03-07.09.2019 r. – Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w Krakowie w stulecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Rok 2019 Jubileuszowym Rokiem Matematyki.

W dniach 3-7 września 2019 r. odbędzie się Krakowie Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich z okazji 100-lecia powstania (2 kwietnia 1919 r.) Towarzystwa Matematycznego w Krakowie, które wkrótce przekształciło się w Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Zjazd będzie okazją do spotkania z tymi koleżankami i kolegami, którzy od wielu już lat przebywają za granicą. Oprócz naukowców będą obecni także nauczyciele matematyki oraz przedstawiciele innych środowisk związanych z tą dziedziną wiedzy. Będzie to zatem okazja do integracji całej naszej społeczności.

W ramach Zjazdu planowane są wykłady wybitnych uczonych i dyskusje panelowe o stanie nauk matematycznych w naszym kraju. W jednym miejscu spotkają się ci, których dorobek zapewnił im już miejsce w historii polskiej matematyki, wraz z tymi, którzy dopiero wchodzą w świat Królowej Nauk. Dzięki temu Zjazd w Krakowie ma szansę stać się niepowtarzalnym wydarzeniem i nadać impet dalszemu rozwojowi naszej dziedziny nauki oraz przybliżyć jej obraz szerokim kręgom odbiorców.​

Zjazd odbywa się w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki.

więcej informacji: https://100latptm.matinf.uj.edu.pl/zjazd.php
kontakt: 100latPTM@im.uj.edu.pl

Protokół z Zebrania Konstytuującego (https://100latptm.matinf.uj.edu.pl/historia.php)

Budynek przy ul. św. Anny 12, w którym odbyło zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Matematycznego (fot. Anna Wojnar)

***

Zarząd Główny PTM na wniosek Oddziału Krakowskiego uchwałą z dnia 18 września 2017 r. podjął decyzję o nazwaniu roku 2019 Jubileuszowym Rokiem Matematyki.

Uchwała ta nawiązuje do stuletniej rocznicy powstania organizacji skupiającej matematyków, założonej dnia 2 kwietnia 1919 roku i nazwanej Towarzystwem Matematycznym w Krakowie, a następnie przekształconej w Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Stuleciu PTM będą towarzyszyć liczne wydarzenia nie tylko naukowe, ale także popularyzujące matematykę, a kulminacją obchodów będzie Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich, który odbędzie się w Krakowie w dniach 3-7 września 2019.

Spektakularnym wydarzeniem Jubileuszowego Roku Matematyki będzie ułożenie na Błoniach Krakowskich trójkątnego dywanu Sierpińskiego, który tworzyć będzie 6561=812 uczniów szkół małopolskich. Podobne widowiska będą organizowane także w innych miastach.

Jako wydarzenie bezpośrednio upamiętniające powstanie PTM, planowane jest w dniu 2 kwietnia 2019 uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku przy ul. św. Anny 12, gdzie dokładnie sto lat wcześniej, w sali seminarium filozoficznego, odbyło się zabranie konstytuujące Towarzystwo Matematyczne w Krakowie.

Informacje o kolejnych działaniach w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki zostaną przekazane wkrótce, obecnie są one konsultowane z innymi ośrodkami PTM.

więcej informacji:

https://www.jrm2019.pl

https://100latptm.matinf.uj.edu.pl/jrm.php

Ławka z figurami Stefana Banacha i Ottona Nikodyma na Plantach w Krakowie.

Stefan Banach na znaczku pocztowym. Z wystawy w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki “Matematyka na znaczkach pocztowych”.

Teoria Chaosu, Artur Magdziarz (Ustowo), I Miejsce w VIII edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego ,,Matematyka w obiektywie” www.mwo.usz.edu.pl. Z wystawy w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki.

Grupa polskich studentów i stypendystów. Getynga, lato 1907 roku. Z wystawy w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki “Wystawa plakatów pt. Obrazy z historii polskiej nauki. Matematycy, fizycy i astronomowie na Uniwersytecie w Getyndze (1895–1933)”

/na podst. materiałów ze strony organizatora/

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.