Andrzej Komisarski

Andrzej Komisarski
ul. Banacha 22
90-238 Łódź

pokój A417
tel. (42)635-59-33

USOSweb

Gadu-Gadu : 106257 (ostatnio nie używam)
Tlen.pl : andkom (ostatnio nie używam)
Skype : andkomi (ostatnio nie używam)

Strona nieaktualna
(zawiera informacje sprzed wielu lat)

Katedra Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki

Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Łódzki

 • Informacje dla studentów
 • Plan zajęć
 • Życiorys naukowy i zawodowy, nagrody i wyróżnienia, prace

  Informacje dla studentów

  Wyniki kolokwiów

  Wyniki kolokwiów można znaleźć w USOSwebie. Wpisuję je w miejsce przeznaczone na ocenę końcową z zajęć i/lub w polu przeznaczonym na komentarz do tej oceny. Aby sprawdzić swoje wyniki, trzeba się zalogować.

  Konsultacje:

 • termin:
 • miejsce: pokój A417 w budynku Wydziału (ul. Banacha 22)
  Jeśli komuś podany wyżej termin nie pasuje, może mnie łapać również bezośrednio po zajęciach.

  Dla studentów zarządzania

  Wykłady: 1 – 3

  Plan zajęć

  Mój plan zajęć można znaleźć w USOSwebie.

  Życiorys naukowy i zawodowy

  15-11-1975Data urodzenia
  od 1982 do 1990Nauka w Szkole Podstawowej nr 19 w Łodzi
  od 1990 do 1994Nauka w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Łodzi
  od 1994 do 1999Ukończone z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku matematyka, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
  od 1999 do 2002Studia doktoranckie na Wydziale MIM Uniwersytetu Warszawskiego, przerwane ze względów osobistych (konieczność powrotu do Łodzi)
  od 1-04-2002 do 30-09-2004Kontynuacja studiów doktoranckich na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego
  od 1-10-2002 do 30-09-2004Zatrudnienie na stanowisku asystenta na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej
  od 1-10-2004 do 31-12-2004Zatrudnienie na stanowisku asystenta na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego
  3-11-2004Zakończona wyróżnieniem obrona rozprawy doktorskiej O rzutach minimalnych w skończenie wymiarowych przestrzeniach Banacha i nadanie stopnia naukowego doktora matematyki przez Radę Wydziału Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego
  od 1-01-2005Zatrudnienie na stanowisku adiunkta na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego
  od 9-09-2005Udział w pracach Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Łodzi

  Nagrody i wyróżnienia

  1993, 1994Liczne sukcesy w czasie nauki w szkole średniej, m.in. zwycięstwa w XLV Olimpiadzie Matematycznej i XLII Olimpiadzie Fizycznej, stypendium MEN, stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci
  1999Dyplom z wyróżnieniem ukończenia studiów matematycznych na wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
  1999Nagroda I stopnia w Konkursie PTM im. J. Marcinkiewicza na najlepszą studencką pracę z matematyki
  2001Stypendium naukowe IM PAN dla młodych wyróżniających się matematyków pracujących nad rozprawą doktorską
  2002Nagroda Polskiego Towarzystwa Matematycznego dla Młodych Matematyków
  2004Wyróżnienie rozprawy doktorskiej O rzutach minimalnych w skończenie wymiarowych przestrzeniach Banacha
  2004Sukces dydaktyczny: opieka naukowa nad pracą uczniowską, która zdobyła drugą nagrodę w XVI Konkursie Młodych Naukowców Unii Europejskiej

  Erdös number: 3

  Paul Erdös <—(1972)—> Saharon Shelah <—(1998)—> Marek Balcerzak <—(2007)—> Andrzej Komisarski
  Paul Erdös <—(1979)—> James Earl Baumgartner <—(1988/89)—> Marek Balcerzak <—(2007)—> Andrzej Komisarski

  Prace  http://www.math.uni.lodz.pl/~andkom/
  Mój klucz publiczny OpenPGP (PGP/GnuPG/...)
  Mój status Gadu-Gadu (106257):
  Mój status Tlen.pl (andkom):