WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

KATEDRA ANALIZY NIELINIOWEJ


dr Agnieszka Sibelska

adiunkt
Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds studenckich, kierunek Informatyka

kontakt e-mail


Dyżur w semestrze letnim roku akdemickiego 2017/18 odbywa się we wtorki w godzinach 8:30-10:00 pokój A331

Kontakt telefoniczny: (0-42) 635-59-12


MATERIAŁY DLA STUDENTÓW:

ROK AKADEMICKI 2016/2017


SPI tutaj

SPI_zaoczne tutaj

SPA tutaj