Dyżury w sesji poprawkowej:
Piątki: 08.09, 15.09, 22.09, 29.09 12:30-14:00
Pokój B107

Programowanie uslug sieciowych
Algorytmy i struktury danych 1
Zaawansowane algorytmy
Systemy operacyjne
Zaawansowane techniki programowania
Aplikacje wielkoskalowe
Techniki Algorytmiczne

Wyniki egzaminu poprawkowego 2016