Publikacje

Informacje:
Dyżury: wtorki 12-14 Zwolnienie lekarskie: 8-17 grudnia 2015 r.

Terminy kolokwiów:
Analiza szeregów czasowych:
Równania różniczkowe na studiach niestacjonarnych: 6 lutego 2016 r. w godz. 9-11 w s. D202
Matematyka dyskretna: 6 lutego 2016 r. w godz. 9-11 w s. D202
Równania różniczkowe na studiach stacjonarnych: 6 lutego 2016 r. w godz. 9-11 w s. D202
Analiza zespolona: 6 lutego 2016 r. w godz. 9-11 w s. D202


UWAGA: Zwolnienie lekarskie należy dostarczyć w ciągu 7 dni od egzaminu/kolokwium.


Materiały dla studentów
Równania różniczkowe
Analiza szeregów czasowych
Analiza zespolona
Matematyka dyskretna
Matematyka i statystyka w finansach

wyślij wiadomość