    środa

24 października 12.00-14.00   wtorek

27 października 8.00-10.00     piątek

Wykaz wymaganych dokumentów na studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia.

 

Terminy przyjmowania dokumentów na studia niestacjonarne:

Ostatnim terminem przyjmowania dokumentów dla kandydatów na kierunek
informatyka, II stopień (magisterskie 2-letnie), niestacjonarne (zaoczne)
jest środa 11.10.2017, godz. 10-11:30.

Ostatnim dniem składania dokumentów dla kierunków: informatyka, studia pierwszego stopnia, niestacjonarne oraz matematyka, studia drugiego stopnia, niestacjonarne jest 29.09.2017

Wykaz wymaganych dokumentów na studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia.

 

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Banacha 22,
90-238 Łódź
pok. A121 (parter)

 

Dokumenty można również wysłać pocztą na adres:

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Banacha 22,
90-238 Łódź
(z dopiskiem rekrutacja)

 

Dane kontaktowe Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

e-mail.: rekrutacja@math.uni.lodz.pl
tel.: 42 635 5984 (tylko w czasie dyżurów)

 

W przypadku problemów technicznych, związanych z elektronicznym systemem rekrutacji, proszę kontaktować się z Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów:
42 635 4178
42 635 4083
42 635 4086
e-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl