Dyżury w semestrze letnim:
poniedziałki 16:00-17:30
Pokój B107

Programowanie uslug sieciowych
Algorytmy i struktury danych 1
Zaawansowane algorytmy
Systemy operacyjne
Zaawansowane techniki programowania
Aplikacje wielkoskalowe
Techniki Algorytmiczne

Wyniki egzaminu poprawkowego 2016