04.10.2017 – Spotkanie ze studentami pierwszego roku, pierwszego stopnia pt. Wstęp do studiowania

Spotkanie ze studentami pierwszego roku, pierwszego stopnia pt. Wstęp do studiowania

  • dla kierunku matematyka i analiza danych – odbędzie się w środę 4.10.2017, 8.30-10.00 w Auli WMiI;
  • dla kierunku informatyka – odbędzie się w środę 4.10.2017, 16.15-17.45 w Auli WMiI;

Serdecznie zapraszam! Prodziekan ds. Dydaktycznych Monika Bartkiewicz

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.