Strefa nauki

  

do 01.12.2018 - MSRI Call for Applications. Summer Research for Women i Mathematics Program

MSRI Call for Applications

Summer Research for Women i Mathematics Program

The Mathematical Sciences Research Institute in Berkeley, California invites applications for its 2019 Summer Research for Women in Mathematics program.

Applications are due by December 1, 2018.

Decisions will be announced by January 15, 2019.

The visits must take place between June 10, 2019...Read More »


17.10.2018 r. - prezentacja zagranicznej literatury naukowej na WMiI UŁ

Sz. Państwo,

Uprzejmie informujemy o już tradycyjnej na naszym Wydziale prezentacji zagranicznej literatury naukowej w holu na parterze, przed salą Rady WMiI UŁ.

Prezentacja odbędzie się w godz. 9.30-12.00 dn. 17.10.2018 r.  

W zał. zaproszenie od organizatorów.

Wykazy prezentowanych pozycji pracownicy Wydziału otrzymali drogą mailową.

 

...Read More »

24.10.2018 r. - Łódzki Dzień IT na WMiI UŁ

W dniu 24.10.2018 r. na naszym Wydziale odbędzie się konferencja Łódzki Dzień IT organizowana przez Studenckie Koło Naukowe SCI (Studenckie Centrum Informatyczne).

Przypominamy, że wzorem lat ubiegłych za zgodą Dziekana Prof. dr. hab. M. Studniarskiego, studenci biorący udział w konferencji są zwolnieni z zajęć. Organizatorzy konferencji prowadzą listę uczestników, do...Read More »


Oferty pracy dla nauczycieli w szkołach

Sz. Państwo,

uprzejmie informuję, że napływające ostatnio licznie na Wydział oferty pracy dla nauczycieli są zamieszczane na bieżąco na tablicy przy sekretariacie oraz w komunikatach na stronie wydziałowej.

Poniżej w zał. kila z nich.

Zainteresowanym pracą nauczyciela (do której podjęcia w niektórych przypadkach wystarczy ukończenie studiów na poziomie licencjatu) polecamy też stronę Kuratorium...Read More »


do 16.11.2018 r. i 15.12.2018 r. - Ubezpieczenie NNW 2018/2019 dla studentów, doktorantów i pracowników

Szanowni Państwo,

Jak co roku przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla studentów, doktorantów i pracowników UŁ. W roku akademickim 2018/2019 ubezpieczycielem w tym zakresie ponownie został PZU S.A.  W przypadku studentów i doktorantów roczna składka ubezpieczenia pozostała na poziomie z zeszłego roku (67 zł), natomiast w przypadku pracowników...Read More »


Older Entries »

Copyright © 2018 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.