WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

KATEDRA ANALIZY NIELINIOWEJ


dr Agnieszka Sibelska

adiunkt
Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds studenckich, kierunek Informatyka

kontakt e-mail


Dyżur w ostatnim tygodniu września roku akademickiego 2016/17 odbędzie się w poniedziałek 25.09.2017r. w godzinach 8:30-10:30 pokój A331

Kontakt telefoniczny: (0-42) 635-59-12


MATERIAŁY DLA STUDENTÓW:

ROK AKADEMICKI 2016/2017


SPI tutaj

SPA tutaj