Studia I stopnia

Programy studiów
Informatyka

 –  studia stacjonarne

–  studia niestacjonarne

Matematyka

–  studia stacjonarne

   –  studia niestacjonarne

 • Matematyka finansowa i aktuarialna (od 2012/2013)
 • Matematyka ogólna i finansowa (od 2017/18)
 • Matematyka finansowa (od 2013/2014)

 

Analiza Danych – 3.5 letnie studia stacjonarne inżynierskie (od 2018/192017/182016/17,  2015/16)

Analiza Danych – 3.5 letnie studia niestacjonarne inżynierskie (od 2016/17)

 

SZCZEGOLOWE INFORMACJE O PROGRAMACH KSZTAŁCENIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek ANALIZA DANYCH studia inżynierskie (I stopnia) profil ogólnoakademicki

PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Informatyka studia licencjackie (I stopnia) profil ogólnoakademicki

PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Matematyka studia licencjackie (I stopnia) profil ogólnoakademicki

 

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW “MOST”

 

 

Wcześniejsze programy studiów
Informatyka

 –  studia stacjonarne

–  studia niestacjonarne

 • Logistyka z systemami informatycznymi (od 2011/2012)
 • Bazy danych i zarządzanie informacją (od 2009/2010)
 • Sieci i systemy komputerowe (od 2009/2010)
 • Technologie internetowe i multimedialne (od 2009/2010)

Matematyka

–  studia stacjonarne

 • Zastosowania matematyki i informatyki w logistyce (od 2010/2011)
 • Zastosowania matematyki (od 2010/2011)
 • Specjalność nauczycielska w zakresie nauczania matematyki i informatyki (od 2018/19)

   –  studia niestacjonarne

 • Specjalność nauczycielska w zakresie nauczania matematyki i informatyki (od 2017/182010/2011)