Tematyka bieżących seminariów

Katedra Algorytmów i Baz Danych

We wtorek 16.01. na seminarium KAiBD (godz. 10:15, sala D103) mgr Aisha
Younus wygłosi referat pt. “Finding the nearest point in a polytope”.

Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania

 

Katedra Analizy Nieliniowej

 

Katedra Funkcji Analitycznych i Równań Różniczkowych

 

Katedra Funkcji Rzeczywistych

We wtorek 13 marca na seminarium Katedry Funkcji Rzeczywistych Mikołaj
Widzibor będzie kontynuował referat nt “Pewne własności operatorów gęstości
generowanych przez ciągi regularne”.

 

Katedra Geometrii

21/12/2017, godz. 10:15, sala A407.

Kamil Niedziałomski, Wzór całkowy dla riemannowskich G-struktur

Katedra Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej

22.03.2018, godz. 10-12, sala A307:
Twierdzenie Artina o aproksymacji.
Referuje: mgr Kacper Grzelakowski

Katedra Informatyki Stosowanej

27/11/2017 g. 14.15 sala B202

“Przegląd wyników dla gry Chomp” referuje S.Szumiński

Katedra Metodyki Nauczania Matematyki

seminarium prof. A. Pierzchalskiego „Geometria Operatorów Różniczkowych” czwartek 12.15 – 14.00 sala A207 :

15/03/2018 Mariusz Frydrych:  „G-struktury, symplektyczne vs. zespolone”.

Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki

 

Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki