Piotr Cybula
Adiunkt
Katedra Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Łódzkiego
cybula@math.uni.lodz.pl

Materiały do zajęć:

Wstęp do programowania (I)
Wstęp do programowania (M)
Programowanie i struktury danych
Programowanie podstawowe
Object-oriented programming
Zaawansowane techniki programowania
Bazy danych


Egzaminy i zaliczenia:

Wyniki kolokwium z Programowania i struktur danych
Wyniki kolokwium poprawkowego z Programowania i struktur danych
Wyniki drugiego kolokwium poprawkowego z Programowania i struktur danych


Dyżury w trakcie sesji/Office hours (A326):
14.06, godz. 13.00-14.30
21.06, godz. 8.30-10.00
27.06, godz. 13.30-15.00
06.09, godz. 9.00-10.30
13.09, godz. 9.00-10.30
20.09, godz. 13.30-15.00
27.09, godz. 9.00-10.30