Strefa studenta

Students of Computer Science – registration for elective courses 2018/19

Registration for elective courses 2018/19 for Students of Computer Science BSc and MSc will be re-open  on UsosWeb

from    09:00 am. 19.06.2018
till        11:00 pm. 25.06.2018

You can find the list of elective meant for you on WebSite http://www.math.uni.lodz.pl/przedmioty-do-wyboru/

If you have any questions and/or problems, please write to Read More »


Rejestracja na przedmioty do wyboru 2018/19 dla studiów stacjonarnych

Rejestracja zostanie uruchomiona dn. 19.06.2018 r.

o godz. 8:00
Matematyka I stopnia
Matematyka II stopnia
Analiza danych

o godz. 9:00
Informatyka I stopnia
Informatyka II stopnia
Computer Science BSc
Computer Science MSc

o godz. 10:00
rejestracja na przedmioty wspólne dla różnych kierunków

Zamknięcie rejestracji nastąpi w dn. 25.06.2018 o godz. 23:00,

Uwaga! Dany przedmiot może...Read More »


19.06.2018 r. - zmiana godziny dyżuru Prodziekana ds. dydaktycznych

Uwaga! Dyżur Dr Moniki Bartkiewicz we wtorek dn. 19.06.2018 r. zostaje przesunięty na godz. 14.14-15.00.

...Read More »

od 11.06.2018 r. - zmiana godzin dyżuru Pełnomocnika Dziekana ds. dydaktycznych dla kierunku Informatyka

Uwaga! W czasie sesji letniej 2017/2018 Dr Agnieszka Sibelska dyżuruje we wtorki w godz. 11.45-13.15.

...Read More »

do 10.10.2018 r. - zgłoszenia na XXXV Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu informatyki i jej zastosowań

Polskie Towarzystwo Informatyczne organizuje od 1984 roku Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu informatyki i jej zastosowań, którego celem jest:
a) podnoszenie poziomu prac magisterskich z zakresu informatyki,
b) wymiana i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych informatycznych środowisk akademickich poprzez prezentację najlepszych prac magisterskich,
c) propagowanie PTI...Read More »


Older Entries »