kontakt: karasia@math.uni.lodz.pl


Dyżury 19 i 26 wrzesień 10-12, pokój B109.


Logika i teoria mnogości - zestawy dla matematyków
Podstawy logiki i teorii zbiorów - Wykład dla ZLI
Podstawy logiki i teorii zbiorów - zestaw 1 dla informatyków ZLI
Podstawy logiki i teorii zbiorów - zestaw 2 i 3 dla informatyków ZLI
Podstawy logiki i teorii zbiorów - zestaw 4 dla informatyków ZLI
Podstawy logiki i teorii zbiorów - zestaw 5 dla informatyków ZLI
Podstawy logiki i teorii zbiorów - zestaw 6 dla informatyków ZLI

Materiały do analizy matematycznej dla informatyków

Zestawy

Matematyka ubezpieczeń na życie - Zadania

Materiały do oprogramowania użytkowego

Word_1
Bezpieczeństwo i higiena
Media
Word_2
tekst
StyleWord
Faktura
Odwołania
Produkty
exc1
Polecenia do Excela
Excel
Metryki - studia podyplomowe.
Rzuty - studia podyplomowe.
Metryki - studia podyplomowe.
Odwzorowania kartograficzne - studia podyplomowe.