Zmiany dyżurów

 • Katedra Algorytmów i Baz Danych


 • Katedra Analizy Matematycznej i Teorii Sterowania

 – dyżury prof. Aleksandry Orpel w czasie wakacji:

* 3.07.2019 r. godz. 11.00-13.00; 

* 9.07.2019 r. godz. 10.30-12.00; 

* 16.07.2019 r. godz. 10.30-12.00; 

– dyżury dra Andrzeja Rogowskiego czasie sesji letniej:

* w dn. 18.06.2019 r. jest przeniesiony na godz. 12.00-13.30; 

* w dn. 19.06.2019 r. jest odwołany; 

* w dn. 25.06.2019 r. jest przeniesiony na godz. 11.00-12.30; 

* w dn. 26.06.2019 r. jest odwołany; 

– dyżury mgra Konrada Kosmatki w czasie sesji i w lipcu: poniedziałek 12.00-13.30

 • Katedra Analizy Nieliniowej

           – zmiany dyżurów na czas sesji letniej (od 10.06 do 30.06.2019)

– Dr Wioletta Karpińska: wtorek g. 10.00-12.00, dodatkowo soboty: 29.06; 06.07 g. 9.00-10.30

– Dr Robert Kowalczyk: środa g. 18.00-19.30 (zamiast 19.06- dyżur 18.06 g. 10.00-12.00)

– Dr Artur Lipnicki: poniedziałek g. 11.40-13.10

– Dr Robert Plebaniak: wtorek g. 10.30-12.00

– Dr Dariusz Wardowski: poniedziałek g. 9.00-10.30

 

 • Katedra Funkcji Analitycznych i Równań Różniczkowych

           – zmiany dyżurów na czas sesji letniej (od 10.06 do 30.06.2019):

– Dr Katarzyna Kielanowicz: wtorek g. 12.00-14.00

– Dr Tomasz Rodak: wtorek g. 12.00-14.00

 

 • Katedra Funkcji Rzeczywistych

prof. nadzw. dr hab. Grażyna Horbaczewska dyżur jest zawieszony od dnia 17.06.2019 r. do odwołania

dr Aleksandra Karasińska dyżur z dnia 17.06.2019 r. (wtorek) zostaje przeniesiony na 16.06.2019 r. (poniedziałek) godzina 13:30

 

 • Katedra Geometrii

        – dyżury dr Adama Bartoszka w czasie letniej sesji egzaminacyjnej podane są na stronie: math.uni.lodz.pl/~mak

 • Katedra Geometrii Algebraicznej i Informatyki Teoretycznej

         

 • Katedra Informatyki Stosowanej

          – dyżur dra Piotra Cybuli: 11.06.2019r., godz. 14.30-16.00

          – dr Dariusz Doliwa: najbliższy dyżur: 19.06.2019r., godz. 10.00-1300

          – dyżur prof. Stanisława Goldsteina z dnia 17.06.2019 r. został przełożony na dzień 19.06.2019 r. (środa) w godz. 13.00-14.30

 

 • Katedra Metodyki Nauczania Matematyki

          – dyżur mgr Zofii Walczak w czasie letniej sesji egzaminacyjnej – czwartek godz. 10.00-11.00;

          – dyżur mgr Anny Kimaczyńskiej w czasie letniej sesji egzaminacyjnej – czwartek godz. 10.30-12.00;

          – dyżur dr Tomasza Zawadzkiego  – 27 .06.2019 r. (czwartek) w godz. 11.00 – 12.30;

          – dyżury dr Ewy Korczak-Kubiak w miesiącach czerwiec-wrzesień 2019 r.:

                 * 18.06  (wtorek) godz. 10:00-11:30,

                 * 26.06 (środa) godz. 12:00-13:30

                 * 04.07, 12.09, 19.09, 26,09 (czwartki)  godz. 10:00-11:30;

            – dyżury dr Anny Loranty w miesiącach czerwiec-wrzesień 2019 r.:

                   * 27.06, 29.08, 05.09, 12.09, 19.09, 26,09 (czwartki)  godz. 10:00-11:30;

            – dyżur dr Mariusza Frydrycha  – 27.06.2019 r. (czwartek) w godz. 10.30 – 12.00;

 • Katedra Równań Różniczkowych i Informatyki

        – dyżur prof. Dariusza Idczaka w dn. 26.06.2019 jest przeniesiony na godz. 9.00-10.00 i 13.00-14.00;  r

– dyżury prof. Doroty Bors w sesji: 12.06.2019 środa 8:00 – 10:00, 12.06.2019 środa 12:00 – 13:00, 19.06.2019 środa 11:00 – 12:00, 27.06.2019 czwartek 8:00 – 9:00

 • Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki