dr hab. Grażyna Horbaczewska

Katedra Funkcji Rzeczywistych
Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

Kontakt:
E-Mail: grhorb@math.uni.lodz.pl
Telefon: +48 42 6355916
Pokój: A408


Tablica Ogłoszeń


Dyżury dla studentów: wtorki 8.30-10.00, dziekański - środy 8.30-10.00.


Materiały dla studentów:

Analiza matematyczna dla informatyków 1