Studia Doktoranckie

  • PRZEWÓD DOKTORSKI

O stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki MNiSW_03.06.2016_poz_882
W sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim MNiSW_10.02.2017_poz_882
W sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim MNiSW_26.09.2016_poz_1586

 

 

 

 

Propozycja zajęć na rok akademicki 2017/2018

Propozycja seminariów katedralnych/doktoranckich na rok akademicki 2017/2018

  • AKTUALNOŚCI

 

PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE INFORMACJE KOD DOSTĘPU: MA74 (nie jest obowiązkowe)


BUŁ szkolenie w ramach Uniwersytetu Otwartego INFORMACJE


PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW “MOST”
REKRUTACJA dwa razy do roku:
15.04 – 15.05 – semestr zimowy
31.10 – 30.11 – semestr letni
Link do strony programu
Link do strony UŁ


III polska edycja KONKURS NA PREZENTACJĘ DOKTORANTÓW PLAKAT


SPOJRZENIE MŁODYCH NAUKOWCÓW – konferencje specjalistyczne WARSZAWA – KRAKÓW
materiały 07.10.17; nanotechnologia 08.10.17; ochrona środowiska 14.10.17; chemia 15.10.17; biologia 21.10.17
Strona konferencji
PLAKAT


NOWE WYZWANIA DLA POLSKIEJ NAUKI – 10.09.2017 r. GDAŃSK
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców II edycja
Strona konferencji
PLAKAT


ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
VIII edycja wykładów profesorów ŁTN dla doktorantów
Harmonogram 2016/2017
Ulotka 2016/2017
Formularz zgłoszenia 2016/2017


Zasady odznaczania doktorantów za działalność na rzecz i dla dobra UŁ:
zarządzenie Rektora UŁ nr 48
zarządzenie Rektora UŁ nr 58