Zmiany dyżurów

 • Katedra Algorytmów i Baz Danych

         – dyżury prof. dra hab. Marcina Studniarskiego w dniach 2-4.04 2019 r. są odwołane

 • Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania

0-130

 • Katedra Analizy Nieliniowej

        – w dniach 01.04-07.04.2019r.:

– dr Robert Kowalczyk: dyżur z dnia 03.04.2019 jest przełożony na 04.04.2019 w godzinach 10.00-12.00.

– dr Dorota Klim: dyżur z dnia 04.04.2019 jest przełożony na 05.04.2019 w godzinach 10.00-12.00.

 

 • Katedra Funkcji Analitycznych i Równań Różniczkowych

           – w dniach …:

 • Katedr Funkcji Rzeczywistych

 

 • Katedra Geometrii

        

 • Katedra Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej

          dyżur dr Agnieszki Vizvary w dnia 18.04.2019r. jest odwołany

 • Katedra Informatyki Stosowanej


 • Katedra Metodyki Nauczania Matematyki

         – dyżur dr Anny Loranty w dniu 16.04.2019 r. z godz. 12.30-14.00 został przełożony na godz. 14.00-15.30;

         – dyżur prof. dr hab. Ryszarda Pawlaka w dniu 18.04.2019 r. jest odwołany;

         – dyżur mgr Patrycji Rychlewicz w dniu 18.04.2019 r. z godz. 10.15-11.45 został przełożony na godz. 12.15-14.00;

         – dyżur mgr Zofii Walczak w dniu 18.04.2019 r. jest odwołany;

         – dyżur dr Tomasza Zawadzkiego w dniu 18.04.2019 r. jest odwołany.

 • Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki

         – dyżur dra Rafała Kamockiego w dniu 3.04.2019 r. jest odwołany

 • Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki

prof. dr hab. Andrzej Łuczak: dyżur w dniu 18.04.2019 r. jest odwołany