Dzisiejsza data: 22. 03. 2018 r.

dr Anna Łazińska

Katedra Analizy Nieliniowej, Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

e-mail: lazinska@math.uni.lodz.pl

Dyżur w semestrze letnim 2017/2018:
wtorek, godz. 12:00 - 14:00, pokój A318