Tematyka bieżących seminariów

Katedra Algorytmów i Baz Danych

seminarium prof. A. Pierzchalskiego „Geometria Operatorów Różniczkowych” czwartek 12.15 – 14.00 sala A207 :

7.12.2017 r. 14.12.2017 r. – dr Tomasz Zawadzki pt. „Wariacja całkowitej mieszanej krzywizny skalarnej względem koneksji”.

Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania

 

Katedra Analizy Nieliniowej

 

Katedra Funkcji Analitycznych i Równań Różniczkowych

 

Katedra Funkcji Rzeczywistych

12/12/2018

“Uogólnienie twierdzenie Lebesgue’a dla ciągów zbiorów mierzalnych”. Referat wygłosi Renata Wiertelak

5/12/2018

“Uogólnione przestrzenie typu Baire’a”. Referat wygłosi Anna Loranty

Katedra Geometrii

21/12/2017, godz. 10:15, sala A407.

Kamil Niedziałomski, Wzór całkowy dla riemannowskich G-struktur

Katedra Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej

22.12.2017, godz. 10-12, sala A320:

Spotkanie opłatkowe

Katedra Informatyki Stosowanej

27/11/2017 g. 14.15 sala B202

“Przegląd wyników dla gry Chomp” referuje S.Szumiński

Katedra Metodyki Nauczania Matematyki

 

Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki

 

Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki