Gabriela Adamczyk
Wydział Matematyki i Informatyki UŁ Katedra Analizy Nieliniowej

Informacje

Strona główna

Strona główna

Introduction to CS

Seminarium dyplomowe

SPI

Edycja t. matematycznych

dyżur


Katedra Analizy Nieliniowej
90 - 238 Łódź
ul. Stefana Banacha 22
tel. 635 59 12
kontakt mail

http:\\www.math.uni.lodz.pl