Strefa Wydziału

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki:

prof. dr hab. Marcin Studniarski

tel.: +48 42 635 59 48, e-mail: marstud@math.uni.lodz.pl,  pok. A 214

Prodziekan ds. Dydaktycznych:

Dr Monika Bartkiewicz

tel.: +48 42 635 59 44, e-mail: bartkiew@math.uni.lodz.pl,  pok. A 209

Prodziekan ds. Ekonomicznych:

prof. nadzw. UŁ,  dr hab. Marek Śmietański

tel.: +48 42 635 59 46, e-mail: smietan@math.uni.lodz.pl, pok. A 214

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą:

prof. nadzw. UŁ, dr hab. Grażyna Horbaczewska

tel.: +48 42 635 59 46, e-mail: grhorb@math.uni.lodz.pl, pok. A 214

Sekretariat Dziekanów:

tel.: +48 42 635 5949, e-mail: wmi@wmi.uni.lodz.pl, pok. A 214