Urlop wychowawczy: 24.10.2016 - 22.01.2018

Terminy kolokwiów:
Podstawy programowania: 25 maja 2017 r. godz. 10-12 s. C109
Modele regresji: 8 czerwca 2017 r. godz. 10-12 s. C109

Materiały dla studentów
Analiza szeregów czasowych
Analiza zespolona
Elementy matematyki dyskretnej
Matematyka i statystyka w finansach
Modele regresji
Podstawy programowania

wyślij wiadomość