Materiały do zajęć

Marta Lipnicka

e-mail: marta(at)math.uni.lodz.pl

Dyżur we wrzesniu (Office hours in September):

22.09.2017, 11.30 - 13.00, A208
22.09.2017, 11.30am - 1pm, A208

Architecture of Computer Systems

Information:
1. Alternative form of the final test (only for those students who want): a lecture/report on the practical application of the theory + questions.
2. Please prepare a list of students who want to prepare lecture or report and short description of it (on March 28, 2017).
3. April 25, May 9 - students' presentations.
4. Test - 0 approach: May 30.
5. Test - 1st approach: June 13, 9am, D102.
6. Test - 2nd approach: September 22, 9am, D102.

Lectures:
1. Boolean Algebra And Its Applications, Boolean Algebra, Gates, Karnaugh Maps
2. Positional Number Systems, Encoding of Numbers
3. Organization and Architecture,Structure and Function, Interconection Structures, Bus Interconnection - compare [1] chapter 1, 3.3, 3.4
4. Input/Output Module - compare [1] chapter 7, 7.1, 7.2, 7.3
5. Processor Organization - compare [1] chapter 14
6. Addressing - compare [1] chapter 13
7. Sequential Circuits - compare [1] chapter 11
8. Registers, Counters - compare [1] chapter 11
9. Computer Memory - compare [1] chapter 4
10. Computer Arithmetic - compare [1] chapter 10

***
[1] "Computer Organization And Architecture Designing For Performance" Ninth edition, W. Stallings

Architektura systemów komputerowych (d)

Komunikaty:
1. Zaliczenie - termin 0: 29.05.2017 (osoby, których nazwiska zaczynaja się od A do L godz. 9.45, pozostałe osoby godz. 11.00).
2. Zaliczenie - termin 1: 13.06.2017, D102 (osoby, których nazwiska zaczynaja się od A do L godz. 9.00, pozostałe osoby godz. 10.15).
Dla osob, ktorym termin 13.06 koliduje z innymi zaliczeniami - termin 1: 05.06.2017.
3. Zaliczenie - termin 2:
* 22.09.2017, D102 (osoby, których nazwiska zaczynaja się od A do L godz. 9.00, pozostałe osoby godz. 10.15).
* 28.09.2017, godz. 12.00, AULA - tylko dla osób, które 22.09.2017 maja egzamin z przedmiotu Teoretyczne podstawy informatyki

Wykłady:
1. Algebra Boole’a i jej zastosowania, Algebra Boole'a, bramki, mapy Karnaugh
2. Wprowadzenie do architektury systemow komputerowych - [1], [2], [3]
3. Struktury polaczen - [2], [3]
4. Procesor, cykl pracy procesora, rejestry, rozkazy, adresowanie - [1]
5. Organizacja procesora, organizacja rejestrow - [2], [3]
6. Cykl rozkazu, potokowe przetwarzanie rozkazow - [2], [3]
7. Uklady sekwencyjne, przerzutniki S-R, D, J-K - [2], [3]
8. Rejestry, liczniki - [2], [3]
9. Modul I/O - [2], [3]
10. Arytmetyka komputera - [2], [3]
11. Pamięć komputera - [2], [3]


Dodatki:
1. Pozycyjne systemy liczbowe , kodowanie liczb.


***
[1] ''Wstep do informatyki'', P. Fulmanski, S. Sobieski
[2] ''Computer Organization And Architecture Designing For Performance'' Ninth edition, W. Stallings
[3] ''Organizacja i srchitektura systemu komputerowego'' czwarta edycja, W. Stalling

Architektura systemów komputerowych (z)

Komunikaty:
1. Zaliczenie: 11.06.2017 godz. 17.00 sala D102.
2. Zaliczenie: 18.06.2017 godz. 17.00 sala D102.
3. Zaliczenie: 30.09.2017 godz. 11.30 sala D102.

Wykłady:
1. Algebra Boole’a i jej zastosowania, bramki, mapy Karnaugh, Pozycyjne systemy liczbowe , kodowanie liczb.
2. Wprowadzenie do architektury systemow komputerowych - [1], [2], [3]
3. Struktury polaczen - [2], [3]
4. Procesor, cykl pracy procesora, rejestry, rozkazy, adresowanie - [1]
5. Organizacja procesora, organizacja rejestrow, cykl rozkazu, potokowe przetwarzanie rozkazow - [2], [3]
6. Uklady sekwencyjne, przerzutniki S-R, D, J-K; rejestry, liczniki - [2], [3]
7. Modul I/O, pamięć komputera - [2], [3]


***
[1] ''Wstep do informatyki'', P. Fulmanski, S. Sobieski
[2] "Computer Organization And Architecture Designing For Performance" Ninth edition, W. Stallings
[3] ''Organizacja i srchitektura systemu komputerowego'' czwarta edycja, W. Stalling

Inżynieria oprogramowania

Warunki zaliczenia

Komunikaty:

Etapy realizacji projektu:
Etap pierwszy: 6.03.2017
Etap drugi: 20.03.2017
Etap trzeci: 03.04.2017
Etap czwarty: 24.04.2017
Etap piaty: 15.05.2017
Etap szosty: 29.05.2017

Software Engineering

Main information

Information:

***
[1] ''Software Engineering: A Practitioner's Approach'' Fifth edition, Roger S. Pressman.
[2] ''Unified Modeling Language User Guide'' First Edition, ISBN: 0-201-57168-4

Implementation of the project:
The first stage: March 7, 2017
The second stage: March 21, 2017
The third stage: April 4, 2017
The fourth stage: April 25, 2017
The fifth stage: May 16, 2017
The sixth stage: May 30, 2017

Advanced Software Engineering

Main information

Information:
1. Exam - 0 approach: May 23, 2017.
2. Exam - 1st approach: June 13, 2017, 9am, D102.
2. Exam - 2nd approach: September 22, 2017, 9am, D102.

***
[1] ''Software Engineering: A Practitioner's Approach'' Fifth edition, Roger S. Pressman.
[2] ''Unified Modeling Language User Guide'' First Edition, ISBN: 0-201-57168-4

Sztuczna inteligencja w grach komputerowych

Zasady zaliczenia

Komunikaty:
1. Zajecia w dniach: 10, 17.05.2017 rozpoczynaja sie o godz. 8.15.

***

Sieci neuronowe:
Neuron z ciagla funkcja aktywacji
Siec neuronowa jako klasyfikator
Dwuwarstwowa siec neuronowa
Gra czolgi (gra)
Siec neuronowa w Matlabie: siec,zbior P,zbior T
Siec Hopfielda

Algorytmy genetyczne:
Klasyczny algorytm genetyczny
Zagadnienie magicznych kwadratow

Algorytmy przeszukiwania:
Przeszukiwanie grafu w glab i wszerz
Przeszukiwanie grafu BFS

Algorytm MiniMax:
Minimax (aplet)

Logika rozmyta:
Zagadnienie parkowania ciezarowki


***