Uwaga! Zmiany w planie zajęć na semestr letni 2016/17 dla studiów stacjonarnych

Aktualny plan jest dostępny w USOS-ie i na stronie Wydziału.

Copyright © 2018 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.