Tematyka bieżących seminariów

Katedra Algorytmów i Baz Danych

We wtorek 16.01. na seminarium KAiBD (godz. 10:15, sala D103) mgr Aisha
Younus wygłosi referat pt. “Finding the nearest point in a polytope”.

Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania

 

Katedra Analizy Nieliniowej

 

Katedra Funkcji Analitycznych i Równań Różniczkowych

 

Katedra Funkcji Rzeczywistych

We wtorek 24 kwietnia na seminarium Katedry Funkcji Rzeczywistych  dr hab. Grażyna Horbaczewska opowie o iloczynie kartezjańskim zbiorów silnej miary zero.

 

Katedra Geometrii

21/12/2017, godz. 10:15, sala A407.

Kamil Niedziałomski, Wzór całkowy dla riemannowskich G-struktur

Katedra Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej

czwartek (24.05.2018, godz. 10-12, sala A307).

Twierdzenie Artina o aproksymacji.

Referuje: mgr Kacper Grzelakowski

Katedra Informatyki Stosowanej

27/11/2017 g. 14.15 sala B202

“Przegląd wyników dla gry Chomp” referuje S.Szumiński

Katedra Metodyki Nauczania Matematyki

seminarium prof. A. Pierzchalskiego „Geometria Operatorów Różniczkowych” czwartek 12.15 – 14.00 sala A207 :

24.05.2018r. dr Mariusz Frydrych pt. „Skręcenie koneksji zredukowanej do G-struktury
jako przeszkoda do całkowalności”.

Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki

 

Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki