dr hab. Grażyna Horbaczewska

Katedra Funkcji Rzeczywistych
Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

Kontakt:
E-Mail: grhorb@math.uni.lodz.pl
Telefon: +48 42 6355916
Pokój: A408


Tablica Ogłoszeń


URLOP 17 VII - 16 VIII
Dyżury we wrześniu: dla studentów: wtorek 19 IX 8.30-10.00, poniedziałek 25 IX 10.00-11.30, dziekański - środy 20 IX 12.15 -14.00, 27 IX 14-15.


Materiały dla studentów:

Analiza matematyczna dla informatyków 1