05.04.2017 r. – uwaga! Sprawa sal zajęciowych w związku z FNTiS na WMiI

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że w dn. 05.04.2017 r. (środa) na naszym Wydziale odbywa się Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki.

Na zajęcia festiwalowe zajęte są następujące sale:

 • D102 godz. 9.00-12.00
 • D103 godz. 9.00-12.00
 • D202 godz. 9.00-12.00
 • D203 godz. 9.00-12.00
 • A207 godz. 9.00-12.00
 • AULA godz. 9.00-12.00
 • C202 godz. 9.00-12.00
 • C208 godz. 9.00-12.00
 • C215 godz. 9.00-12.00
 • A429 godz. 10.00-12.00
 • A426 godz. 10.00-13.30
 • A427 godz. 10.00-13.30
 • A429 godz. 11.15-12.00
 • A225 godz. 09.00-10.45
 • A307 godz. 09.00-10.00

W związku z powyższym, jeśli liczba godzin tego wymaga (śród jest 14 w sem. letnim roku akad. 2016/2017), Prowadzący zajęcia dydaktyczne proszeni są o umówienie się ze studentami w innym terminie.

Po ustaleniu ze studentami ewentualnego terminu odrabiania zajęć prosimy o mailowy bądź telefoniczny kontakt z Dziekanatem (p. Elżbieta Kwiatkowska, pok. A210, tel. 42 635 5952, kwiatek@math.uni.lodz.pl).

Dr Agnieszka Palma
Pełnomocnik Dziekana ds. Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki
tel.: +48 42 635 59 36,
e-mail: apalma@math.uni.lodz.pl, pok. A 423

Z upoważnienia 
Pana prof. dr. hab. Marcina Studniarskiego
Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Łódzkiego

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.