02.11.2017 r. – prośba Dziekana prof. dr. hab. M. Studniarskiego do pracowników WMiI UŁ

Szanowni Państwo!

Uprzejmie proszę pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne w dniu 2
listopada o usprawiedliwienie ewentualnych nieobecności studentów w
godzinach 8:00 - 12:00 spowodowanych powrotami do Łodzi z miejsc stałego
zamieszkania po święcie 1 listopada.

Pozdrawiam
Marcin Studniarski

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.