Uchwały Rady Wydziału i Zarządzenia Dziekana

Uchwała RW nr 150 w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie dr. hab. Jackowi Hejdukowi tytułu profesora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Uchwała RW nr 150 w sprawie kandydatów na recenzentów …- dr hab. Hejduk

...Read More »

Uchwała RW nr 149 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr. hab. J. Hejdukowi tytułu profesora.

Uchwała RW nr 149 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie dr. hab. J. Hejdukowi tytułu profesora

...Read More »

Uchwała RW nr 148 w sprawie zmiany Uchwały Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ nr 145 z dn. 19.12.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 90 z dn. 19.12.2018 r. w sprawie zasad przyznawania dodatków motywacyjnych pracownikom Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ w 2019 r.

Uchwała RW nr 148 w sprawie zmiany Uchwały RW nr 90 z dn. 19.12.2018 r.

Zasady przyznawania dodatków motywacyjnych prac. nauk. – dyd. i dyd. w 2019 r.

...Read More »

Uchwała RW nr 147 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. M. Widzibora.

Uchwała RW nr 147 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. M. Widzibora

...Read More »

Uchwała RW nr 146 w sprawie przyjęcia raportu dotyczącego efektów funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ w roku akademickim 2017/2018.

Uchwała RW nr 146 w sprawie przyjęcia Raportu SJK za rok 2017-2018

Raport SJK WMiI 2017-18

...Read More »

« Newer EntriesOlder Entries »

 

wcześniejsze uchwały (do 73/2015)