Zagadnienia na egzaminy dyplomowe

 

Zagadnienia na egzaminy dyplomowe dla osób zdających od roku akademickiego 2015/2016

Matematyka

Zagadnienia na egzamin licencjacki

Zagadnienia na egzamin magisterski

Informatyka

Egzamin licencjacki

Egzamin magisterski

Analiza danych

Egzamin inżynierski

Zagadnienia na egzaminy dyplomowe dla osób zdających w roku akademickim 2014/2015

Matematyka

Egzamin licencjacki

Egzamin magisterski

Informatyka

Egzamin licencjacki

Egzamin magisterski